Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Đà Nẵng kiện 15 người nhận học bổng không trở về sau khi học tập ở nước ngoài

Đà Nẵng kiện 15 người nhận học bổng không trở về sau khi học tập ở nước ngoài

10/10/2015
Mức căn bản

Da Nang sues 15 scholarship recipients for staying abroad after study

The city, which has spent a lot of money on its personnel training project, wants stronger measures to stop brain drain

The central city of Da Nang has announced that it will continue to take legal action against scholarship recipients who refused to return home after studying overseas.

Speaking to the press on Thursday, the Da Nang Center for Promotion of Human Resources Development said 42 out of the 625 awardees of its scholarship program, which was launched in 2004 to create a high quality talent pool for the city, have opted out.

By the end of March last year, the program had granted VND558 billion (US$24.45 million) worth of scholarships, which cover living costs and tuition fees for undergraduate and graduate programs in Vietnam and some other countries such as Australia, the UK and the US.

The center said while 27 of them were allowed to leave the project based on their requests, after they had repaid all their training costs, it decided to sue 15 grantees who did not return to Vietnam to work for the city.

One of the contractual obligations of the program is that awardees, after finishing their study, will have to take a position in one of the city's government agencies, including those education and urban management sectors.

Since June, the city has won five lawsuits and claimed back VND10 billion ($440,000). The other 10 cases will be heard this month.

In one of the five cases, a court ordered Ho Viet Luan, 24, to pay Da Nang nearly VND2.7 billion ($118,600) that the city had paid for his four-year undergraduate program at the UK's University of Nottingham, started in September 2010.

After his graduation, Luan wanted to stay in the UK for a self-financed doctoral degree before returning to Vietnam, but the city turned down his request. The city said he did not respond to the its order to repay the grant.

In another case, Huynh Thi Thanh Tra, 29, will have to pay VND3.1 billion ($136,000), twice the value of the original grant, to the city.

Tra was allowed to stay in the US for another two years to complete her self-funded postgraduate program, after graduating from the Western International University in Arizona in 2009.

However, in 2012, she wanted to extend her stay for another three years, saying she needed to work to pay off her student loans.

The center then asked Tra to present documents to support her claim, but its request was ignored many times.

Source: Thanhnien News

 

 

 

Đà Nẵng kiện 15 người nhận học bổng không trở về sau khi học tập ở nước ngoài

Thành phố này đã chi rất nhiều tiền vào các dự án đào tạo nhân viên của mình, mong muốn các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn chảy máu chất xám.

Thành phố Đà Nẵng đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục có những hành động pháp lý chống lại những người nhận học bổng nhưng đã từ chối để trở về sau khi học tập ở nước ngoài.

Phát biểu với báo chí hôm thứ Năm, chương trình phát triển nguồn nhân lực thành phố Đà Nẵng cho biết 42 trong số 625 người được tặng thưởng của chương trình học bổng đã rút lui.

Đến cuối tháng Ba năm ngoái, chương trình đã cấp 558 tỷ đồng học bổng, trong đó bao gồm chi phí sinh hoạt và học phí cho chương trình đại học và sau đại học ở Việt Nam và một số nước khác như Úc, Anh và Mỹ.

Thành phố này cho biết trong khi 27 người trong số họ đã được phép rời khỏi dự án dựa trên các yêu cầu của họ, sau khi đã trả tất cả chi phí đào tạo của họ, Đà Nẵng đã quyết định khởi kiện 15 người không trở về Việt Nam để làm việc cho thành phố.

Một trong những nghĩa vụ theo hợp đồng của chương trình là người đoạt giải, sau khi hoàn thành học tập nghiên cứu sẽ phải làm việc tại một trong các cơ quan chính quyền thành phố, bao gồm các lĩnh vực giáo dục và quản lý đô thị.

Kể từ tháng Sáu, thành phố đã thắng 5 vụ kiện và nhận lại 10 tỷ đồng. 10 trường hợp khác sẽ được diễn ra trong tháng này.

Một trong năm trường hợp, tòa án đã lệnh cho Hồ Việt Luận, 24 tuổi, phải trả cho thành phố Đà Nẵng gần 2,7 tỷ đồng mà thành phố đã chi trả cho chương trình đại học bốn năm của anh tại trường Đại học Nottingham của Vương quốc Anh, vào tháng Chín năm 2010.

Sau khi tốt nghiệp, Luận muốn ở lại Anh học tiến sĩ và tự chủ về tài chính trước khi trở về Việt Nam, nhưng thành phố đã từ chối yêu cầu của ông. Thành phố cho biết anh đã không đáp ứng trình tự của thỏa thuận để trả các khoản tài trợ.

Trong một trường hợp khác, Huỳnh Thị Thanh Trà, 29 tuổi, sẽ phải trả 3,1 tỷ đồng, gấp đôi giá trị của con số ban đầu cho thành phố.

Trà được phép ở lại Mỹ thêm hai năm để hoàn thành chương trình của cô sau đại học tự túc, sau khi tốt nghiệp từ Đại học Western International ở Arizona vào năm 2009.

Tuy nhiên, vào năm 2012, cô muốn ở lại thêm ba năm và nói rằng cô cần phải làm việc để trả hết khoản vay sinh viên của mình.

Thành phố sẽ yêu cầu Trà trình bày các tài liệu hỗ trợ cho lời nói của mình, nhưng yêu cầu của nó đã bỏ qua rất nhiều lần.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục