Bài viết liên quan:

The wolf and his shadow

A Wolf left his lair one evening in fine spirits and an excellent appetite. As he ran, the setting sun cast his shadow far out on the ground, and it looked as if the wolf were a hundred times bigger than he really was.

"Why," exclaimed the Wolf proudly, "see how big I am! Fancy me running away from a puny Lion! I'll show him who is fit to be king, he or I."

Just then an immense shadow blotted him out entirely, and the next instant a Lion struck him down with a single blow.

Do not let your fancy make you forget realities.

Source: Aesop Fables

 

 

 

 

Con sói và cái bóng

Một con sói rời khỏi hang trong một buổi chiều với tinh thần phấn chấn và cái bụng sẵn sàng cho một bữa ăn ngon. Khi nó chạy nó thấy cái bóng của nó in trên mặt đất nó nhìn cứ thể như nó nghĩ rằng nó to lớn gấp một trăm lần.

"Tại sao?" con sói tự hào kêu lên "Ta trông to lớn làm sao! Tưởng tượng ta sẽ chạy đến chỗ con sư tử yếu đuối kia và ta sẽ cho nó biết ai mới xứng đáng làm chúa tể của muôn loài.

Cái bóng to lớn của nó cũng bị đổ nhào ngay khi nó nhận một cú đánh trời giáng của con sử tử.

Đừng để sự tưởng tượng của bạn che mờ khả năng thực sự của bạn

 

Dịch bởi: Nhunguyen