Bài viết liên quan:

The bat, the birds, and the beasts

A GREAT conflict was about to come off between the Birds and the Beasts. When the two armies were collected together the Bat hesitated which to join.

The Birds that passed his perch said: "Come with us"; but he said: "I am a Beast."

Later on, some Beasts who were passing underneath him looked up and said: "Come with us"; but he said: "I am a Bird."

Luckily at the last moment peace was made, and no battle took place, so the Bat came to the Birds and wished to join in the rejoicings, but they all turned against him and he had to fly away.

He then went to the Beasts, but soon had to beat a retreat, or else they would have torn him to pieces. "Ah," said the Bat, "I see now,

He that is neither one thing nor the other has no friends

Source: Aesop Fables

 

 

Con dơi, chim và những Con Thú

Một cuộc xung đột lớn về nơi trú ẩn giữa chim và thú. Khi 2 phe đã được tập trung cho trận đánh thì con dơi lưỡng lự khi vào tham gia.

Con chim đậu trên giá nói: "Hãy đến với chúng tôi", nhưng con dơi nói:"Tôi là một quái thú".

Sau đó, một số con thú đã đi qua nó nhìn lên và nói: "Hãy đến với chúng tôi", nhưng nó lại nói:"Tôi là 1 con chim".

May mắn là phút cuối hòa bình đã được diễn ra, và ko có trận chiến nào xảy ra, do đó dơi đã đến với loài chim và tham gia trong sự vui mừng, nhưng chúng đều quay lưng lại với nó và nó đã bay đi.

Sau đó, nó đến với các loài thú, nhưng ngay sau đó, nó đã phải hạ giọng rút lui, nếu không những con thú sẽ xé nó ra từng mảnh." ah`," con dơi nói,

Hãy chọn lấy một người bạn hoặc bạn sẽ không có ai hết

Dịch bởi Lê Nguyễn