Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Con mắt thứ ba nằm bên trong đầu

Con mắt thứ ba nằm bên trong đầu

11/03/2015
Mức trung cấp

We All Have at Least Three Eyes—One Inside the Head

The pineal gland in the human brain has the structure of an eye. It has cells that act as light receptors, as the retina does. It has a structure comparable to the vitreous—a gel-like substance between the retina and lens of the eye. It has a structure similar to a lens. 

Scientists are still learning much about the pineal body, known in both Eastern spiritualism and Western philosophy as the seat of human consciousness. Eastern beliefs also hold that, on other plains of existence, eyes may be seen all over the body. Western science is slowly coming to understand the pineal body as a third eye.

For many years, scientists have recognized the similarities between the pineal body and the eyes. In 1919, Frederick Tilney and Luther Fiske Warren wrote that the similarities listed above prove the pineal gland was formed to be light-sensitive and possibly to have other visual capabilities. 

More recently, in 1995, Dr. Cheryl Craft, chair of the department of cell and neurobiology at the University of Southern California, wrote about what she called the "mind's eye."

"Under the skin in the skull of a lizard lies a light-responsive 'third eye' which is the … equivalent of the bone-encased, hormone-secreting pineal gland in the human brain. The human pineal is denied access to light directly, but like the lizard's 'third eye,' it shows enhanced release of its hormone, melatonin, during the night,"  she wrote. "The pineal gland is the 'mind's eye.'" 

A bundle of nerve fibers connects it to the posterior commissure, another part of the brain that is not well-understood. 

In the 1950s, researchers discovered the pineal body's ability to detect light, and to produce melatonin according to the amount of light it detects. In this way, it essentially controls important rhythms in the body. It affects the reproduction and immune systems. The pineal body was previously thought to be vestigial, but this discovery showed it actually has an important function.

In May 2013, another discovery was made that could change the way the pineal body is viewed.

It was found that a rat's pineal body produces N,N-Dimethyltryptamine (DMT). DMT has a widespread presence in organic beings that is not well-understood. Some people ingest DMT to induce psychedelic experiences often characterized as intensely spiritual.

Dr. Rick Strassman conducted U.S. government-approved clinical research at the University of New Mexico in the 1990s, injecting human volunteers with DMT. He calls DMT the "spirit molecule." 

The study that confirmed the presence of DMT in the pineal glands of rats was conducted at the University of Michigan by Dr. Jimo Borjigin and at Louisiana State University by Dr. Steven Barker. It was partially funded by the Cottonwood Research Foundation, which is headed by Dr. Strassman and which supports scientific research into the nature of consciousness. It was published in the journal Biomedical Chromatography. 

By Tara MacIsaac, Epoch Times

 

Chúng ta đều có ít nhất ba con mắt — với một con mắt ở trong đầu

Tuyến tùng quả trong não bộ con người có cấu trúc của một con mắt. Nó có các tế bào hoạt động như các thụ thể cảm quang, giống như chức năng của võng mạc. Nó có cấu trúc tương tự như dịch kính — là một dạng gel nằm giữa võng mạc và thủy tinh thể của mắt. Nó cũng có cấu trúc tương tự như một ống kính máy ảnh.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu nhiều hơn về thể tùng quả, là bộ phận mà tâm linh học phương Đông và triết học phương Tây xem là nơi trú ngụ của ý thức con người. Tín ngưỡng phương Đông cũng cho rằng, trong những không gian tồn tại khác, khắp cơ thể người là những con mắt. Khoa học phương Tây đang dần dần tiếp nhận rằng thể tùng quả là một con mắt thứ ba.

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nhận ra những điểm tương đồng giữa thể tùng quả và con mắt. Năm 1919, ông Frederick Tilney và ông Luther Fiske Warren đã viết rằng những sự tương đồng được liệt kê như trên chứng minh rằng tuyến tùng quả có cấu trúc nhạy cảm với ánh sáng và có thể có các khả năng thị giác khác.

Gần đây hơn, vào năm 1995, Tiến sĩ Cheryl Craft, người đứng đầu Khoa tế bào và sinh học thần kinh tại Đại học Nam California, đã viết về cái mà bà gọi là "con mắt trí tuệ."

"Dưới lớp da trong hộp sọ của một con thằn lằn có một 'con mắt thứ ba' cảm ứng với ánh sáng … tương tự như tuyến tùng có khả năng tiết ra hormone trong bộ não con người. Tuyến tùng của con người không tiếp nhận được ánh sáng trực tiếp, nhưng cũng giống như 'con mắt thứ ba' của con thằn lằn, nó có biểu hiện của sự tăng cường giải phóng một loại hormone gọi là melatonin vào ban đêm", bà viết. "Tuyến tùng là 'con mắt trí tuệ'".

Một bó sợi thần kinh kết nối nó với vùng não sau — là một bộ phận khác của não bộ mà con người vẫn chưa thực sự thấu hiểu.

Trong những năm 1950, các nhà nghiên cứu phát hiện ra khả năng phát hiện ánh sáng của thể tùng quả, và sản xuất melatonin theo lượng ánh sáng mà nó phát hiện. Bằng cách này, nó chủ yếu kiểm soát những nhịp độ quan trọng trong cơ thể. Nó ảnh hưởng đến sự sinh sản và hệ thống miễn dịch. Trước đó, người ta cho rằng thể tùng quả là một vết tích còn sót lại trong quá trình tiến hóa, nhưng phát hiện này cho thấy nó thực sự có một chức năng quan trọng.

Một phát hiện khác vào tháng 5 năm 2013 có thể làm thay đổi cách con người nhận định về thể tùng quả.

Phát hiện này cho thấy rằng thể tùng quả của chuột tạo ra N,N-dimethyltryptamine (DMT). DMT hiện diện rộng rãi trong các cơ thể hữu cơ mà con người vẫn chưa hiểu rõ. Một số người tiêu thụ DMT để tạo ra những trải nghiệm ảo giác mà thường được cho là tiến nhập vào trạng thái tâm linh.

Vào những năm 1990, tiến sĩ Rick Strassman đã tiến hành một nghiên cứu lâm sàng được chính phủ Mỹ phê duyệt tại Đại học New Mexico, tiêm DMT cho những người tình nguyện. Ông gọi DMT là các "phân tử tinh thần."

Tiến sĩ Jimo Borjigin tại trường Đại học Michigan và Tiến sĩ Steven Barker tại Đại học Tiểu Bang Louisiana đã thực hiện nghiên cứu khẳng định sự hiện diện của DMT trong tuyến tùng của những con chuột. Nó được tài trợ một phần bởi Quỹ Nghiên cứu Cottonwood đứng đầu bởi tiến sĩ Strassman và nhằm hỗ trợ nghiên cứu khoa học về bản chất của ý thức. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Biomedical Chromatography.

Dịch bởi: Hannah

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục