Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Công ty phần mềm xa lánh các công viên phần mềm

Công ty phần mềm xa lánh các công viên phần mềm

27/07/2015
Mức trung cấp

Software companies shun software parks

Should there be more software parks in Vietnam if software companies do not think they need to be located in parks?

The construction of Long Bien, the second-largest software park in Vietnam, has kicked off in Hanoi with total investment capital of VND10.5 trillion.

The most successful software park model, the Quang Trung Software Park in HCM City, has 110 enterprises, including 45 foreign invested enterprises (FIEs). In 2014, the software park gained revenue of VND3 trillion, or 12 percent of the industry’s revenue.

Some analysts noted that Quang Trung only does outsourcing for foreign partners, and is not a center for creating and making software. 

The training service in the park brings over 30 percent of the park’s total turnover. Thus, many people mistakenly think that Quang Trung is the center in charge of developing the labor force for the software industry.

The founders of the park admit they are still thinking about how to retain enterprises.

The majority of information technology firms do software outsourcing and export products online, and don’t need to be in software parks. 

An analyst noted that in developed countries software parks are places where many different firms can conduct research and production in value chains. 

In Vietnam, software parks are understood as places where software firms are located.

Pham Quoc Thang, CEO of CMN Software, located in Quang Trung Software Park, noted that it was not the right time for small and medium enterprises to organize production in specific information technology parks. 

The production scale of businesses remains modest, and it would be even more costly for them to set up production in parks.

The analyst does not think software parks are urgently necessary for software firms and information technology businesses. As the demand is weak, software parks would be left idle.

The Cau Giay information technology zone in Hanoi now has 300 enterprises. However, enterprises operate in many different fields, and therefore, it is just like any other industrial zone. 

Will the Long Bien Software Park be able to attract information technology firms in the future?

“The efficiency of software parks doesn’t depend on the number of firms, but on the quality of enterprises and the labor force,” he commented.

Source: VIETNAMNET

 

 

Công ty phần mềm xa lánh các công viên phần mềm

Nếu có công viên phần mềm ở Việt Nam liệu các công ty phần mềm có nghĩ rằng họ cần phải được đặt trong đó?

Công trình xây dựng ở Quận Long Biên, công viên phần mềm lớn thứ hai ở Việt Nam, đã khởi động tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư 10,5 tỷ đồng.

Mô hình công viên phần mềm thành công nhất là Công viên Phần mềm Quang Trung tại TP HCM, bao gồm 110 doanh nghiệp, trong đó có 45 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs). Trong năm 2014, công viên phần mềm đạt doanh thu 3 nghìn tỷ đồng, tương đương 12% doanh thu của ngành này.

Một số nhà phân tích lưu ý rằng công viên Quang Trung chỉ làm gia công phần mềm cho các đối tác nước ngoài, và không phải là một trung tâm tạo ra và sản xuất phần mềm.

Các dịch vụ đào tạo trong công viên phần mềm mang đến hơn 30% của tổng doanh thu của công viên. Vì vậy, nhiều người nhầm tưởng rằng công viên Quang Trung là trung tâm trong việc phát triển lực lượng lao động cho ngành công nghiệp phần mềm.

Những người sáng lập công viên thừa nhận rằng họ vẫn đang suy nghĩ về việc làm thế nào để giữ chân các doanh nghiệp.

Đa số các công ty công nghệ thông tin làm gia công phần mềm và xuất khẩu các sản phẩm trực tuyến, và không cần phải nằm trong khuôn viên của công viên phần mềm.

Một nhà phân tích lưu ý rằng tại các nước phát triển công viên phần mềm là nơi mà nhiều loại công ty khác nhau có thể tiến hành nghiên cứu và sản xuất trong chuỗi giá trị.

Ở Việt Nam, công viên phần mềm được hiểu là nơi tọa lạc của các công ty phần mềm.

Ông Phạm Quốc Thắng Giám đốc điều hành của công ty phần mềm CMN, nằm trong Công viên phần mềm Quang Trung lưu ý rằng đây không phải là thời điểm thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tổ chức sản xuất trong công viên công nghệ thông tin.

Quy mô sản xuất của các doanh nghiệp còn rất khiêm tốn và sẽ còn tốn kém hơn cho họ để thiết lập sản xuất trong công viên.

Các nhà phân tích không cho rằng công viên phần mềm thực sự cần thiết cho các công ty phần mềm và các doanh nghiệp công nghệ thông tin. Khi nhu cầu giảm đi công viên phần mềm sẽ bị bỏ hoang.

Khu công nghệ thông tin Cầu Giấy tại Hà Nội hiện có 300 doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó, nó cũng giống như bất kỳ khu công nghiệp nào khác.

Công viên Phần mềm Long Biên sẽ có thể thu hút các công ty công nghệ thông tin trong tương lai?

"Hiệu quả của công viên phần mềm không phụ thuộc vào số lượng doanh nghiệp, mà là chất lượng của các doanh nghiệp và lực lượng lao động" ông nhận xét.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục