Bài viết liên quan:

The fox and the crab

A Crab one day grew disgusted with the sands in which he lived.

He decided to take a stroll to the meadow not far inland.

There he would find better fare than briny water and sand mites. So off he crawled to the meadow.

But there a hungry Fox spied him, and in a twinkling, ate him up, both shell and claw.

Be content with your lot.

 

Source: www.read.gov

 

 

Con cáo và con cua

Một ngày nọ sự tức giận của một con cua càng tăng lên với những bãi cát nơi mà nó sống.

Nó quyết định đi dạo đến đồng cỏ- nơi không xa phạm vi bãi cát đó lắm.

Nơi đó, nó hy vọng có thể tìm thấy điều kiện tốt hơn về nước mặn và những con bọ cát. Vì vậy nó bò ra khỏi đó và đến đồng cỏ.

Nhưng có một con cáo đói bụng đã bí mật theo dõi và chỉ trong nháy mắt đã xơi thịt nó, ăn cả mai cua và càng cua.

Hãy hài lòng với những gì bạn có.

 

Dịch bởi: nguyenthao