Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Đà Nẵng cần 51,7 triệu USD cho dự án giao thông

Đà Nẵng cần 51,7 triệu USD cho dự án giao thông

16/05/2016
Mức trung cấp

Da Nang needs $51.7 million for traffic project

 Da Nang is seeking a 51.74 million USD loan to fund the Traffic Infrastructure Improvement Project for 2016-19.

The Hue T-junction, one of the important traffic infrastructure projects in Da Nang that help ease traffic in the city's north part.

The People’s Committee secretariat said the improvement of the busy intersection west of the Rong (Dragon) Bridge and the construction of a bridge and road system over the Co Co River was part of the project.

The project will ease traffic congestion and accidents in the city centre and boost connectivity with Hoi An City.

The bridge over the Co Co River and the road leading to it will cover a distance of 1.2km and result in a smooth traffic flow from the city to tourism hub Hoi An.

The city also plans to complete the construction of a 2.6km road on Tran Hung Dao Street and create a key traffic system on the Han River bank connecting the city’s North-South key roads.

There are also plans to build two road tunnels at some busy junctions and a tunnel through the Han River to ease traffic congestion, with a total investment of 172.88 million USD.

Da Nang has received funding from the World Bank for infrastructure development projects for the period 2008-19.

The World Bank had funded 70 percent of the project, with a total investment of 218.4 million USD in 2008-13.

The project had helped upgrade urban infrastructure, develop bridges and roads, and focus on issues related to resettlement areas, the environment, waste water treatment, staff training and city management.

In 2013, the World Bank agreed to undertake a major sustainable development project in the city with a total investment of 272.1 million USD, of which 202.4 million USD was donated by the World Bank. The project will add sewage drainage systems, Bus Rapid Transit (BRT) routes and resettlement areas, as well as two key urban roads and bridges to aid the city’s future development.

Source: VIETNAMNET

 

 

Đà Nẵng cần 51,7 triệu USD cho dự án giao thông

Đà Nẵng đang tìm kiếm một khoản vay 51.74 triệu USD để tài trợ cho Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-19.

Ngã ba Huế, một trong số những dự án cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng tại Đà Nẵng giúp lưu thông dễ dàng ở khu vực phía bắc của thành phố.

Ban thư ký của Ủy ban nhân dân cho biết sự cải thiện ở ngã tư đông đúc thuộc phía tây Cầu Rồng, việc xây dựng một hệ thống cầu và đường bộ qua sông Cổ Cò cũng là một phần của dự án.

Dự án sẽ giúp giảm bớt tắc nghẽn và tai nạn giao thông trong trung tâm thành phố và tăng cường kết nối với Hội An.

Cây cầu bắc qua sông Cổ Cò và đường dẫn vào dài khoảng 1.2km và giúp tạo ra một dòng chảy giao thông thông suốt từ thành phố đến trung tâm du lịch Hội An.

Thành phố này cũng có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng một con đường dài 2.6km trên đường Trần Hưng Đạo và tạo ra một hệ thống giao thông trọng điểm bên bờ sông Hàn nối tuyến đường chính Bắc-Nam của thành phố.

Ngoài ra còn có kế hoạch xây dựng hai hầm đường bộ tại một số nút giao thông đông đúc và một đường hầm qua sông Hàn để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông, với tổng vốn đầu tư 172.88 triệu USD.

Đà Nẵng đã nhận được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới cho các dự án phát triển hạ tầng cho giai đoạn 2008-2019.

Ngân hàng Thế giới đã tài trợ 70% dự án, với tổng vốn đầu tư 218.4 triệu USD trong giai đoạn 2008-2013.

Dự án đã giúp nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển cầu đường và tập trung vào các vấn đề liên quan đến các khu vực tái định cư, môi trường, xử lý nước thải, đào tạo nhân viên và quản lý thành phố.

Trong năm 2013, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý thực hiện một dự án phát triển bền vững lớn trong thành phố với tổng vốn đầu tư 272.1 triệu USD, trong đó 202.4 triệu USD đã được quyên góp bởi Ngân hàng Thế giới. Dự án sẽ bổ sung thêm hệ thống thoát nước thải, xe buýt chất lượng cao (BRT) đường xá và khu vực tái định cư, cũng như hai đường đô thị chính và cầu để hỗ trợ phát triển tương lai của thành phố.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục