Bài viết liên quan:

The fox and the leopard

A fox and a leopard, resting lazily after a generous dinner, amused themselves by disputing about their good looks.

The Leopard was very proud of his glossy, spotted coat and made disdainful remarks about the Fox, whose appearance he declared was quite ordinary.

The Fox prided himself on his fine bushy tail with its tip of white, but he was wise enough to see that he could not rival the Leopard in looks.

Still he kept up a flow of sarcastic talk, just to exercise his wits and to have the fun of disputing. The Leopard was about to lose his temper when the Fox got up, yawning lazily.

"You may have a very smart coat," he said, "but you would be a great deal better off if you had a little more smartness inside your head and less on your ribs, the way I am. That's what I call real beauty."

A fine coat is not always an indication of an attractive mind.

Source: Aesop Fables

 

 

Con cáo và con báo

Một con cáo và môt con báo đang nằm ườn nghỉ ngơi sau bữa tối thịnh soạn và thích thú tranh cãi về vẻ đẹp của chúng.

Báo ta rất tự hào về vẻ bóng loáng và bộ lông đốm của mình và đưa ra những lời chê bai cáo, con vật mà báo cho rằng có vẻ ngoài rất bình thường.

Cáo tự hào vì nó có cái đuôi rậm với chóp đuôi màu trắng, nhưng nó đủ khôn ngoan để nhận thấy không thể cạnh tranh với báo về vẻ ngoài.

Con báo tiếp tục chăm biếm cáo để cho thấy rằng nó đẹp và vui chí  khi trêu chọc cáo. Nhưng báo báo sắp mất bình tĩnh khi cáo đứng dậy ngáp dài uể oải.

"Có thể bạn có một vẻ về ngoài đẹp thật đấy", cáo nói tiếp, "Nhưng bạn sẽ còn tuyệt vời hơn nếu có thêm một chút thông minh nữa thay vì có quá nhiều xương sườn, trong khi đó tôi thì ngược lại. Đó mới chính là vẻ đẹp thật sự"

Một vẻ bề ngoài đẹp không phải luôn luôn là một dấu hiệu cho thấy người đó thông minh.

 

Dịch bởi: cepnguyen