Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Có phải sự bùng nổ nhượng quyền thương mại đã kết thúc?

Có phải sự bùng nổ nhượng quyền thương mại đã kết thúc?

04/04/2016
Mức trung cấp

Is the franchise boom over?

Many investors who once intended to start up business with franchise contracts have given up because of the high investment rate.

According to a branding expert, it costs VND4.5-5 billion to open one Jollibee fast food shop, which does not include the retail premises rent. 

In general, a franchise license is valid for five years. Every month, franchisees have to pay 5 percent of revenue to the franchiser, while the franchise fee can be changed for extended contracts.

According to Jollibee, it charges higher franchise fee in other markets, about 10 percent of revenue.

Meanwhile, in order to open a Lotteria shop with an area of 130-250 square meters, investors would have to spend VND4-5.5 billion on machines and equipment alone. Besides, franchisees have to pay the admission fee of VND200 million, not including VAT and the monthly brand fee, estimated at 3 percent of revenue.

As for Subway, franchisees would have to pay $110,000 (VND2.4 billion) to open the first Subway shop. This does not include expenses on equipment and retail premises. Subway shops must cover an area of 60 square meters at minimum.

South Korean Caffe Bene charges secondary franchise fee per square meter of area, $100 per square meter at maximum, while a shop is 150-300 square meters large. Every month, franchisees have to pay 5 percent of revenue on franchise fee and 1 percent of revenue on ads.

According to Truong Tuan Anh, deputy director of Caffe Bene Vina, a Caffe Bene shop costs about $300,000, or VND6.6 billion.

With the required high investment rates and big difficulties in accessing bank loans, a lot of investors, who intended to develop fast food and drink chains under franchise contracts, have shrunk back.

The representative of a fast food chain which began franchising in late 2014 and now has about 10 shops in HCMC, noted that most of franchisees are not startups, but the experienced businessmen, who want to change jobs.

The veteran businessmen have many years’ experience in doing business and they find it is not too difficult to arrange VND5-7 billion in capital.

“We don’t put high expectations on startups unless they can mobilize capital from family members and don’t rely on loans,” he said.

Jollibee also said it prioritizes the businessmen who have financial capability and have suitable retail premises already. 

A senior executive of the chain said of the 120 applications for franchise it received in the first month since it began franchising, only 10-15 percent showed development potential.

Of 70 Jollibee shops in Vietnam, some can recover the investment capital after two years of operation, while others need eight years to do this.

Source: VIETNAMNET

 

 

Có phải sự bùng nổ nhượng quyền thương mại đã kết thúc?

Nhiều nhà đầu tư đã từng có ý định khởi động kinh doanh với các hợp đồng nhượng quyền thương mại đã từ bỏ vì tỷ lệ đầu tư cao.

Theo một chuyên gia thương hiệu, để mở một cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee thì chi phí là 4.5-5 tỷ đồng chưa bao gồm cho thuê các cơ sở bán lẻ.

Nói chung, một giấy phép nhượng quyền thương mại có giá trị trong năm năm. Mỗi tháng, người nhận quyền phải trả 5% doanh thu cho công ty mẹ, phí nhượng quyền có thể được thay đổi cho hợp đồng gia hạn thêm.

Theo Jollibee phí nhượng quyền của đơn vị này cao hơn các thị trường khác, khoảng 10% của doanh thu.

Trong khi đó, để mở một cửa hàng Lotteria với diện tích 130-250 mét vuông, nhà đầu tư sẽ phải chi 4-5.5 tỷ đồng chỉ riêng cho máy móc và thiết bị. Bên cạnh đó, người nhận quyền phải trả 200 triệu đồng lệ phí gia nhập, chưa bao gồm thuế VAT và phí thương hiệu hàng tháng, ước tính khoảng 3% doanh thu.

Đối với Subwat, người nhận quyền sẽ phải trả 110.000 USD để mở cửa hàng Subway đầu tiên. Con số này không bao gồm các chi phí về trang thiết bị và cơ sở bán lẻ. Cửa hàng Subway phải có diện tích tối thiểu là 60 mét vuông.

Thương hiệu Hàn Quốc Caffe Bene tính phí nhượng quyền thứ cấp cho mỗi mét vuông diện tích, tối đa 100 USD cho mỗi mét vuông, trong khi một cửa hàng có diện tích 150-300 mét vuông. Mỗi tháng, người nhận quyền phải trả 5% doanh thu cho phí nhượng quyền và 1% doanh thu cho quảng cáo.

Theo ông Trương Anh Tuấn, Phó giám đốc của Caffe Bene Vina, cừa hàng Caffe Bene có chi phí khoảng 300.000 USD, hay 6.6 tỷ đồng.

Với mức yêu cầu đầu tư cao và những khó khăn lớn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng, đã khiến rất nhiều nhà đầu tư, người có ý định phát triển chuỗi thức ăn nhanh và thức uống theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, chùn bước.

Đại diện của một chuỗi thức ăn nhanh mà đã bắt đầu nhượng quyền thương mại vào cuối năm 2014 và hiện nay có khoảng 10 cửa hàng tại TP.HCM, lưu ý rằng hầu hết các hợp đồng nhượng quyền thương hiệu không phải là khởi nghiệp mà là các doanh nhân giàu kinh nghiệm, những người muốn thay đổi công việc.

Những nhà kinh doanh kỳ cựu có nhiều năm kinh nghiệm và họ nhận thấy rằng không phải là quá khó khăn để sắp xếp 5-7 tỷ đồng tiền vốn.

"Chúng tôi không đặt kỳ vọng cao vào phần startups, trừ khi có thể huy động vốn từ các thành viên trong gia đình và không dựa vào vốn vay" ông nói.

Jollibee cũng cho biết họ sẽ ưu tiên các doanh nhân những người có khả năng tài chính và có mặt bằng bán lẻ phù hợp rồi.

Một lãnh đạo cấp cao của chuỗi cho biết trong số 120 ứng tuyển cho thương hiệu họ nhận được trong tháng đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhượng quyền thương mại, chỉ 10-15% cho thấy tiềm năng phát triển.

Trong số 70 cửa hàng Jollibee tại Việt Nam, một số có thể thu hồi vốn đầu tư sau hai năm hoạt động, trong khi những cửa hàng khác cần tám năm để làm điều này.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục