Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Đã bao giờ bạn thắc mắc cốc đựng bia hơi của bạn được làm như thế nào?

Đã bao giờ bạn thắc mắc cốc đựng bia hơi của bạn được làm như thế nào?

19/11/2015
Mức trung cấp

Have you ever wondered how your Hanoi ‘bia hoi’ glass is made?

Have you ever stopped for a second while drinking bia hoi (draft beer) on Hanoi streets to wonder how the glasses used to severe the beer are made?

Tuoi Tre News would like to introduce a series of photos depicting the making process.

The glasses were first made in a village in Nam Truc District, Nam Dinh Province, which is around 100km southeast of Hanoi.

The Xoi Tri Village is currently has three traditional handicraft glass manufacturing factories.

Pham Ngoc Han, a factory owner, said his family has made glasses for over 30 years and his factory is capable of producing around 25 glasses per month.

The main materials for making the glasses are broken glass pieces which can be bought at a very cheap price of VND 20,000 (US$0.89) per 10kg.

“This kind of glass has become a symbol of the Hanoi lager,” Han said. “The beer selling shops have chosen the glasses and placed orders for them for years.”

The owner said he and his employees take turns in their shifts to work 12 hours per day and the profit they earn can just cover their daily necessities.

Han said as China’s crystal products have flooded the Vietnamese market, his factory only has chances to produce this kind of glass when Chinese people do not want to make it due to low profits.

“And then it becomes what we can lean on to live,” he added.

Pham Ngoc Han, the owner of a glass factory, works with his employee. Photo: Tuoi Tre

Han and his employees are seen blowing to shape melted glass. Photo: Tuoi Tre

The team leader (R) at the factory. Photo: Tuoi Tre

A worker is pictured blowing through a tube to shape the melted glass. Photo: Tuoi Tre

His trousers get scorched by the fire. Photo: Tuoi Tre

The last step: cutting and cooling down the glasses. Photo: Tuoi Tre

A female worker picks up glasses after they are shaped and buries them in ash to cool down. Photo: Tuoi Tre

A worker drinks water with the glass he has made. Photo: Tuoi Tre

Bia hoi glasses are ready for serving. Photo: Tuoi Tre

Source: Tuoitre News

 

 

Đã bao giờ bạn thắc mắc cốc đựng bia hơi của bạn được làm như thế nào?

Bạn đã bao giờ dừng lại trong một giây lúc uống bia hơi (bia tươi) trên đường phố Hà Nội để tự hỏi chiếc cốc đựng bia được làm thế nào?

Báo Tuổi Trẻ xin giới thiệu một loạt các hình ảnh mô tả quá trình thực hiện.

Những chiếc cốc đầu tiên đã được làm tại một ngôi làng ở huyện Trực Nam, tỉnh Nam Định, cách khoảng 100km về phía đông nam của Hà Nội.

Thôn Xối Trì hiện có ba nhà máy thủ công truyền thống sản xuất ly.

Ông Phạm Ngọc Hân, một chủ nhà máy cho biết gia đình ông đã làm ly trong hơn 30 năm và nhà máy của ông có khả năng sản xuất khoảng 25 ly mỗi tháng.

Các nguyên liệu chính để làm ly thủy tinh là mảnh thủy tinh vỡ có thể được mua với một mức giá rất rẻ là 20.000 đồng cho 10kg.

"Đây là loại ly đã trở thành biểu tượng của bia Hà Nội" ông Hân nói. "Các cửa hàng bán bia đã chọn ly và đặt hàng tại chỗ của ông trong nhiều năm. "

Chủ sở hữu cho biết rằng ông và các nhân viên của mình thay phiên nhau làm việc 12 giờ mỗi ngày và lợi nhuận họ kiếm được chỉ có thể đủ để trang trải những nhu cầu hàng ngày của họ.

Ông Hân cho biết vì các sản phẩm pha lê của Trung Quốc đã tràn ngập thị trường Việt Nam, nhà máy của ông chỉ có cơ hội để sản xuất loại ly này khi người Trung Quốc không muốn làm vì lợi nhuận thấp.

"Và sau đó nó trở thành những gì chúng tôi có thể dựa vào để sống" ông nói thêm.

Ông Phạm Ngọc Hân, chủ sở hữu của một nhà máy thủy tinh, làm việc với các nhân viên của mình. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Hân và nhân viên của mình đang thổi định hình thủy tinh nóng chảy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trưởng nhóm (R) tại nhà máy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một công nhân trong ảnh đang thổi qua một ống để định hình thủy tinh nóng chảy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Quần của một công nhân bị cháy xém bởi ngọn lửa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bước cuối cùng: cắt và làm nguội thủy tinh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một nữ công nhân nhặt những cái ly sau khi chúng được định hình và chôn chúng trong tro nguội. Ảnh: Tuổi Trẻ

Một công nhân uống nước với cái ly mà mình làm ra. Ảnh: Tuổi Trẻ

Những chiếc ly đựng bia hơi đã sẵn sàng để phục vụ. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục