Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Cư dân mang cá chết đến ủy ban địa phương để phản đối ô nhiễm

Cư dân mang cá chết đến ủy ban địa phương để phản đối ô nhiễm

07/10/2015
Mức căn bản

Residents carry dead fish to gov’t office to protest pollution

 Dozens of households rented tricycles to carry dead fish to the headquarters of the People’s Committee of Ba Ria - Vung Tau province to force officials to deal with pollution problems.

On the morning of September 30, fish farmed in cages on Cha Va River in Long Son commune, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province continued dying en masse.

Local breeders took out hundreds of kilograms of fish and hired tricycles to carry them to the gate of the Ba Ria - Vung Tau Province government to show how the Cha Va River was polluted and to force the provincial leaders to deal with the pollution.

Fish breeders said 18 seafood processing plants located in Tan Hai commune had been discharging waste water into the river.

"Twenty2 days ago, the provincial leaders promised to stop these plants from discharging waste water into the river. However, these factories have been operating and discharging waste water to the river, killing our fish," a fish breeder said.

"We are urgently strengthening legal evidence to suspend the operation of these factories," said Nguyen Thanh Tinh, Vice Chairman of Ba Ria - Vung Tau province.

Fish bred by local people in Cha Va River began dying in early September. This was not the first time people had taken dead fish to the office of the People's Committee of Ba Ria - Vung Tau.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cư dân mang cá chết đến Ủy ban địa phương để phản đối ô nhiễm

Hàng chục hộ gia đình đã thuê xe ba bánh để đưa cá chết đến trụ sở của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để buộc các cơ quan chức năng phải đối phó với vấn đề ô nhiễm.

Vào sáng ngày 30 tháng chín, cá nuôi trong lồng trên sông Chà Và tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục chết hàng loạt.

Các Nhà chăn nuôi địa phương đã vớt hàng trăm kg cá và thuê xe ba bánh để mang chúng đến cửa Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho thấy sông Chà Và đã bị ô nhiễm đến mức nào và buộc các lãnh đạo tỉnh đối phó với tình trạng ô nhiễm.

Những người nuôi cá cho biết 18 nhà máy chế biến hải sản ở xã Tân Hải đã xả nước thải vào sông.

"Hai mươi ngày trước, các nhà lãnh đạo tỉnh hứa sẽ cho ngừng các nhà máy xả nước thải vào sông. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn hoạt động và xả nước thải ra sông, làm chết cá của chúng tôi", một nhà nuôi cá nói.

"Chúng tôi đang khẩn trương củng cố chứng cứ pháp lý để đình chỉ hoạt động các nhà máy" ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết.

Cá được nuôi bởi những người dân địa phương trên sông Chà Và bắt đầu chết vào đầu tháng Chín. Đây không phải là lần đầu tiên người dân đưa cá chết đến trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục