Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Có phải thị trường bất động sản đang nóng lên?

Có phải thị trường bất động sản đang nóng lên?

11/12/2015
Mức trung cấp

Is the real estate market warming up?

There is no reliable answer to the question about whether the real estate market has warmed up, because different information sources show different situations.

MIA’s report on the implementation of the National Assembly’s resolution on the enlargement of Hanoi showed many problems existing, including the frozen real estate market, highlighting that this was a big problem of the capital city’s economy after seven years of expansion.

Meanwhile Minister Dung on November 19, answering the National Assembly’s questions, said the real estate market has ‘improved’ and ‘recovered strongly’, thus making great contribution to the economic development and the settlement of social issues.

Huynh Van Tiep, a National Assembly’s Deputy from Can Tho province, commented that Dung said the real estate market ‘was recovering strongly’ because the property market is under his control and the market’s performance shows the Ministry of Construction quality of works.

Tiep said he had several fact-finding trips to Hanoi and HCM City real estate markets and found that many licensed projects could not be implemented, while problems have not been solved.

“About 4,100 projects in Hanoi have become operational, but the efficiency is described as ‘low’. How can the projects ‘contribute to economic development’?” he said.

Tiep went on to say that it is not a surprise at all when ministries try to ‘beautify’ reports to show off their achievements.

The Ministry of Interior Affairs, for example, has released a report saying that 99 percent of civil servants fulfill their tasks, a p which everyone would say is ‘unbelievable’. 

“Banks’ bad debts mostly are in loans to real estate projects. Meanwhile, apartments and houses remain unsold. How can we say the real estate market has warmed up?” he said.

Nguyen Tan Tuan, another National Assembly’s Deputy, also thinks that the Hanoi and HCM City markets are still in deadlock with apartments staying unsold because of the high prices.

The VND30 trillion bailout launched by the government to rescue the real estate market has helped defrost many local markets. However, it was very difficult to disburse funds in the two large cities of Hanoi and HCM City.

In early September, the Ministry of Construction released a report, saying that the inventory volume in the real estate market had decreased gradually. 

Meanwhile, Nguyen Van Duc, deputy chair of the HCM City Real Estate Association, had doubts about the report, saying that 700 projects in the city still had ‘big difficulties’.

Source: VIETNAMNET

 

 

Có phải thị trường bất động sản đang nóng lên?

Không có câu trả lời đáng tin cậy cho câu hỏi về việc liệu thị trường bất động sản đang nóng lên, bởi vì các nguồn thông tin khác nhau cho thấy các tình huống khác nhau.

Báo cáo của MIA về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội trong việc mở rộng Hà Nội cho thấy nhiều vấn đề tồn đọng, bao gồm cả việc thị trường bất động sản đóng băng, nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề lớn đối với nền kinh tế của thủ đô sau bảy năm mở rộng.

Trong khi đó ông Dũng vào ngày 19 tháng 11, trong khi trả lời các câu hỏi của Quốc hội cho biết thị trường bất động sản đã 'cải thiện' và 'phục hồi mạnh mẽ", góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.

Ông Huỳnh Văn Tiếp đến từ tỉnh Cần Thơ, nhận xét rằng ông Dũng cho biết thị trường bất động sản "đang hồi phục mạnh mẽ" vì thị trường bất động sản nằm dưới sự kiểm soát của ông và hoạt động của thị trường cho thấy Bộ Xây dựng làm việc có chất lượng.

Ông Tiếp cho biết ông đã có nhiều chuyến đi tìm hiểu thực tế thị trường bất động sản Hà Nội và TP HCM và thấy rằng nhiều dự án được cấp phép sẽ không thể thực hiện được, trong khi vấn đề chưa được giải quyết.

"Khoảng 4.100 dự án tại Hà Nội đã được triển khai, nhưng hiệu quả được mô tả là 'thấp'. Làm thế nào các dự án có thể "đóng góp vào sự phát triển kinh tế?", ông nói.

Ông Tiếp cũng nói rằng không quá ngạc nhiên khi nhiều bộ trưởng cố gắng "làm đẹp" các báo cáo để khoe thành tích của họ.

Lấy Bộ Nội vụ làm ví dụ, họ đã phát hành một báo cáo nói rằng 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ của mình, một con số mà tất cả mọi người sẽ nói là "không thể tin được".

"Nợ xấu của nhiều ngân hàng chủ yếu là các khoản vay cho các dự án bất động sản. Trong khi đó, căn hộ và nhà ở vẫn chưa bán được. Làm thế nào chúng ta có thể nói rằng thị trường bất động sản đang nóng lên?" Ông nói.

Ông Nguyễn Tấn Tuấn cũng cho rằng thị trường bất động sản Hà Nội và TP HCM vẫn đang nằm trong bế tắc với các căn hộ không bán được vì giá cao.

Gói cứu trợ 30 nghìn tỷ đồng được đưa ra bởi chính phủ nhằm giải cứu thị trường bất động sản đã giúp rã đông nhiều thị trường bất động sản các địa phương. Tuy nhiên, đã rất khó khăn để giải ngân ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM.

Trong đầu tháng Chín, Bộ Xây dựng đã công bố một báo cáo nói rằng khối lượng hàng tồn kho trên thị trường bất động sản đã giảm dần.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đực Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM đã có những nghi ngờ về bản báo cáo, nói rằng 700 dự án trong thành phố vẫn có "khó khăn lớn".

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục