Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Công ty điện lực của Việt Nam sẽ mất thế độc quyền vào năm 2016

Công ty điện lực của Việt Nam sẽ mất thế độc quyền vào năm 2016

23/07/2015
Mức trung cấp

Vietnam’s power utility to lose monopoly in 2016: official

Consumers in Vietnam will hopefully be able to buy electricity from sellers other than the country’s current sole power utility, Vietnam Electricity (EVN), as a wholesale power market is set for launch next year.

EVN, which now holds exclusive control of power in the country, will lose its monopoly in 2016 thanks to a competitive electricity wholesale market, Nguyen Anh Tuan, head of the Electricity Regulatory Authority of Vietnam (ERAV), told Tuoi Tre (Youth) newspaper.

Both EVN and ERAV are managed by the Ministry of Industry and Trade.

The ministry is expected to approve the detailed plan on how the wholesale market will work by the end of this month, according to the ERAV official.

Tuan said the wholesale market will be designed in a way that will “increase competitiveness and reduce EVN’s monopoly.”

There are now many power generators in Vietnam, but all of them have to sell electricity to one sole buyer, EVN.

The power utility then distributes electricity to consumers via five regional units, which are in charge of the north, central, and southern regions, and Hanoi and Ho Chi Minh City.

“In the wholesale power market, the [power] generators will be able to sell to other units, not just EVN,” Tuan said.

“And businesses with huge power demand, such as industrial parks or steel plants, can buy electricity directly from the generators, rather than through EVN.”

The official said such a mechanism will make power prices more competitive.

Vietnamese power prices are currently regulated by the state.

Once the power wholesale market comes into being, the five EVN-run units will play a smaller role in the market.

“Customers will not have to buy through these five companies,” Tuan said.

“The law on electricity also allows qualified economic entities to become power wholesalers, which will buy from the wholesale market and distribute to [power] retailers, as the five EVN units currently do.”

Tuan said such power wholesalers have to compete with each other and with the five EVN firms to win customers, which will thus benefit electricity users.

“The EVN units have to try to cut prices, otherwise they will lose major customers such as the industrial parks,” Tuan said.

“They also have to improve the quality of other services to keep customers.”

As for individual electricity users, Tuan said they can choose either to keep buying power from EVN, at prices regulated by the state, or from the electricity wholesalers, with prices changing in accordance with market fluctuations.

Tuan said EVN will also set a certain limit on power that its regional units must buy from the wholesale market to prevent them from merely buying from one source.

“It can be said that once the competitive wholesale market is launched in 2016, EVN’s exclusiveness in buying and selling electricity will be gone,” he concluded.

Consumers in Vietnam usually complain that they have to pay high power prices, while EVN has been repeatedly criticized for taking advantage of its monopoly.

Power users are also upset by the tiered price calculation used by EVN.

EVN sets six tiers for electricity prices, with prices rising progressively as power consumption reaches the higher tiers. 

Source: Tuoitre News

 

 

Công ty điện lực Việt Nam sẽ mất thế độc quyền vào năm 2016

Người tiêu dùng ở Việt Nam hy vọng sẽ có thể mua điện từ một bên khác, xóa bỏ sự độc quyền bán điện trên cả nước của Điện lực Việt Nam (EVN), một thị trường buôn bán điện được thiết lập và cho ra mắt vào năm tới.

EVN, hiện nắm quyền kiểm soát độc quyền về điện trong nước, sẽ mất thế độc quyền của mình trong năm 2016 nhờ vào một thị trường buôn bán điện cạnh tranh, Nguyễn Anh Tuấn, người đứng đầu Cơ quan Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) nói với báo Tuổi trẻ.

Cả EVN và ERAV đều dưới sự quản lý của Bộ Công Thương.

Theo thông tin bên ERAV cung cấp, vào cuối tháng này, Bộ dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch chi tiết về cách thị trường bán buôn làm việc.

Ông Tuấn cho biết, thị trường bán buôn sẽ được thiết kế theo cách "tăng sức cạnh tranh và giảm bớt sự độc quyền của EVN".

Hiện nay, có nhiều nhà máy phát điện ở Việt Nam nhưng tất cả họ phải chịu bán điện cho một người mua duy nhất, EVN.

Sau đó các công ty điện lực phân phối điện cho người tiêu dùng thông qua năm đơn vị khu vực phụ trách miền Bắc, Trung, Nam, Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh.

"Trong thị trường buôn bán điện, các nhà máy [điện] sẽ có thể bán không chỉ cho EVN mà còn cho các đơn vị khác," ông Tuấn cho biết.

"Và các doanh nghiệp có nhu cầu lớn về điện, chẳng hạn như khu công nghiệp, nhà máy thép có thể mua điện trực tiếp từ các nhà máy phát điện, chức không phải thông qua EVN".

Các quan chức nói một cơ chế như vậy sẽ làm giá điện cạnh tranh hơn.

Giá điện ở Việt Nam hiện nay được quy định bởi nhà nước.

Khi thị trường buôn bán điện đi vào hoạt động, năm đơn vị tự quản của EVN sẽ đóng vai trò nhỏ hơn trên thị trường.

"Khách hàng không bắt buộc phải mua qua năm công ty này." Ông Tuấn nói thêm.

"Các luật về điện lực cũng cho phép các thực thể kinh tế đủ điều kiện để trở thành nhà buôn bán điện, nơi sẽ mua từ thị trường bán buôn và phân phối cho nhà bán lẻ [điện], cũng như năm đơn vị EVN đang làm hiện nay.

Ông Tuấn cũng cho biết bán điện như vậy phải cạnh tranh với nhau và với năm công ty của EVN để giành khách hàng do đó người sử dụng điện sẽ có lợi.

Ông Tuấn nói rằng: "Các đơn vị EVN phải cố gắng giảm giá, nếu không họ sẽ mất các khách hàng lớn như các khu công nghiệp,"

"Họ cũng phải nâng cao chất lượng các dịch vụ khác để giữ khách hàng."

Đối với người sử dụng điện cá nhân, ông Tuấn cho biết họ có thể chọn tiếp tục mua điện từ EVN với mức giá quy định của nhà nước hoặc từ các nhà bán buôn điện với giá cả thay đổi theo biến động thị trường.

Ông Tuấn cho biết EVN cũng sẽ thiết lập một giới hạn nhất định về điện mà các đơn vị trong khu vực phải mua từ các chợ đầu mối để các đơn vị không mua từ một nguồn.

Ông kết luận: "Có thể nói rằng một khi thị trường buôn bán cạnh tranh được tung ra vào năm 2016, sẽ chấm dứt sự độc quyền của EVN trong việc mua và bán điện."

Người tiêu dùng Việt Nam thường than phiền rằng họ phải trả giá điện cao, trong khi EVN đã nhiều lần bị chỉ trích vì lợi dụng sự độc quyền của mình.

Người sử dụng điện cũng đang buồn bã bởi cách tính giá điện theo từng cấp của EVN.

EVN thiết lập sáu cấp giá điện, với giá cả tăng dần khi mức tiêu thụ điện đạt tới mức cao hơn.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục