Bài viết liên quan:

The Dog in the Manger

A Dog looking out for its afternoon nap jumped into the Manger of an Ox and lay there cosily upon the straw.

But soon the Ox, returning from its afternoon work, came up to the Manger and wanted to eat some of the straw.

The Dog in a rage, being awakened from its slumber, stood up and barked at the Ox, and whenever it came near attempted to bite it.

At last the Ox had to give up the hope of getting at the straw, and went away muttering:

"Ah, people often grudge others what they cannot enjoy themselves."

Source: Aesop

 

Con Chó Trong Máng Ăn

Một con chó đang tìm một giấc ngủ trưa, nó nhảy vào cái máng ăn của một con bò đực và nằm thoải mái trên đống rơm.

Nhưng một lúc sau, con bò xong công việc buổi trưa trở về, đi lại chỗ cái máng để ăn vài cọng rơm.

Con chó tức tối, đang thiu thiu ngủ thì bị đánh thức. Nó đứng dậy sủa, rồi tìm cách cắn con bò  khi  bò tới gần.

Rồi con bò cũng phải từ bỏ ước muốn lấy mấy cọng rơm nhắm nháp và nó bỏ đi lằm bằm :

À, người ta thường miễn cưỡng cho đi những thứ mà họ không hưởng thụ được 

Bài dịch sưu tầm