Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Cuộc cạnh tranh thi tuyển công chức đang nóng lên

Cuộc cạnh tranh thi tuyển công chức đang nóng lên

23/05/2015
Mức căn bản

Competition for civil service jobs heats up 

In 2014, Hanoi planned to recruit 459 civil servants for its agencies, but it received 3,924 applications to take the civil service entrance exam. In other words, more than eight people were competing for one seat.

The race for the posts at the Hanoi Taxation Agency was especially “hot” with only one seat for every 70 candidates.

In 2013, a report showed that 3,837 candidates were eligible for taking the civil service exam, while Hanoi recruited 512 only, which means the competition ratio of 1/8.

In 2014, the General Department of Taxation (GDT) planned to employ 1,796 civil servants in 21 out of 63 cities and provinces. And 30,000 candidates registered to attend the entrance exam.

In mid-August 2014, thousands of people were seen queuing up in front of the Hanoi Taxation Sub-department in Hanoi at 5 am to submit the applications for attending the civil service exam.

The sub-department reported that it received 9,000 applications after five days. Meanwhile, only 340 were employed.

Are there opportunities for common people?

Many candidates, though attending the entrance exams, said they did not think there would be opportunities for “grassroots”. “I heard that the entrance exams to state agencies are dubious and tortuous,” a law school graduate said to a reporter when queuing up in front of the Hanoi Taxation Sub-department in summer 2014.

Professor Hoang Tuy, a renowned educator, noted that there are four important virtues candidates need to have to be admitted to state agencies. The “virtues” are in priority order as follows: 1) the successors of VIPs 2) those who have close relationships with VIPs 3) those who are willing to pay money for the posts at state agencies and 4) highly capable candidates.

As such, capability and qualification of candidates are the fourth most important factors candidates need to have.

People have every reason to think the exams are “fishy”. In 2014, hundreds of candidates attended the entrance exam to the Ministry of Industry and Trade’s Market Management Agency. Only 10 passed the exams and most of them were relatives of VIP officials in the ministry.

When asked why university graduates today like working for state agencies, a labor expert noted that the jobs at state agencies are wanted by people who want easy and stable jobs. However, he said the major problem is the economic recession, which has led to a decrease in job offers in the non-state economic sector.

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Cuộc cạnh tranh thi tuyển công chức đang nóng lên

Năm 2014, Hà Nội dự định tuyển 459 công chức cho các cơ quan của mình nhưng đã nhận được hơn 3.924 hồ sơ xin vào thi công chức. Nói cách khác, hơn 8 người sẽ cạnh tranh cho một vị trí.

Cuộc đua dành cho các vị trí công viêjc tại Cơ quan thuế Hà Nội đặc biệt "hot" với một vị trí với tương ứng 70 ứng cử viên cạnh tranh.

Năm 2003, một báo cáo cho thấy 3.837 ứng cử viên đủ điều kiện để để tham dự kì thi công chức, trong khi Hà Nội chỉ tuyển 512 vị trí, có nghĩa tỉ lệ chọi là 1/8.

Năm 2014, Tổng ục thuế (TCT) có kế hoạch tuyển dụng 1.796 công chức cho 21 trong số 63 tỉnh thành. Và 30.000 ứng cử viên đã đăng kí tham dự vào kì thi tuyển công chức.

Vào giữa tháng 8 năm 2014, hàng ngàn người đã xếp hàng ở trước Chi cục thuế Hà Nội lúc 5 giờ sáng để nộp đơn xin tham dự các kỳ thi công chức.

Các chi cục báo cáo rằng họ đã nhận được 9.000 hồ sơ trong 5 ngày. Trong khi đó, chỉ có 340 hồ sơ sẽ được tuyển chọn.

Vậy liệu có cơ hội nào dành cho dân thường?

Nhiều ứng cử viên, dù tham dự các kỳ thi tuyển sinh, cho biết họ không nghĩ rằng sẽ không có cơ hội cho dân thường, "Tôi nghe nói rằng kỳ thi tuyển công chức cho các cơ quan nhà nước không minh bạch và xảo trá", một thí sinh trường luật nói với phóng viên khi xếp hàng ở trước Chi cục Thuế Hà Nội vào mùa hè năm 2014.

Giáo sư Hoàng Tụy, một Nhà giáo nổi tiếng, lưu ý rằng có 4 "đức tính" quan trọng cần thiết cho các ứng cử viên để được nhận vào các cơ quan nhà nước. 1) Quan hệ - "Con ông cháu cha", 2) hậu duệ - có quan hệ thân thuộc với "con ông cháu cha", 3) tiền tệ - sẵn sàng bỏ tiền cho các bài đăng và các vị trí công chức, và cuối cùng mới đến trí tuệ - có năng lực cao.

Như vậy, khả năng và phẩm chất của các ứng cử viên là những yếu tố quan trọng thứ tư cần phải có.

Mọi người có đầy đủ lí do để nghĩ rằng kì thi công chức là "một trò câu cá". Năm 2014, hàng trăm ứng cử viên đã tham gia vào kỳ thi tuyển công chức của Bộ Công nghiệp và Cơ quan Quản lí thị trường Thương mại. Chỉ có 10 người vượt qua được các kỳ thi và hầu hết trong số họ là COCC (con ông cháu cha).

Khi hỏi rằng lý do sinh viên tốt nghiệp các trường đại học ngày nay thích làm việc cho các cơ quan nhà nước, một chuyên gia về lao động nhấn mạnh rằng những công việc tại các cơ quan nhà nước được mong mỏi bởi những người thích công việc nhẹ nhàng và ổn định. Tuy nhiên, ông ấy cũng nói rằng vấn đề cốt lõi ở đây là sự suy thoái kinh tế, điều này dẫn đến sự sụt giảm trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

 

Dịch bởi: cui_khom_oxi_hoa_khu

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục