Bài viết liên quan:

The ass carrying the image

A sacred Image was being carried to the temple. It was mounted on an Ass adorned with garlands and gorgeous trappings, and a grand procession of priests and pages followed it through the streets.

As the Ass walked along, the people bowed their heads reverently or fell on their knees, and the Ass thought the honor was being paid to himself.

With his head full of this foolish idea, he became so puffed up with pride and vanity that he halted and started to bray loudly.

But in the midst of his song, his driver guessed what the Ass had got into his head, and began to beat him unmercifully with a stick.

"Go along with you, you stupid Ass," he cried. "The honor is not meant for you but for the image you are carrying."

Do not try to take the credit to yourself that is due to others.

 

Source: Aesop Fables

 

 

Con lừa chở trên mình bức ảnh thiêng liêng

Một bức ảnh thiêng liêng đang được chở tới ngôi đền, nó được đặt trên lưng chú lừa được đeo những vòng hoa và bộ trang phục lộng lẫy. Theo sau đó là đám rước của thầy tu và các tiểu đồng trên phố

Khi thấy con lừa tới, mọi người ai cũng cúi hoặc quỳ xuống chào một cách cung kính. Điều đó làm cho con lừa nghĩ rằng mọi người đang tôn vinh mình.

Với những cái ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy, nó cảm thấy quá tự hào về bản thân mình. Nó bất chợt dừng lại, hát một bài hát bằng những tiếng kêu be be thật lớn.

Đến khi nó hát được nửa bài, người lái lừa đoán được những gì chú lừa nghĩ nên cầm gậy đánh cho chú ta một trận tơi bời.

"Con lừa ngu ngốc kia, hãy trở về với chính bản thân của mày đi" - Ông ta khóc. "Thứ người ta vinh danh là bức tranh mày đang trở chứ không phải là người ta vinh danh mày!"

Đừng cố gắng giành lấy sự vẻ vang về cho bản thân khi sự vẻ vang ấy thuộc về kẻ khác

 

Dịch bởi: hatranthanh7