Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Đại học Tôn Đức Thắng: 'Chúng tôi sẽ không dừng việc bổ nhiệm giáo sư'

Đại học Tôn Đức Thắng: 'Chúng tôi sẽ không dừng việc bổ nhiệm giáo sư'

28/10/2015
Mức trung cấp

Ton Duc Thang University: “We won’t stop appointing professors”

Despite criticism, President of Ton Duc Thang University Le Vinh Danh has said the school would continue implementing its plan on appointing its professors and associate professors.

 

Danh has said that Ton Duc Thang University does not violate the laws when appointing professors and associate professors, and that the school will continue the appointment as a part of its plan to implement the duties of training and conducting scientific research.

Danh denied the accusation that it is illegal for schools to grant professorships to its lecturers and researchers.

He said the appointment of someone to a position lies within the school’s self-determination rights stipulated in Decision No 158. 

There are two types of posts the school needs to appoint - management and professional posts. The latter includes probationary lecturer, assistant to lecturer, lecturer, professor assistant, professor and associate professor. 

The candidates for the school to consider for professors are the specialists and scientists who have doctorates and sign one-year term or longer labor contracts with the school.

“The professors and associate professors are not civil servants who receive pay from the State. They receive salaries from the school and have to fulfill the duties assigned by the school. Therefore, it is the school’s job to appoint and dismiss them,” Danh said.

Prior to that, Bui Manh Nhi, chair of the State’s Professorship Council, stated in local newspapers that the appointment of professorship titles by Ton Duc Thang University violated the current law and that this must be stopped.

Nhi said that the professorship titles can be granted only by the State, while the application for professorship must be approved by the State’s Professorship Council.

President of the HCM City Law University Mai Hong Quy also thinks that current laws do not allow schools to appoint professors and associate professors.

Other educators and scientists tend to support a new mechanism on granting professorship titles.

A university lecturer in Hanoi noted that in Vietnam, professor is a title given to honor its owner for high achievements, and does not show the owner’s position at the agency where he works. This is just like the title of ‘Artist of Merit’ or ‘People’s Artist’.

“A paradox exists that many people have professorship, but they do not work at universities or research institutes. Some of them hold high positions at ministries or state management agencies,” he said.

“There are so many people introduced as professors,” he said. “Please don’t be surprised if someone tells you that the secretary of the provincial Communist Party’s Committee is a professor.”

Source: VIETNAMNET

 

 

Đại học Tôn Đức Thắng: 'Chúng tôi sẽ không dừng việc bổ nhiệm giáo sư'

Bất chấp những lời chỉ trích, Giám đốc Đại học Tôn Đức Thắng ông Lê Vinh Danh đã cho biết nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của mình về việc bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư.

Ông Danh nói rằng trường Đại học Tôn Đức Thắng không vi phạm pháp luật khi bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư và nhà trường sẽ tiếp tục việc bổ nhiệm như một phần trong kế hoạch của mình để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Ông Danh cũng phủ nhận cáo buộc rằng các trường học phong giáo sư cho các giảng viên và nhà nghiên cứu của mình là bất hợp pháp.

Ông cho biết việc bổ nhiệm một người nào đó đến một vị trí nằm trong quyền tự quyết của nhà trường theo quy định tại Quyết định số 158.

Có hai vị trí mà nhà trường cần bổ nhiệm - quản lý và giáo sư. Sau này sẽ bao gồm cả giảng viên tập sự, trợ lý giảng viên, giảng viên, trợ lý giáo sư, giáo sư và phó giáo sư.

Các ứng cử viên để trường học để xem xét cho vị trí giáo sư là những chuyên gia và nhà khoa học có học vị tiến sĩ và có hợp đồng lao động còn hạn nhiều hơn 1 năm với nhà trường.

"Các giáo sư và phó giáo sư không phải là công chức được hưởng lương từ Nhà nước. Họ nhận lương từ trường và phải thực hiện các nhiệm vụ do nhà trường phân công. Vì vậy, đó là việc của nhà trường để bổ nhiệm hay bãi miễn" Danh cho biết.

Trước đó, ông Bùi Mạnh Nhị, Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước, tuyên bố trên báo chí trong nước rằng việc bổ nhiệm các chức danh giáo sư của trường Đại học Tôn Đức Thắng đã vi phạm pháp luật hiện hành và điều này phải được dừng lại.

Ông Nhị nói rằng chức danh giáo sư có thể chỉ được cấp bởi Nhà nước, trong khi đó người ứng tuyển cho chức danh này phải được sự chấp thuận của Hội đồng giáo sư của Nhà nước.

Giám đốc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ông Mai Hồng Quỳ cũng cho rằng pháp luật hiện hành không cho phép các trường bổ nhiệm giáo sư và phó giáo sư.

Các nhà giáo dục và các nhà khoa học khác có xu hướng hỗ trợ một cơ chế mới về việc cấp văn bằng giáo sư.

Một giảng viên đại học tại Hà Nội ghi nhận rằng ở Việt Nam, giáo sư là một danh hiệu nhằm tôn vinh chủ nhân của nó đã có thành tích cao và không cho thấy vị trí của chủ sở hữu chức danh này tại cơ quan nơi người này làm việc. Đây là giống như các chức danh như "Nghệ sĩ ưu tú" hay "Nghệ sĩ nhân dân".

"Có một nghịch lý tồn tại rằng nhiều người có chức danh giáo sư, nhưng họ không làm việc tại các trường đại học hay các viện nghiên cứu. Một số trong số họ giữ những vị trí cao tại các Bộ, cơ quan quản lý nhà nước" ông nói.

"Có rất nhiều người giới thiệu họ là giáo sư" ông nói. "Đừng ngạc nhiên nếu ai đó nói với bạn rằng thư ký của Ủy ban Đảng Cộng sản của tỉnh là một giáo sư." 

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục