Bài viết liên quan:

The heron

A heron was walking sedately along the bank of a stream, his eyes on the clear water, and his long neck and pointed bill ready to snap up a likely morsel for his breakfast. The clear water swarmed with fish, but Master Heron was hard to please that morning.

"No small fry for me," he said. "Such scanty fare is not fit for a Heron."

Now a fine young Perch swam near.

"No indeed," said the Heron. "I wouldn't even trouble to open my beak for anything like that!"

As the sun rose, the fish left the shallow water near the shore and swam below into the cool depths toward the middle. The Heron saw no more fish, and very glad was he at last to breakfast on a tiny Snail.

Do not be too hard to suit or you may have to be content with the worst or with nothing at all.

 

Source: Aesop Fables

 

 

Con Diệc

Một con Diệc điềm tĩnh bước dọc theo bờ suối, mắt nó dán chặt vào dòng nước trong vắt, cái cổ dài và cặp mỏ nhọn của nó sẵn sàng đớp ngay những thứ thức ăn cho bữa sáng. Dòng nước trong vắt đầy những cá, nhưng chim Diệc rất khó hài lòng vì buổi sáng đó.

"Không có con cá hồi nào cho tôi cả" nó nói. "Thức ăn ít ỏi như vậy không phù hợp cho một con chim Diệc"

Ngay lúc đó một con cá rô trẻ bơi đến gần

"Không thực sự là như vậy đâu", cá rô nói với chim Diệc. "Tôi sẽ không gặp trở ngại gì khi chỉ mở miệng cho những điều tương tự như vậy"

Khi mặt trời mọc, những con cá rời khỏi khu nước nông gần bờ và bơi vào khu vực nước sâu mát mẻ để tiến vào khu trung tâm. Chim Diệc chẳng nhìn thấy con cá nào, và rất vui mừng vì cuối cùng cũng có đồ ăn sáng là một con ốc sên nhỏ.

Đừng cứng nhắc đi tìm những thứ phù hợp, hoặc bạn sẽ phải bằng lòng với những thứ tệ hơn hoặc chẳng có gì cả.

 

Dịch bởi: cepquynh