Bài viết liên quan:

The quack toad

An old Toad once informed all his neighbors that he was a learned doctor. In fact he could cure anything. The Fox heard the news and hurried to see the Toad. He looked the Toad over very carefully.

"Mr. Toad," he said, "I've been told that you cure anything! But just take a look at yourself, and then try some of your own medicine. If you can cure yourself of that blotchy skin and that rheumatic gait, someone might believe you. Otherwise, I should advise you to try some other profession."

Those who would mend others, should first mend themselves.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Con cóc lang băm

Một con cóc già thông báo với tất cả hàng xóm của mình rằng ông đã học và đã trở thành một thầy thuốc. Ông thực sự có thể chữa khỏi tất cả các loại bệnh. Cáo nghe tin liền vội vã đến xem cóc. Nó nhìn cóc một cách rất cẩn trọng.

"Ông cóc," cáo nói, "Tôi sẽ công nhận rằng bạn có thể chữa được bất kỳ bệnh gì! Nhưng trước hết hãy nhìn lại bản thân và sau đó thử một số thuốc riêng của bạn. Nếu bạn có thể chữa cho mình hết những vết loang lổ và dáng đi thấp khớp thì ai đó có thể tin bạn. Nếu không, tôi khuyên bạn nên thử một số ngành nghề khác."

Những người muốn lo cho người khác trước hết phải hoàn thiện bản thân.

 

Dịch bởi: cepnguyen