Bài viết liên quan:

The Fox and the Mask

A Fox had by some means got into the store-room of a theatre. Suddenly he observed a face glaring down on him and began to be very frightened; but looking more closely he found it was only a Mask such as actors use to put over their face. "Ah," said the Fox, "you look very fine; it is a pity you have not got any brains."

Outside show is a poor substitute for inner worth.

Con Cáo và Cái Mặt Nạ

Một con cáo vô tình vào được phòng chờ của một rạp hát. đột nhiên nó quan sát thấy một khuôn mặt nhìn chằm chằm vào nó và nó bắt đầu hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ hơn và gần hơn tí thì nó phát hiện đó chỉ là một cái mặt nạ mà diễn viên hay sử dụng khi diễn. "Ah", Con cáo nói " ngươi trông rất tươi tỉnh, nhưng thật đáng tiếc khi ngươi không có bộ não nào"

Bề ngoài chỉ là cái vỏ bọc nghèo nàn thể hiện cho giá trị bên trong.

Dịch bởi Nguyễn Triển Phát

Trung tâm ngoại ngữ CEP

Các chủ đề tiếng Anh thông dụng: