Bài viết liên quan:

The leap in Rhodes

A certain man who visited foreign lands could talk of little when he returned to his home except the wonderful adventures he had met with and the great deeds he had done abroad.

One of the feats he told about was a leap he had made in a city Called Rhodes. That leap was so great, he said, that no other man could leap anywhere near the distance. A great many persons in Rhodes had seen him do it and would prove that what he told was true.

"No need of witnesses," said one of the hearers. "Suppose this city is Rhodes. Now show us how far you can jump."

Deeds count, not boasting words.

Source: Aesop Fables

 

 

Cú nhảy ở thành phố Rhodes

Một người đàn ông đã từng đặt chân đến nhiều miền đất khác nhau nói rằng ông rất ít khi trở về nhà của mình, ngoại trừ những cuộc phiêu lưu kỳ diệu ông đã trải qua và những điều tuyệt vời mà ông đã thực hiện ở nước ngoài.

Một trong những chiến công mà ông nhắc đến đó là cú nhảy mà ông đã từng thực hiện khi ông viếng thăm thành phố có tên là Rhodes. Cú nhảy đó thật là tuyệt vời - ông ta nói - sẽ không có người đàn ông nào khác có thể thực hiện cú nhảy với khoảng cách như vậy ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Nhiều người đã từng chứng kiến cú nhảy đó và có thể chứng minh những lời ông ta nói là đúng.

"Không cần nhân chứng đâu" Một người khi nghe những gì ông ta nói đã lên tiếng. "Thử giả định đây là thành phố Rhodes đi, ông hẫy chứng mình là những gì ông nói là sự thật đi nào!"

Hãy xem những gì người ta làm,đừng tin vào những gì người ta nói!

 

Dịch bởi: cepnguyen, hatranthanh7