Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Đài Loan dỡ bỏ lệnh cấm tiếp nhận đối với lao động Việt Nam

Đài Loan dỡ bỏ lệnh cấm tiếp nhận đối với lao động Việt Nam

19/06/2015
Mức trung cấp

Taiwan lifts ban on VN workers

Vietnamese are permitted to work in Taiwan again, 10 years after the island was put off limits to Vietnamese nationals because so many disappeared rather than return home.

The Overseas Workers Management Department under the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs said that Taiwan had decided to allow Vietnamese domestic helpers and fishing crews enter and work from the start of July.

According to a bilateral agreement, domestic helpers will have to pay US$2,036 (expenses for agency, recruitment, passport and other legal procedures) not including a deposit of $800.

In return, Vietnamese workers will receive at a minimum monthly wage of 17,500 Taiwan dollars ($565).

Fees for fishermen amount to $1,550 (expenses for recruitment, passport fee and other legal procedures) not including a deposit of $900. Wages amount to about 19,293 Taiwan dollars ($623) per month. Contracts are for three years.

Employers must provide workers with free accommodation and at least a one-way airline ticket to return home.

To prevent worker from absconding, the department asked Vietnamese enterprises specialising in sending workers abroad to work closely with Taiwanese partners in managing those about to end their contracts.

State authorities will punish Vietnamese enterprises if they collect more expenses than they are entitled to - or ignore workers' complaints.

The Vietnamese labour ministry has already suspended agreements with companies that did not comply.

Labour exports from Viet Nam have faced many challenges in recent years because of runaway workers in South Korea and Taiwan. In April, South Korea asked Viet Nam to submit 5,400 workers' files, from which 2,900 will be selected to work in manufacturing, construction and agriculture.

Viet Nam started to send worker to Taiwan in 1999. Eighty per cent were domestic helpers. In 2005, Taiwan stopped accepting them due to the high number who disappeared. About 7,000 Vietnamese are presently working in Taiwan.

Source: VIETNAMNET

 

 

Đài Loan dỡ bỏ lệnh cấm tiếp nhận đối với lao động Việt Nam

Công nhân Việt lại được tiếp nhận làm việc tại Đài Loan, 10 năm sau khi hòn đảo này được đưa ra lệnh giới hạn đối với công dân Việt Nam vì có quá nhiều trường hợp biến mất thay vì trở về nhà.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết rằng Đài Loan đã quyết định cho phép người giúp việc Việt Nam và thuyền đánh cá được vào và làm việc tại nước này từ đầu tháng Bảy.

Theo một thỏa thuận đôi bên, người giúp việc sẽ phải trả 2036 USD (chi phí cho cơ quan tuyển dụng, hộ chiếu và các thủ tục pháp lý khác) không bao gồm tiền đặt cọc là 800 USD.

Đổi lại, người lao động Việt Nam sẽ nhận được mức lương tối thiểu hàng tháng là 17.500 đô la Đài Loan (565 USD).

Lệ phí cho ngư dân lên tới 1550 USD (chi phí tuyển dụng, lệ phí hộ chiếu và thủ tục pháp lý khác) không bao gồm tiền đặt cọc là 900 USD. Tiền lương lên đến khoảng 19.293 đô la Đài Loan (23 USD) mỗi tháng. Hợp đồng kéo dài ba năm.

Người sử dụng lao động phải cung cấp cho người lao động chỗ ở miễn phí và ít nhất một vé máy bay một chiều trở để về nhà.

Để ngăn chặn công nhân bỏ trốn, bộ yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam chuyên đưa người lao động ra nước ngoài làm việc liên kết chặt chẽ với các đối tác Đài Loan trong việc quản lý những người sắp kết thúc hợp đồng của họ.

Các Cơ quan chức năng sẽ phạt doanh nghiệp Việt Nam, nếu thu phí cao hơn - hoặc bỏ qua các "khiếu nại" của công nhân.

Bộ lao động Việt Nam sẽ đình chỉ thỏa thuận với các công ty không tuân thủ các nguyên tắc nếu trên.

Bộ xuất khẩu lao động của Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong những năm gần đây do người lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc và Đài Loan. Vào tháng Tư, Hàn Quốc đã yêu cầu Việt Nam phải nộp 5.400 hồ sơ công nhân, từ đó 2.900 sẽ được lựa chọn để làm việc trong các nhà máy sản xuất, xây dựng và nông nghiệp.

Việt Nam đã bắt đầu gửi công nhân đến Đài Loan vào năm 1999. Tám mươi phần trăm là người giúp việc. Năm 2005, Đài Loan đã ngừng chấp nhận họ do số lượng lớn lao động đã biến mất. Khoảng 7.000 người lao động Việt hiện nay đang làm việc tại Đài Loan.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục