Bài viết liên quan:

The eagle and the kite

An Eagle sat high in the branches of a great Oak. She seemed very sad and drooping for an Eagle. A Kite saw her.

"Why do you look so woebegone?" asked the Kite.

"I want to get married," replied the Eagle, "and I can't find a mate who can provide for me as I should like."

"Take me," said the Kite; "I am very strong, stronger even than you!"

"Do you really think you can provide for me?" asked the Eagle eagerly.

"Why, of course," replied the Kite. "That would be a very simple matter. I am so strong I can carry away an Ostrich in my talons as if it were a feather!"

The Eagle accepted the Kite immediately. But after the wedding, when the Kite flew away to find something to eat for his bride, all he had when he returned, was a tiny Mouse.

"Is that the Ostrich you talked about?" said the Eagle in disgust.

"To win you I would have said and promised anything," replied the Kite.

Everything is fair in love.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Con đại bàng và con diều hâu

Một con đại bàng đậu trên nhánh cây cao của một cây sồi to lớn. Cô ấy có vẻ rất buồn và ủ rũ. Một con diều hâu nhìn thấy cô.

"Tại sao trông em lại buồn rầu như vậy?", diều hâu hỏi.

Con đại bàng trả lời:"Tôi muốn kết hôn nhưng tôi không thể tìm thấy một người bạn đời có thể chu cấp như tôi mong muốn."

"Lấy tôi đi. Tôi rất mạnh, mạnh hơn cả bạn!" diều hâu nói.

"Bạn thực sự nghĩ rằng bạn có thể chu cấp cho tôi sao?" đại bàng hỏi một cách háo hức.

Diều hâu liền trả lời: "Tất nhiên rồi. Đó là một vấn đề rất đơn giản. Tôi rất mạnh, tôi có thể mang một con đà điểu bằng móng vuốt của mình như thể nó nhẹ như một chiếc lông!"

Đại bàng chấp nhận con diều hâu ngay lập tức. Sau đám cưới, diều hâu bay đi để tìm một cái gì đó cho cô dâu của mình ăn nhưng tất cả những gì có khi nó trở về chỉ là một con chuột nhỏ.

"Đó có phải là con đà điểu mà bạn nói không?", Đại bàng nói trong sự chán ghét.

"Để có được bạn tôi sẽ nói và hứa bất cứ điều gì," con diều hâu trả lời.

Tất cả mọi thứ đều công bằng trong tình yêu.

 

Dịch bởi: cepnguyen