Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Con kênh đẹp nhất Sài Gòn trắng xóa vì khối lượng rác khổng lồ

Con kênh đẹp nhất Sài Gòn trắng xóa vì khối lượng rác khổng lồ

14/11/2015
Mức trung cấp

Saigon’s prettiest canal defaced by huge refuse volume

Once considered the most beautiful channel in Ho Chi Minh City, the Nhieu Loc-Thi Nghe Canal has grown unsightly in recent years, weighed down with up to 13 metric tons of garbage each day.

The 10km-long waterway snakes through District 1, District 3, Phu Nhuan District, Binh Thanh District and Tan Binh District in the southern Vietnamese metropolis.

It was given a facelift to transform it from a murky, dead waterway into a clean, green one with lush greenery along its sides.

The sides have become new playgrounds for local residents to unwind and exercise, and a rich habitat for fish to thrive in, if they are lucky enough to avoid getting caught by opportunistic, illegal anglers.

However, locals’ relief has been short-lived, as shortly after its facelift, the first phase of which ended in 2012, the canal has been topped with all kinds of refuse dumped by mindless residents, creating ghastly scenes and posing a grave pollution threat.

According to Phan Hoc Hai, in charge of the sanitary worker team under the Ho Chi Minh City Urban Environment Co. Ltd., his team scoops up between seven and 13 metric tons of garbage released into the canal on a daily basis.

The huge volume of trash has landed the Nhieu Loc-Thi Nghe Canal in the city’s list of the most contaminated waterways.

The environmental pollution has led to fish dying en masse.

The Ho Chi Minh City Urban Environment Co. has now deployed 20 boats to pick up trash, mostly consumer garbage, rubble, animal carcasses, nylon bags and even broken pieces of furniture, which are adrift and emit foul odors along the canal.

At 5:00 am the other day, Tuoi Tre (Youth) newspaper reporters followed a trash-collecting team on one of their workdays.

Around 30 workers riding on 10 boats picked up over five metric tons of trash along the canal’s length on that morning alone.

Trash could be spotted afloat in large clusters everywhere, from the middle of the canal to beneath the bridges crossing over it.

“The Nhieu Loc-Thi Nghe Canal receives large volumes of refuse from Xuyen Tam Creek [in Binh Thanh and Go Vap Districts] and the Saigon River,” Hai explained.

“Unthinking locals continue to litter on the canal’s banks and dump bags of trash into the waterway,” he added.

The Nhieu Loc-Thi Nghe Canal’s pollution plague began after 1954 and lingered well into the 1960s.

A project to revamp the canal and its surroundings was then given high priority.

The first phase of the project, which started in 2002 and focused on revamping the canal and its neighborhood, was completed in August 2012.

The facelift was at first estimated to cost US$199.96 million, funded by the World Bank, according to The Saigon Times Online.

However, by 2010 the cost had risen to $316.79 million due to slow implementation progress.

The second phase of the project, including the construction of a wastewater treatment plant, began in March this year.

The alarming environmental pollution in the Nhieu Loc-Thi Nghe Canal is the “culprit” behind fish dying en masse. Photo: Tuoi Tre

Trash is found in a section of the Nhieu Loc-Thi Nghe Canal near Bui Huu Nghia Bridge, which links District 1 and Binh Thanh District. Photo: Tuoi Tre

Sanitary workers use a crane to clear up trash and water hyacinth inundating the Nhieu Loc-Thi Nghe Canal from the Saigon River. Photo: Tuoi Tre

A man is pictured dumping a large bag of trash into a section of the Nhieu Loc-Thi Nghe Canal in District 1. Photo: Tuoi Tre

A sanitary worker dives to untangle pieces of refuse enmeshed in the propellers of a trash-collecting boat. Photo: Tuoi Tre

Sanitary workers begin picking up trash along the canal in the early hours on a daily basis. Photo: Tuoi Tre

A mattress gets entangled in an automatic waste treatment system at a pump station along the canal and causes its operation system to malfunction. Photo: Tuoi Tre

The Nhieu Loc-Thi Nghe Canal receives a few metric tons of refuse from Xuyen Tam Creek every day. Photo: Tuoi Tre

Source: Tuoitre News

 

 

Con kênh đẹp nhất Sài Gòn trắng xóa vì khối lượng rác khổng lồ

Từng được coi là con kênh đẹp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã trở nên khó coi trong những năm gần đây, vì bị đè nặng bởi 13 tấn rác thải mỗi ngày.

Con kênh dài 10km đi qua quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh và quận Tân Bình của Thành phố Hồ Chí Minh.

Con kênh đã thay đổi từ một dòng nước chết trở nên xanh sạch đẹp với những cây xanh tươi tốt hai bên bờ kênh.

Bờ kênh đã trở thành sân chơi mới cho người dân địa phương để thư giãn và tập thể dục và là môi trường sống phong phú cho cá nếu chúng có đủ may mắn để tránh bị câu bất hợp pháp.

Tuy nhiên, người dân địa phương đã có một niềm vui ngắn ngủi, vì ngay sau khi việc làm sạch bề mặt dòng kênh kết thúc vào năm 2012, nó lại phải hứng chịu tất cả các loại rác thải của những người dân vô ý thức, gây ra quang cảnh xấu và là một mối đe dọa ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo ông Phan Hoc Hải, phụ trách nhóm công nhân vệ sinh thuộc Công ty TNHH Môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, nhóm của ông vớt lên từ bảy đến 13 tấn rác thải trên con kênh mỗi ngày.

Khối lượng rất lớn rác thải bị xả xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè khiến nó nằm trong danh sách các dòng nước bị ô nhiễm nhất của thành phố.

Ô nhiễm môi trường đã dẫn đến việc cá chết hàng loạt.

Công ty Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã dành ra 20 tàu để nhặt rác, chủ yếu là rác sinh hoạt, phế liệu, xác động vật, túi nylon và thậm chí cả những mảnh vỡ đồ nội thất, trôi dạt và phát ra mùi hôi dọc theo con kênh.

Vào lúc 05 giờ sáng một ngày khác, phóng viên báo Tuổi Trẻ đi theo một nhóm thu gom rác trong một ngày lao động của họ.

Khoảng 30 công nhân đi trên 10 chiếc thuyền nhặt hơn năm tấn rác dọc theo chiều dài của dòng kênh đào vào một buổi sáng.

Rác có thể được phát hiện đang trôi nổi thành từng mảng lớn ở khắp mọi nơi, từ giữa dòng kênh đến dưới chân cầu.

"Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phải chịu một khối lượng lớn rác từ lạch Xuyên Tâm (ở các Quận Bình Thạnh và Gò Vấp) và sông Sài Gòn" ông Hải giải thích.

"Người dân địa phương thiếu suy nghĩ tiếp tục xả rác trên bờ của kênh đào và đổ các túi rác vào dòng sông" ông nói thêm.

Ô nhiễm trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bắt đầu sau năm 1954 và vẫn còn kéo dài đến những năm 1960.

Một dự án để cải tạo dòng kênh và môi trường xung quanh của nó sau đó đã được đưa ra.

Giai đoạn đầu của dự án bắt đầu vào năm 2002 và tập trung vào việc cải tạo kênh và các vùng lân cận, được hoàn thành vào tháng 8 năm 2012.

Việc cải tạo theo ước tính ban đầu có giá 199.96 triệu USD được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, theo The Saigon Times Online.

Tuy nhiên, đến năm 2010 chi phí đã tăng lên 316.79 triệu USD do chậm tiến độ thực hiện.

Giai đoạn thứ hai của dự án, bao gồm cả việc xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, bắt đầu vào tháng Ba năm nay.

Ô nhiễm môi trường đáng báo động trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là "thủ phạm" đằng sau việc cá chết hàng loạt. Ảnh: Tuổi Trẻ

Rác được tìm thấy trên một đoạn của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè gần Cầu Bùi Hữu Nghĩa, nối quận 1 và quận Bình Thạnh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Công nhân vệ sinh sử dụng một cần cẩu để thu gom rác và lục bình kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ sông Sài Gòn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Người đàn ông trong hình đang đổ một túi lớn rác vào đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ở quận 1. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một công nhân vệ sinh lặn để gỡ rối cho những mảnh rác vướng vào cánh quạt của một chiếc thuyền thùng rác thu gom. Ảnh: Tuổi Trẻ

Công nhân vệ sinh bắt đầu nhặt rác mỗi ngày dọc theo kênh từ rất sớm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một tấm nệm bị vướng vào hệ thống xử lý chất thải tự động tại một trạm bơm dọc theo kênh và làm cho hệ thống hoạt động của nó gặp sự cố. Ảnh: Tuổi Trẻ

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhận vài tấn rác thải từ lạch Xuyên Tam mỗi ngày. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục