Bài viết liên quan:

The peacock and the crane

There was once a very conceited Peacock who had a gorgeous tail like no other bird. So, when he met a Crane one day, the Peacock scoffed at the Crane's colorless and dull feathers, and immediately spread his own colorful tail for the Crane to see and admire.

"Look at my feathers," he boasted, how they shine in all the colors of the rainbow, while yours are so pale! I am dressed like a king!"

"That's true," the Crane answered, "but I can fly high above, among the clouds and the stars and I can see all the beauty of the earth in all its glory, while you live down here just like any other cock."

Fine feathers don't make fine birds.

Source: Aesop Fables

 

 

Con công và con cò

Một con công kiêu ngạo có một cái đuôi tuyệt đẹp không giống loài chim nào khác. Vì vậy,  một ngày nọ khi gặp một con cò, nó chế giễu lông cò xám xịt, chẳng có màu  rồi ngay lập tức xòe chiếc đuôi đầy màu sắc rực rỡ của mình để cò xem và ca ngợi.

"Hãy nhìn lông của tôi này," nó khoe, Những chiếc lông của ta có thể tỏa sáng đủ các sắc màu cầu vồng, trong khi lông của cậu quá nhợt nhạt xanh xao! Tôi khoác chiếc áo như một vị vua!"

"Điều đó thì đúng," con Cò trả lời, "nhưng tôi có thể bay cao giữa các đám mây và các vì sao và tôi có thể thấy tất cả những vẻ đẹp kỳ diệu của Trái Đất, trong khi bạn chỉ sống dưới mặt đất như bất cứ con gà nào khác mà thôi."

Giẻ cùi tốt mã dài lông – bên ngoài hào nhoáng bên trong ra gì

Dịch bởi: Thu Uyên