Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Cuộc đua giành chỗ tại các trường trung học cơ sở bắt đầu

Cuộc đua giành chỗ tại các trường trung học cơ sở bắt đầu

19/05/2016
Mức trung cấp

Race for seats at secondary schools begins

The competition among students for seats at star secondary schools is expected to be ‘scorching hot’ this year as schools plan to reduce enrollment quotas in an effort to improve education quality.

Tran Thuy An, headmaster of Tran Van On Secondary School in district 1, HCMC, said the district education sub-department had not allocated enrollment quotas, but it was foreseeable that the number of students this year will be lower than in 2015.

As the number of students is very high, the school’s management board has to arrange more classes to ensure education quality. 

However, as the number of classrooms is limited, the school will not be able to receive too many students.

In principle, schools prioritize to receive the students who live in the districts where the schools are located. 

However, they can also receive limited numbers of excellent students from other districts. This means that students need to have good school records to be able to enroll in star schools in other districts.

In the 2015-2016 academic year, Tran Van On received 385 sixth graders. The school also received students who did not live in district 1, but they had to satisfy specific requirements.

The Nguyen Van To Secondary School last year only received 160 students for the sixth grade. These included some students from Ben Thanh Ward, but they had to get a 20 score from the year-end math and literature exam in the fifth grade.

According to Huynh Thi Phong Lan, deputy headmaster of Nguyen Van To Secondary School, the school would have six sixth-grade classes. 

However, the exact number of students will be determined by the district people’s committee. The school has been trying to reduce the number of students in every class from 35 students to 30-32.

The headmaster of a secondary school in one district confirmed that star schools tend to cut the number of students in each class to meet the criteria for standard schools and to improve education quality. 

Therefore, the race for seats at the schools this year would be much stiffer than the years before.

However, the problem is that even when setting such high requirement, schools still find it difficult to choose the best ones, because there are too many students who received title of ‘excellent student’ when they were in fifth grade.

In the 2015-2016 academic year, for example, the Nguyen Van To Secondary School enrolled 175 sixth graders, but 800 excellent students had applied to attend the school.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cuộc đua giành chỗ tại trường Trung học cơ sở bắt đầu

Cuộc đua giữa các học sinh để giành chỗ tại các trường top đầu được kỳ vọng sẽ "rất nóng" vào năm nay khi các trường có kế hoạch giảm chỉ tiêu đầu vào để nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Tran Thuy An, hiệu trưởng trường THCS Trần Văn Ơn quận 1 thành phố HCM nói rằng, sở giáo dục quận không đề ra chỉ tiêu đầu vào, nhưng có thể đoán trước được số học sinh năm nay sẽ ít hơn so với năm 2015.

Với số lượng thí sinh rất cao, ban giám hiệu nhà trường phải tăng số lượng lớp để vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, số lượng lớp cũng chỉ có hạn, trường sẽ không thể nhận quá nhiều học sinh.

Về nguyên tắc, các trường sẽ ưu tiên nhận những học sinh cư trú tại chính quận có trường đó.

Tuy nhiên họ có thể nhận một số lượng giới hạn những học sinh xuất sắc từ các quận khác. Điều này có nghĩa rằng những học sinh cần có thành tích học tập tốt để có thể học tập ở những trường top đầu trên các quận khác.

Năm học 2015-2016, trường Trần Văn Ơn đã nhận 385 học sinh lớp 6. Trường cũng nhận học sinh ngoài quận 1, với điều kiện các học sinh này đáp ứng một vài tiêu chí cụ thể.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố năm ngoái chỉ nhận 160 học sinh lớp 6. Trong đó có những bạn học sinh ở phường Bến Thành - những học sinh này phải đạt 20 điểm trong kết quả kiểm tra văn và toán cuối năm lớp 5.

Theo Huỳnh Thị Phong Lan, phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố nói trường sẽ có 6 lớp dành cho lớp 6.

Tuy nhiên, con số học sinh chính xác sẽ được xác định bởi ủy bản nhân dân quận. Trường sẽ cố gắng giảm số lượng học sinh trong mỗi lớp từ 35 xuống 30-32.

Hiệu trưởng của trường THCS tại một quận đã xác nhận rằng những trường tốp đầu có khuynh hướng giảm số học sinh trong mỗi lớp để đáp ứng các tiêu chuẩn về trường học chuẩn và để cải thiện chất lượng giáo dục

Do vậy, cuộc đua giành ghế ngồi tại các trường THCS năm nay sẽ khốc liệt hơn năm ngoái.

Tuy nhiên có một vấn đề là ngay cả khi tuyển chọn với đầu vào cao, các trường vẫn khó để lựa chọn những người tốt nhất, bởi vì có quá nhiều học sinh lớp 5 được nhận danh hiệu học sinh xuất sắc.

Điển hình như năm học 2015-2016, trường THCS Nguyễn Văn Tố nhận 175 học sinh lớp 6, nhưng có 800 học sinh xuất sắc đã nộp đơn vào trường.

 

Dịch bởi: dodanghien

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục