Bài viết liên quan:

Hướng dẫn học tốt Unit 1: Great places to be (phần 2)

Trong bài học trước bạn đã học phần 1: cách đọc Skimming và thực hành với loại bài tập table completion (điền từ khóa vào bảng). Hôm nay, Ce Phan viết hướng dẫn phần 2 về kỹ năng nghe, trong đó có: nghe cách phát âm từ, nghe các thông tin cá nhân, và thực hành với dạng bài tập tương tự như phần thi IELTS Listening section1. 

I. Thực hành nghe (Listening)

1. Thực hành cách phát âm và đánh vần một số thông tin thường gặp trong phần IELTS Listening section 1

- Trong 8 thông tin đưa ra bên dưới, có từ nào bạn không đánh vần được?

1. Roomey
2. Cairns
3. Bragg
4. Jeckyll
5. Fawcett
6. 15 cents
7. 0726 05791
8. 30 Lower Road

- Thực hành nghe những âm trên và đánh dấu những thông tin bị phát âm sai

Đáp án cho câu sai: 2,4,6,8. Hãy tự nghe lại và nêu ra lỗi sai của phần ghi âm

- Có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc xác định phần ghi âm khi đọc số 15: fifteen hay là fifty (50). Fifteen đọc nhấm âm thứ 2 với âm /i:/ và Fifty đọc nhấn âm đầu. Tương tự hãy thực hành với các âm khác như: Fourteen/ fourty ; thirteen/ thirty ; seventeen/ seventy

- Những âm đôi như: L-L, hay O-O sẽ đọc là double L, double O

- Hãy tập cách đọc số thứ tự: first, second, fifth, ...

 

2. Thực hành phát âm với 8 thông tin tương tự khác và tự kiểm tra thông qua đoạn ghi âm mẫu

1. Braken
2. Gower
3. Jeremy
4. Pollard
5. Vernon
6. 17
7. 09150674236
8. 31st

Kiểm tra lại xem thử cách bạn đọc có giống với đoạn ghi âm bên dưới không.

 

3. Thực hành nói về chủ đề liên quan

Thực hành trả lời các câu hỏi sau trước khi bắt đầu nghe đoạn nói chuyện khi một người đàn ông gọi điện thoại đến để hỏi thăm thông tin về căn hộ chung cư mà ông ấy muốn thuê để ở khi ông ấy đi nghỉ mát với gia đình. 

1. What are the advantages and disadvantages of staying in an aprtment when you're on holiday?

Gợi ý: [advantages]: have kitchen, large space, have parking space ... [disadvantages]: far from the centre, expensive,...

2. What sorf of holiday accommodation do you prefer?

Gợi ý: appartment, hotel, motel, hostel, resort, local home

Hãy thử trình bày một cách đầy đủ về những điều được đề cập trong phần trả lời của 2 câu hỏi trên. Nếu bạn muốn Ce Phan góp ý nhiều hơn, hãy tự ghi video và gửi cho Ce Phan phần trả lời của bạn cho 2 câu hỏi này.

 

4. Hiểu câu hỏi dạng Form-completion

- Câu hỏi dạng Form-completion là câu hỏi phổ biến trong phần IELTS Listening section 1. Câu hỏi dạng này kiểm tra khả năng nghe các thông tin cụ thể. 

- Điều quan trọng là người nghe biết cách xác định loại thông tin cần điền vào mỗi chỗ trống trước khi nghe (số/từ, danh từ/động từ/ tính từ)

  + Vị trí chỉ điền số: 2,4,6

  + thông tin sẽ được đánh vần: 1,2

  + Vị trí vừa điền số vừa điền chữ: 5

  + Vị trí số 7: điều gì đó bên trong căn hộ chung cư

  + Vị trí số 8: điều gì đó mà bạn có thể thấy khi nhìn từ chung cư

  + Vị trí số 9: điều gì đó liên quan tới máy lạnh

  + Vị trí số 10: điều gì đó dành cho xe hơi

 

5. Hiểu yêu câu của câu hỏi: "No more than TWO WORDS AND/OR a NUMBER for each answer"

- Bạn có thể điền 1, 2 chữ vào mỗi chỗ trống (Không được viết 3 chữ)

-  Bạn có thể viết 1-2 chữ và 1 số vào mỗi chỗ trống

- Nghe lần thứ nhất để điền vào chỗ trống

- Nghe lần thứ hai để kiểm tra lại đáp án

1. Leo Blucher
2. Blumengasse
3. 4312 11057
4. 1 st
5. nine/ 9 days
6. two hundred/ 200
7. kitchen
8. (the) beach
9. quite
10. parking space/ parking/ space

 


THỰC HÀNH NGHE (Listening)

1. Thực hành nghe các thông tin hay gặp trong đề thi IELTS Speaking section 4

2. Thực hành nghe và điền vào chỗ trống: Điền không quá 2 chữ và 1 số

3-4. Xác định thông tin cần điền vào chỗ trống và điền đáp án

 

Hãy thực hành nghe và điền đáp án của bạn xuống phần bình luận cuối bài viết, thầy Ce Phan sẽ đọc và phản hồi cho bạn


 

Biên soạn: Ce Phan