Bài viết liên quan:

Hướng dẫn học tốt Unit 1: Great places to be (phần 1)

Không phải ai cũng có điều kiện đến học các lớp học của tôi, nên các bạn thường yêu cầu tôi hướng dẫn cách học qua mạng internet. Tôi đã cân nhắc lựa chọn giáo trình học IELTS nào phù hợp nhất để bạn vừa tự học được mà sách cũng bao hàm những điều cần thiết nhất cho đề thi IELTS. Tôi quyết định viết hướng dẫn sử dụng sách Complete IELTS và Objectives IELTS một cách chi tiết để bạn các biết các thực hành. 

Hãy đặc biệt để ý tới những phần mà tôi ghi chú thêm. Những điều lưu ý đó được đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy IELTS và nó sẽ nhắc nhở hạn chế mắc phải những lỗi sai tương tự khi thực hành với giáo trình này.

(Trang đầu thuộc Unit 1, tài liệu Complete IELTS, band 4-5)

 

I. Warming Up

1. Thực hành điền vào bảng sau các thông tin về một địa điểm trong đó đề cập tới một vài yếu tố căn bản như: đồ ăn, các hoạt động phổ biến tại một điểm đến (du lịch)

  a place a type of food an activity
I like      
I dislike      

Khi nói thích và không thích về những điều liên quan tới những địa điểm, hay đưa ra lý do giải thích.

Khi thực hành trong 1 nhóm hoặc nhiều nhóm, hãy thực hành cách nói tường thuật với chủ ngữ là ngôi thứ ba (đây là cách nói để thực hành kỷ năng nói với ít yếu tố cá nhân (personal opinion))

Ví dụ:

- Students in my group generally like/dislike ... because ...

- One student in my group likes/ dislike ... because ...

2. Có 6 hình ảnh minh họa cho 6 thành phố nổi tiếng trên thế giới, theo thứ tự gồm có: New York, Rio de Janerio, Dubai, Amsterdam, Shanghai và Sydney.

Thực hành cách nói thích và không thích các thành phố trên dựa trên các đặc điểm của nó và lưu ý tới các cụm từ được liệt kê trong bài học như: excellent shopping, friendly people, great food, lots to do, unsual buildings, lively festivals spectacular scenery.

Ngoài ra còn có một số cụm từ khác như: fast public transport, crowded streets, a high crime rate, people in a hurry, a relaxed lifestyle ...

Ví dụ:

I'd like to visit New York because 

 - It has excellent shopping

- The shopping is excellent

- There is lots things to do.

Hãy tìm kiếm 5 cụm từ đặc trưng để mô tả cho mỗi thành phố trong 6 thành phố được liệt kê trong bài học ngoài 7 cụm từ được cho trước ở trên. Đừng chỉ tìm những cụm từ mô tả điều tích cực khiến bạn thích, bạn nên tìm những điều bạn chưa thích để thực hành cách nói dislike. 

Câu hỏi chung cho phần thực hành:

Which of these cities have you already visited or read about? What is it like? What did you like about this? What did you dislike?

 

II. Reading-1

1. Trước khi thực hành đọc một bài báo, những kiến thức và thông tin gần với chủ đề bài báo mà bạn đã từng biết trước đây sẽ quyết định khả năng đọc hiểu của bạn với một bài báo mới.

Trong sách là bài báo về một nghiên cứu để tìm ra một thành phố thân thiện nhất thế giới. Theo bạn nghĩ thành phố nào là thành phố thân thiện nhất thế giới. Liệu có phải là một trong số 4 thành phố sau đây không: Rio de Janerio, Lilongwe, Amsterdam và New York. 

Bên cạnh đó, hãy cân nhắc xem thành phố mà bạn đang sống có phải là một thành phố thân thiện không? Dựa trên các ý tố hoặc vi dụ minh họa nào để cho thấy điều đó?

2. Bài đọc này giúp bạn thực hành kỹ năng scanning

Scanning là cách bạn lướt mắt một cách nhanh chóng để đọc toàn bộ nội dung để xác định vị trí chính xác của một loại từ vựng cần tìm và có thể bạn cần đọc kỹ hơn các thông tin nằm xung quanh nó.

2.1 Scanning danh từ riêng

Cần ghi nhớ:

- Scan tên riêng của một địa điểm dễ dàng bởi vì dựa vào từ viết hoa và thường nằm nổi bật trong phần đọc

- Tốc độ đọc càng nhanh và xác định vị trí của từ vựng cần tìm là một kỹ năng quan trọng trong phần IELTS Reading.

- Hiểu rõ yêu cầu của câu hỏi về thông tin liên quan tới thành phố, địa điểm mà bạn đang tìm.

Thực hành 2 yêu cầu sau trong vòng 2 phút:

- Tìm kiếm nhanh tên của các thành phố được đề cập trong bài và gạch chân chúng

- Đọc kỹ hơn các thông tin nói về thành phố đó, chẳng hạn: điều gì tốt và không tốt về thành phố đó.

2.2 Scanning cụm từ

Hãy tìm trong bài những cụm từ giống đồng nghĩa hoặc gần nghĩa với các cụm từ mô tả đặc điểm của một thành phố như: friendly inhabitants, fast public transport, crowded streets, a high crime rate, people in a hurry, a relaxed lifestyle ... (Tìm trong thời gian 2 phút)

3. Thực hành điền vào bảng

Đây là một dạng câu hỏi phổ biến trong đề thi IELTS Reading, bạn sẽ phải xác định nhanh chóng các từ khóa có trong bảng sau khi đọc lướt qua bài đọc (skimming) và đọc dò tìm (scanning) trong bài đọc những thông tin cụ thể mà bạn cần tìm kiếm dựa trên từ khóa trong câu hỏi.

Lưu ý:

- Khi nhìn tổng quát câu hỏi dạng bảng, bạn phải xác định xem đâu sẽ là đoạn văn bạn cần dò tìm trong bài đọc. Không nên đọc lại từ đầu để dò tìm thông tin.

- Hãy sử dụng các tên riêng về các thành phố để nhanh chóng định vị thông tin cần thiết.

- Hãy tìm các cụm từ in nghiêng trong bài đọc sao cho đồng nghĩa với những từ in nghiêng trong bảng.

- Trong đề thi thực tế sẽ không có từ in nghiêng trong bảng cũng như trong phần đọc. Bạn sẽ phải tự xác định từ khóa trong phần câu hỏi (có thể trong bảng) để nhanh chóng tìm kiếm một thông tin tương đồng có trong bài đọc và xác định đúng đáp án.

- Tùy thuộc yêu cầu số lượng từ vựng mà đề bài yêu cầu khi điền vào chỗ trống. Với bài này, bạn được yêu cầu điền 1 từ duy nhất vào chỗ trống.

- Điền đáp bằng cách copy một từ phù hợp trong bài đọc và điền vào chỗ trống trong bảng, không sử dụng từ vựng do bạn nghĩ ra.

4. Câu hỏi phụ từ thầy Ce Phan cho riêng phần này

- what methods did the psychologists use to find out how friendly people were?

- what would people in the cities do in these situations?

- what would you do?

Bạn có thể viết câu trả lời của bạn xuống phần bình luận cuối bài viết và sẽ được nhận phản hồi về kết quả của mình.

 


THỰC HÀNH -1


 

II. Reading-2

1. Trả lời 2 câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Why are people in your country happier than in others?

Câu hỏi 2: What can government do to try to make people happier?

Gựi ý:

- Ví dụ: People are happier in countried with good health services; government can make people happier by providing good schools.

- Hãy trả lời tương tự như gựi ý bên trên.

- Thực hành với các thành viên khác sau đó tường thuật lại câu trả lời của những thành viên khác.

2. Bài đọc này yêu cầu bạn thực hành kỹ năng Scanning để tìm ra vị trí đề cập tới 2 người có tên là: Mariano Rojas và Saamah Abdallah

- Tìm trong 1 phút

- Xác định thông tin liên quan tới 2 nhân vật trên

Thực hành thêm:

- Hãy tìm và gạch chân nội dung trong bài đọc với các số sau: 1,3,143 và 2008.

- Xác định xem những số trên liên quan tới thông tin nào

(1- Costa Rica's position in the index, 3- the number of measurement, 143- the number of countries in the index, 2008- when the index was created)

 

3. Thực hành Scanning tìm từ đồng nghĩa

- Yêu cầu của bài này khó hơn so với yêu cầu của bài đọc trước, khi bạn chỉ được hỗ trợ xác định từ khóa trong câu hỏi thông qua từ in nghiêng và phải tự tìm trong bài đọc từ vựng nào đồng nghĩa với từ in nghiêng đó.

- Không cần đọc toàn bộ nội dung để tìm kiếm từ đồng nghĩa. Xác định những đoạn cần đọc để hạn chế nội dung phải đọc. Lưu ý tới tiêu đề trong câu hỏi là: "Happy Planet Index"

- Sau khi tìm được từ vựng trong đoạn cần đọc đồng nghĩa với từ in nghiêng trong câu hỏi. Bạn cần đọc thêm những từ xung quanh để xác định từ cần chọn để điền vào chỗ trống. Những cặp từ đồng nghĩa: lists - ranking/ranks; effect - impact; the quanity- consumes; population - citizens.

4. Lưu ý đọc kỹ yêu cầu và mức độ ưu tiên khi đọc

Đọc kỹ yêu cầu:

- Đọc yêu cầu của đề bài để biết được bạn sẽ điền bao nhiêu chữ/ số vào chỗ trống. Không được điền dư, bạn sẽ mất điểm cho cách trả lời sai yêu cầu.

- Kiểm tra kỹ lưỡng đáp án và nhớ là đáp án phải được copy từ nội dung bài đọc. Đáp án: 2008, 143, environment, resources, health, citizens

Mức độ ưu tiên trong các đoạn văn khi đọc:

- Chọn những đoạn văn cần đọc để có thể trả lời cho câu hỏi và không cần đọc hết cả bài đọc. Nếu bạn không chắc những đoạn khác có chứa thêm thông tin hay không, hay đọc lướt thật nhanh. Bạn cần scanning chậm hơn ở đoạn mà bạn tin là sẽ chứa nội dung liên quan tới câu hỏi.

- Trong quá trình đọc bạn nên quan tâm tới ý nghĩa chung của đoạn, không nên dừng lại và ráng cố gắng hiểu nghĩa của một từ vựng nào đó. 

 


THỰC HÀNH - 2

 

Biên soạn bởi: Ce Phan