Hình thức thi chứng chỉ KET

   Reading & Writing: Gồm 9 phần (56 câu hỏi), thời gian cho phần thi này là 1 giờ 10 phút. Phần thi Reading & Writing đánh giá được khả năng đọc, hiểu thông qua các  chiếm 50% tổng điểm của chứng chỉ KET.

   Listening: gồm 5 phần (25 câu hỏi), thời gian 30 phút. Phần thi yêu cầu thí sinh chứng tỏ được khả năng hiểu được các đoạn thông báo hoặc hội thoại được đọc ở tốc độ khá chậm. Phần thi này chiếm 25% tổng điểm của chứng chỉ KET.

   Speaking: gồm 2 phần, thời gian khoảng 8 – 10 phút cho mỗi cặp thí sinh. Các thí sinh cần phải thể hiện khả năng giao tiếp bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản. Thí sinh sẽ trò chuyện cùng 1 hoặc 2 thí sinh khác. Phần thi chiếm 25% tổng điểm.

Vì sao phải thi KET?

  • Hiểu được những thông tin đơn giản bằng tiếng Anh.
  • Giao tiếp trong những tình huống quen thuộc.
  • Hiểu được những ghi chú và chỉ dẫn đơn giản.
  • Giao tiếp với người sử dụng tiếng Anh với tốc độ chậm và rõ ràng.
  • Viết được những ghi chú ngắn và đơn giản. 

Bài kiểm tra mẫu về kỹ năng nghe.

http://www.youtube.com/watch?v=QG9prx_TplE

Xem thêm các bài kiểm tra khác:

http://www.youtube.com/user/cephan1905

Tác giả

Trúc Quỳnh