Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Đại học VN cho sinh viên thạc sĩ tốt nghiệp quá dễ dàng

Đại học VN cho sinh viên thạc sĩ tốt nghiệp quá dễ dàng

11/03/2015
Mức trung cấp

Schools rush to produce masters' graduates

A lecturer at a prestigious university in Hanoi said:  "You just need to pay money to attend postgraduate training courses and then… receive the degree."

"Universities nowadays enroll postgraduates in large quantity. Therefore, no need to worry that you may fail the entrance exam," he said.

"And you don't have to spend too much time on learning, because you will surely pass the final exams if you pay money," he added. "You just have to be present at the roll call".

Under current regulations, training establishments have the right to train master's within the "quota" granted to them by the Ministry of Education and Training (MOET). It is the establishments which raise entrance exam questions, prepare examinees for the exam and mark exam papers.

The lecturer said the schools are very "diligent" in training masters, because the training is their "bread earner".

People have high demand for master's degrees, especially those who cannot find jobs after university graduation.

Nguyen Thi Dung, who has been jobless since graduating from journalism school, insists on obtaining a master degree, despite her parents' disagreement.

"They (the parents) told me that for journalists, practical experience is more useful than theoretical knowledge. But I think I'd better study than be idle," she said.

While Dung decided to return to school as a solution to kill time, Nguyen Quang Hung, a graduate of the Hanoi University of Education in 2013, said he wants a master's degree to catch up his classmates who are attending postgraduate courses.

Hung has to pay tuition of VND32 million for four semesters of training.He, like other learners, also has to pay many other kinds of fees, official and under-the-table.

Pham Tat Dong, secretary general of the Vietnam Society of Study Encouragement, said that it was a blunder to waste too much money to train master's candidates.

"It is really a wrong to try to produce as many master's degrees as possible," he said.

"It is a big waste of money to produce redundant university graduates, and it is even a bigger waste to produce redundant masters," he said, adding that many university graduates now have to go to vocational school to practice their skills.

According to Tran Van Hung, Headmaster of Saigontourist, which specializes in providing training courses on tourism and hotel services, about 30 percent of the total of 600 learners at the school have university and junior college degrees. Many have masters degrees.

"Though they have higher education degrees, they remain unemployed. Therefore, they think they should try other careers," Hung explained.

By: KT&DT (Vietnamnet)

 

 

Đại học VN cho sinh viên thạc sĩ tốt nghiệp quá dễ dàng

Một giảng viên tại một trường đại học có uy tín tại Hà Nội cho biết: "Bạn chỉ cần phải trả tiền để tham gia các khóa đào tạo sau đại học và sau đó ... nhận bằng."

"Các trường đại học hiện nay tuyển sinh sau đại học với số lượng lớn. Vì vậy, không cần phải lo lắng rằng bạn có thể thất bại trong kỳ thi tuyển sinh" ông nói.

"Và bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian vào việc học, bởi vì bạn chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi cuối cùng, nếu bạn trả tiền" ông nói thêm. "Bạn chỉ cần có mặt tại các buổi học để điểm danh."

Theo quy định hiện hành, các cơ sở đào tạo có quyền đào tạo thạc sĩ trong "hạn ngạch" được cấp bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET). Nó là cơ sở đưa ra câu hỏi cho kỳ thi tuyển sinh, chuẩn bị các giấy tờ cho thí sinh dự thi kỳ thi và chấm điểm bài thi.

Các giảng viên cho biết trường đang rất "siêng năng" trong đào tạo thạc sĩ, bởi vì việc đào tạo là "Nguồn thu chính" của họ.

Mọi người có nhu cầu cao đối với việc học ở trình độ thạc sĩ, đặc biệt là những người không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.

Nguyễn Thị Dung, người đã thất nghiệp kể từ khi tốt nghiệp trường báo chí, nhấn mạnh vào việc có được bằng thạc sĩ, mặc dù cha mẹ cô phản đối.

"Họ (các bậc cha mẹ) nói với tôi rằng đối với các nhà báo, kinh nghiệm thực tế thì hữu ích hơn là những kiến thức lý thuyết. Nhưng tôi nghĩ rằng học tập tốt hơn là nhàn rỗi", cô nói.

Trong khi Dung đã quyết định quay trở lại trường học như một giải pháp để giết thời gian, Nguyễn Quang Hưng, tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Hà Nội vào năm 2013, cho biết anh muốn bằng thạc sĩ để bắt kịp các bạn cùng lớp của mình đang theo học các chương trình sau đại học.

Hưng phải trả học phí 32 triệu đồng cho bốn học kỳ đào tạo. Anh cũng giống như người học khác, cũng phải trả nhiều loại các lệ phí khác, chính thức và không chính thức.

Phạm Tất Dong, tổng thư ký của Hội Khuyến học Việt Nam, nói rằng sai lầm là làm lãng phí quá nhiều tiền để đào tạo các ứng viên thạc sĩ.

"Nó thực sự là một sai lầm khi cố gắng để tạo ra càng nhiều bằng thạc sĩ càng tốt", ông nói.

"Đó là một sự lãng phí lớn về tiền bạc để đào tạo dư thừa sinh viên tốt nghiệp đại học, và nó thậm chí một sự lãng phí lớn hơn để đào tạo dư thừa thạc sĩ", ông nói thêm rằng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học bây giờ phải đi học nghề để thực hành các kỹ năng của họ.

Theo ông Trần Văn Hùng, Hiệu trưởng của trường Saigontourist, đơn vị chuyên cung cấp các khóa đào tạo về dịch vụ du lịch và dịch vụ khách sạn, khoảng 30 phần trăm trong tổng số 600 học viên tại các trường có trình độ đại học và cao đẳng. Nhiều người trong số đó có bằng thạc sĩ.

"Mặc dù họ có trình độ giáo dục cao hơn, họ vẫn thất nghiệp. Do đó, họ nghĩ rằng họ nên thử nghề nghiệp khác", ông Hùng giải thích.

Dịch bởi: Trúc Quỳnh (CEP)

 

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục