Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Cựu học sinh chuyên toán - Bây giờ họ ở đâu?

Cựu học sinh chuyên toán - Bây giờ họ ở đâu?

14/04/2016
Mức trung cấp

Former math majors - where are they now?

Nearly all the talented students who finished math major classes at high schools for the gifted have succeeded in their lives and business.

The most successful mathematics talents (about 20-30 people) were born in the 1950s and later, after math majoring classes for the gifted were established, according to Prof Nguyen Huu Viet Hung from the Hanoi University of Natural Sciences.

However, Hung said, this does not lead to a conclusion that the system of general schools for the gifted in math are needed to train successful mathematicians.

Hung, a well-known mathematician, noted that the majority of successful mathematicians in the world did not come from math majoring classes for the gifted. They are citizens of countries with developed sciences such as the US, UK, France, Germany, Italy and Japan, where math majoring classes do not exist.

“As they are the best, in Vietnam will surely succeed with their math studies or succeed in other fields, no matter if they follow math majoring classes at general school,” he said.

Vietnam spends a lot of money to build and maintain math majoring classes for the gifted, because it believes that young talents will have bigger opportunities for success if they receive training soon.

However, Hung noted, in many cases, the students who study math intensively at general school do not continue math study at higher education levels.

State-owned universities organize special high-quality classes which aim to cultivate math talents. However, the classes seemingly don’t have much significance. A lot of students study abroad just after one or two years of studying after they receive scholarships. 

Many others continue studying there until they finish school, become assistant lecturers at the schools, or try to obtain scholarships to study abroad, and will not return to Vietnam.

“If I could make choice once again, I would still decide to become a mathematician, but I would not go to math majoring class, because I do not want to feel pressure during my childhood,” he said.

Hung said the training quality has decreased in the last eight years.

Phan Thi Ha Duong, a renowned mathematician from the Vietnam Mathematics Institute, agreed that math majoring students tend to do more badly at the university level, but she believes that the problem lies in unreasonable teaching at university, not in the existence of general schools for the gifted in math.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cựu học sinh chuyên toán - Bây giờ họ ở đâu?

Gần như tất cả các sinh viên tài năng, người đã hoàn thành lớp học chuyên tại trường trung học năng khiếu đã thành công trong cuộc sống và công việc của họ.

Hầu hết những tài năng toán thành công (khoảng 20-30 người) sinh vào những năm 1950 và muộn hơn, và sau đó những lớp chuyên toán được thành lập, theo như Giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hùng đến từ Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội.

Tuy nhiên, Thầy Hùng nói, điều này không dẫn đến một sự kết thúc rằng hệ thống trường học phổ thông dành cho những lớp năng khiếu toán cần thiết để đào tạo nhà toán học thành công,

Thầy Hùng, nhà toán học nổi tiếng, đã lưu ý rằng phần lớn những nhà toán học thành công trên thế giới không đến từ những lớp năng khiếu toán. Họ là những công dân của những đất nước đã phát triển khoa học như Mỹ, Anh, Đức, ý và Nhật bản nơi mà phần lớn những lớp chuyên toán không tồn tại.

"Khi họ tốt nhất, trong khi Việt Nam chắc chắn sẽ thành công với những nghiên cứu toán học của họ hoặc thành công trong lĩnh vực khác, dù họ theo học lớp chuyên toán tại trung học phổ thông" Thầy chia sẻ.

Việt nam dành một khoản tiền lớn để xây dựng và duy trì lớp chuyên toán dành cho năng khiểu, bời vì tin răng tài năng trẻ sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn để thành công nếu như họ nhận được đào tạo sớm.

Tuy nhiên, Thầy Hùng lưu ý, trong trường hợp này, họ sinh học chuyên sâu toán tại trường THPT không tiếp tục học toán tại mức độ giáo dục cao hơn,

Trường đại học công lập tổ chức những lớp toán chất lượng cao đặc biệt mục đích để trao dỗi những tài năng toán học. Tuy nhiên, những lớp dường như không có nhiều ý nghĩa. Nhiều học sinh du học chỉ sau 1 hoặc 2 năm học sau khi họ nhận học bổng.

Nhiều người tiếp tục học ở đây cho đến khi hoàn thành, trở thành giảng viên tại trường, hoặc cố gắng đạt được học bổng để du học, và sẽ không trở lại Việt Nam.

"Nếu tôi có thể chọn lại một lần nữa, Tôi vẫn muốn quyết định trở thành một nhà toán học, nhưng tôi sẽ không vào lớp chuyên, bởi vì tôi không muốn tạo sức ép trong thời thơ ấu của tôi." Thầy chia sẻ.

Thầy Hùng nói chất lượng đào tạo đã giảm từ 8 năm trước.

Cô Phạm Thị Hà Dương, một nhà toán học có tiếng đến từ Viện Toán Học Việt Nam, đã đồng ý rằng học sinh học lớp chuyên toán có xu hướng học kém đi tại trường đại học, nhưng cô tin rằng vấn đề nằm trong dạy không hợp lý tại trường, không tồn tại ở trung học phổ thông dành cho lớp năng khiếu toán.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục