Bài viết liên quan:

The woodman and the serpent

One wintry day a Woodman was tramping home from his work when he saw something black lying on the snow. When he came closer he saw it was a Serpent to all appear-ance dead. But he took it up and put it in his bosom to warm while he hurried home.

As soon as he got indoors he put the Serpent down on the hearth before the fire. The children watched it and saw it slowly come to life again. Then one of them stooped down to stroke it, but the Serpent raised its head and put out its fangs and was about to sting the child to death.

So the Woodman seized his axe, and with one stroke cut the Serpent in two. "Ah!", said he, "No gratitude from the wicked".

 

 

Chú tiều phu và con rắn

Vào một ngày của mùa đông, chú tiều phu đang cuốc bộ nơi làm việc về nhà thì thấy một vật gì đó đen đen nằm trên tuyết. Khi chú đến gần thì chú nhìn thấy một con rắn gần như sắp chết. Nhưng chú vẫn nhặt con rắn lên và để nó trong ngực áo của mình cho ấm, sau đó chú nhanh chân về nhà.

Ngay sau khi về nhà, chú đặt con rắn trên nền lò sưởi trước ngọn lửa. Những đứa trẻ xúm lại xem con rắn và thấy nó dần dần có sự sống trở lại. Một đứa trong số đó cúi người xuống vuốt ve nó nhưng con rắn ngốc đầu lên và thè những chiếc răng nanh như muốn chích nọc độc chết chóc vào đứa trẻ.

Do vậy, chú tiều phu nhặt chiếc rìu của mình lên và chặt một cái đứt con rắn ra làm hai. “À!”, chú nói, “Không nên có lòng biết ơn những kẻ ác”.

Dịch bởi: Dương Cảnh