Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Cố gắng đạt sự hoàn hảo 'gây hại cho học sinh'

Cố gắng đạt sự hoàn hảo 'gây hại cho học sinh'

18/04/2015
Mức trung cấp

Striving for perfection 'hurts pupils'

Parents need to encourage a generation of children who have become obsessed with perfection to recognise when what they have done is 'good enough', a leading headmistress says.

Heather Hanbury of the Lady Eleanor Holles School in Hampton said the obsession with top marks is harming the self esteem and future prospects of children.

Writing in Attain, the magazine of the Independent Association of Prep Schools, Ms Hanbury said: "The search for perfection is the enemy of achievement" is a quote I use regularly. In most areas of life (although not all), five things done adequately are more valuable than one thing done perfectly.

"I might even add to the aphorism: the search for perfection is the enemy of achievement and of self-esteem. Inevitably, searching for perfection ends in frequent disappointment."

"Spending less time perfecting homework means pupils can develop creative, sporting or other activities outside the classroom", she said.

Ms Hanbury said: "The wider the variety of activities children try, the greater chance they have of finding something which truly rewards their efforts and helps to raise their self-esteem."

She also said spending double the amount of time required on homework, trying to perfect it, may not even be worth a pupils' time. "Think of the opportunity costs involved: what wasn't done because of the time spent on one essay?

"Taken to its extreme, I have known students who wouldn't hand work in at all because they said it wasn't good enough – when pushed they admitted they wanted to hand in something which was perfect. So instead of gaining 60 per cent or 70 per cent for an 'imperfect' homework, they gained 0 per cent for no homework.

And recounting a tale that many parents would today find shocking, she admitted she did only enough work to get a B in her O Level French as that grade was sufficient and she directed her efforts elsewhere.

She said pupils and parents "fixation with perfection" has come about as a result of "our inflation of words and grades".

She said: "Pupils in high-achieving schools, and their parents, often assume that anything below A or 1 is simply not good enough.

"Teachers feel the pressure to ensure that the majority of their pupils achieve high marks – so they may make tests or homework easier, or mark them more gently. They don't want their pupils to be dejected and upset when they don't get an A grade."

But she said this culture needed to see a shift in the opposite direction. So rather than making it easier for pupils to get higher grades, getting a B -or a C grade- should be seen as &normal&.

She added: "For those who struggle with a subject it might be a real improvement and a step in the right direction; for those who find it easier, this may be a blip in their otherwise speedy progress, to be expected from time to time if they are challenging themselves to achieve more."

Her comments on perfection may be surprising as girls at her school achieve 98 per cent A's and A*'s at GCSE. Her institution also ranks four in the list of private schools likely to be accepted by universities belonging to the Russell Group, which includes Oxford and Cambridge.

Others have also tried to fight the quest of perfectionism in the classroom, including Oxford High School, who introduced a programme entitled 'The Death of Little Miss Perfect'- an online test in which the questions became increasingly harder, making it impossible to get all correct answers.

Source: Telegraph

 

 

Cố gắng đạt sự hoàn hảo 'gây hại cho học sinh'

Các bậc cha mẹ cần khuyến khích thế hệ trẻ em bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, nhận ra rằng, những gì chúng làm là đã 'đủ tốt' rồi, một bà hiệu trưởng nói.

Heather Hanbury, Trường Lady Eleanor Holles ở Hampton cho biết, nỗi ám ảnh với điểm số cao đang làm tổn hại đến lòng tự trọng và triển vọng trong tương lai của trẻ em.

Được viết trong Attain, tạp chí của Hiệp hội Các trường tư thục,"Tìm kiếm sự hoàn hảo là kẻ thù của thành công" là một trích dẫn Ms Hanbury thường xuyên sử dụng. Trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống (dù cho không phải tất cả), năm việc được làm một cách thỏa đáng có giá trị hơn một việc được làm hoàn hảo.

"Tôi thậm chí có thể thêm vào câu cách ngôn: tìm kiếm sự hoàn hảo là kẻ thù của thành công và lòng tự trọng. Chắc chắn tìm kiếm sự hoàn hảo sẽ thường xuyên kết thúc trong sự thất vọng."

"Dành ít thời gian để hoàn thiện bài tập về nhà có nghĩa là học sinh có thể phát triển tính sáng tạo, tinh thần thể thao hay các hoạt động khác ngoài lớp học," cô nói.

Ms Hanbury cho biết: "Trẻ em càng cố gắng mở rộng sự đa dạng các hoạt động, thì sẽ có nhiều cơ hội để chúng có thể đạt được nhiều điều sau những nỗ lực và giúp chúng nâng cao lòng tự trọng."

Cô cũng cho biết nhiều học sinh dành gấp đôi khoảng thời gian cần thiết để làm bài tập về nhà, cố gắng để hoàn thiện nó, thậm chí dành nhiều thời gian không đáng. &Suy nghĩ về các cơ hội đòi hỏi nhiều rắc rối: Mình đã không làm được gì chỉ vì dành thời gian cho một bài tiểu luận?

"Học sinh bị đưa đến cùng cực của áp lực, tôi từng biết một vài học sinh không biết kiểm soát việc học tập, bởi vì chúng nghĩ rằng như thế vẫn chưa đủ tốt. Khi không đủ khả năng thì chúng thừa nhận muốn nộp một cái gì đó thật sự hoàn hảo. Vì vậy, thay vì đạt 60%  hay 70% cho một bài tập về nhà "chưa hoàn chỉnh", thì chúng đạt được 0% vì không có bài tập về nhà.

Kể lại một câu chuyện mà nhiều bậc cha mẹ ngày nay sẽ rất sốc, ở trình độ O môn tiếng Pháp, cô ấy thừa nhận chỉ làm đủ bài để đạt được điểm B như là điểm đủ để qua và nổ lực trong các môn khác.

Cô nói học sinh và các bậc cha mẹ "quy định sự hoàn hảo" đã dẫn đến kết quả của "sự thổi phồng về các lời nhận xét và điểm số".

Cô nói: "Học sinh ở các trường đạt thành tích cao, và cha mẹ chúng, thường cho rằng bất cứ môn gì dưới điểm A hay 1 đều đơn giản là không đủ tốt."

"Giáo viên cảm thấy bị áp lực để đảm bảo phần lớn học sinh của mình đạt điểm cao - Cho nên họ cho làm các bài kiểm tra hay bài tập về nhà dễ hơn, hoặc cho điểm chúng một cách nhẹ nhàng hơn. Họ không muốn học sinh của mình phải thất vọng và lo lắng khi chúng không được điểm A."

Nhưng cô cũng nói sự giáo dục này cần phải nhìn nhận một sự thay đổi theo hướng ngược lại. Vì vậy thay vì làm cho các em dễ dàng đạt điểm cao hơn, thì nên xem các điểm B hay điểm C là điểm"bình thường".

Cô nói thêm: "Đối với những học sinh thực sự nổ lực với một môn học nào đó thì có thể đó là một sự tiến bộ  thực sự và là một bước đi đúng hướng; cho những ai thấy dễ dàng hơn, điều này có thể là một đốm sáng nếu họ không tiến bộ nhanh chóng, đôi lúc được kì vọng khi họ đang thách thức bản thân để đạt được nhiều hơn."

Ý kiến ​​của cô ấy về sự hoàn hảo có thể làm ngạc nhiên khi nữ sinh trong trường đạt 98% A và A*  tại GCSE. Tổ chức của cô ấy cũng đứng thứ tư trong danh sách các trường tư nhân có khả năng được chấp nhận bởi các trường đại học thuộc Russell Group, bao gồm Oxford và Cambridge.

Những người khác cũng đã cố gắng chống lại chủ nghĩa cầu toàn trong lớp học, bao gồm cả trường Trung học Oxford, nơi đã giới thiệu một chương trình mang tên "Cái chết của bé gái hoàn hảo" - một bài kiểm tra trực tuyến gồm các câu hỏi ngày càng khó, khó có thể trả lời chính xác tất cả câu.

 

Dịch bởi: Trang Phạm

 

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục