Tại Việt Nam, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Trường Đại học áp chuẩn điều kiện xét tuyển đầu vào/ra những học viên Cao học (Thạc sĩ) tại các Trường Đại học có chức năng đào tạo Đại học hoặc sau Đại học.

Chứng chỉ PET tương đương trình độ INTERMEDIATE (LEVEL)

Hình thức thi PET

  Reading and Writing: Bài thi Đọc có 5 phần, Bài thi Viết có 3 phần, mỗi phần trên có nhiều loại câu hỏi và dạng đề thi khác nhau. Thời gian dành cho 2 kỹ năng là: 1 Giờ 30 Phút, phần đọc có 35 câu, phần viết có 7 câu. Tổng số điểm chiếm 50% của chứng chỉ PET.

  Listening: Bài thi Nghe có 4 phần, thời gian thi 30 phút, cộng với 6 phút để đánh kết quả trả lời vào Answer Sheet, cả bài thi bao gồm 25 câu nghe. Tổng sổ điểm chiếm 25% của chứng chỉ PET.

Speaking: Bài thi Nói có 4 phần, Bạn phải đối diện với 2 vị giám khảo, một giám khảo nói với Bạn, một giám khảo ngồi nghe Bạn nói, thời gian dành cho Bạn: 10 - 12 phút. Tổng sổ điểm chiếm 25% của chứng chỉ PET.

Đối tượng đạt chuẩn PET

  • Sinh viên tốt nghiệp các Trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam theo quyết định số 1400/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 2013 hướng dẫn đối với các cơ sở giáo dục Đại học không chuyên ngữ, chương trình đào tạo mới phải có mức kiến thức đạt trình độ tối thiểu là bậc 3 (PET - Cambridge) tương đương B1 Châu Âu sau khoá tốt nghiệp.
  • Các học sinh, sinh viên có nhu cầu đi du học các nước trên Thế giới: Vương Quốc Anh, Úc, Canada, Pháp, Thụy Sĩ...: http://www.cambridgeenglish.org/recognition
  • Các giáo viên đang tham gia giảng dạy Tiếng Anh tại các trường phổ thông trung học, phổ thông cơ sở học Việt Nam (Theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020).
  • Các học viên chuẩn bị tốt nghiệp Thạc sĩ cần thi đạt trình độ B1 Châu Âu theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 5/2012 bổ sung thông tư số 10/2008 của BGD&ĐT).
  • Những đối tượng đi định cư nước ngoài.

Bài kiểm tra mẫu về kỹ năng nghe.

http://www.youtube.com/watch?v=8EaeGOKDlKg

Xem thêm các bài kiểm tra khác:

http://www.youtube.com/user/cephan1905

Tác giả

Trúc Quỳnh