Bài viết liên quan:

The frog and the ox

"Oh Father," said a little Frog to the big one sitting by the side of a pool, "I have seen such a terrible monster!

It was as big as a mountain, with horns on its head, and a long tail, and it had hoofs divided in two.

"Tush, child, tush," said the old Frog, "that was only Farmer White's Ox. It isn't so big either; he may be a little bit taller than I, but I could easily make myself quite as broad; just you see." So he blew himself out, and blew himself out, and blew himself out. "Was he as big as that?" asked he.

"Oh, much bigger than that," said the young Frog. Again the old one blew himself out, and asked the young one if the Ox was as big as that. "Bigger, father, bigger," was the reply.

So the Frog took a deep breath, and blew and blew and blew, and swelled and swelled and swelled. And then he said:

"I'm sure the Ox is not as big as..." But at this moment he burst.

------- self-conceit may lead to self-destruction --------

Source: Aesop Fables

 

 

Con ếch và con bò đực.

"Ôi cha ơi", Ếch con nói với Ếch cha đang ngồi bên cạnh vũng nước, ''Con vừa thấy một con quái vật khổng lồ!"

"Nó to bằng một ngọn núi, với cặp sừng trên đầu, một cái đuôi dài, và những cái móng vuốt được chia ra làm hai"

"Thôi đi con yêu à" Ếch cha nói, " Nó chỉ là con bò đực của bác nông dân White thôi. Nó không to đến thế đâu, Nó có lẽ cao hơn ta một chút, nhưng cha cũng có thể dễ dàng làm cho cha to như thế, hãy nhìn nè". Ếch lớn thổi phồng, thổi phồng, thổi phồng người lên và nói " Nó lớn bằng thế này chưa?"

" ồ, lớn hơn thế nhiều nữa" Ếch con nói. Và con Ếch lớn lại tiếp tục thổi phồng nữa, rồi nó lại hỏi con Ếch con nó đã lớn bằng con bò đực chưa. " lớn hơn, lớn hơn nữa" Ếch con trả lời.

Ếch cha đã hít một hơi sâu và thổi,nó phình to ra và nói " Ta chắc rằng con Bò Đực không lớn được như thế này đâu.." Nhưng nó đã nổ tung.

....Tự phụ sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.....

Dịch bởi: Trang Phạm