Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Dân số gia tăng vượt xa xây dựng trường học

Dân số gia tăng vượt xa xây dựng trường học

06/04/2016
Mức trung cấp

Population increase outstrips school building

While some districts in inner Ha Noi lack land to build schools, dozens of pieces of land in the suburbs of the capital city are left fallow, or used for other purposes.

According to local authorities, many schools in inner Ha Noi, such as in the Hoan Kiem and Ba Dinh districts, are seriously overcrowded due to uncontrolled population increase.

Tran Huy Hoang, chairman of the Hoang Liet Ward People’s Committee in Hoang Mai District, told the Tien phong (Vanguard) newspaper that by the end of last year, the district had 32,627 people. However, that number has now blown out to 51,666.

The reason for the increase was a series of new residential quarters in the ward being opened for use in September last year.

“Traffic and education have been put under great pressure recently by the population increase,” said Hoang.

A spokesperson for the Vinh Tuy Ward People’s Committee in Hoang Mai District, said that if all the high-storey buildings in the ward were opened for use, in several years the district’s population could reach nearly 80,000, or four times higher than that of a normal district in the capital.

Of all the districts in inner Ha Noi, Cau Giay and Thanh Xuan had the highest rate of population increase, said a staff member from the local education sector.

Pham Ngoc Anh, director of the Cau Giay Department of Education and Training, said that the district’s population was increasing by 10 per cent a year.

Regulations state that each primary school class should have 35 pupils, but in fact many schools in Ba Dinh, Hoan Kiem, Cau Giay and Dong Da districts have 45-55 pupils in each class.

Fallow land

Observations by the Tien phong (Vanguard) newspaper’s correspondent showed that dozens of pieces of land in developing areas of Ha Noi are left fallow.

Typically, two pieces of land named B9 and C4 in the Nam Trung Yen residential quarter in Cau Giay District, which are scheduled to be used for building schools, are currently being used for parking, football and washing motorbikes.

A spokesman for the Cau Giay District People’s Committee said that 23 pieces of land in the district were scheduled for the building of schools from kindergartens to high schools, but none of the projects have been started.

“Demand for schools in the district has increased sharply, but school building is too slow,” he said.

The building regulations for schools in the inner city were also unreasonable, he said.

Regulations state that kindergartens must be no more than two storeys high, and primary schools must have no more than three storeys. These regulations did not reflect the real situation of land use in the inner city.

The same situation is occurring in other residential quarters such as Viet Hung, Phap Van-Tu Hiep, Van Phu and Dich Vong.

Architect Dao Ngoc Nghiem, deputy chairman of the Ha Noi Urban Planning and Development Association, said that the population in inner districts of the capital has rapidly increased because municipal authorities have not paid enough attention to the distribution of inhabitants.

The rate that school projects are completed is very slow because the authorities have loosened their management of such projects.

“The municipal People’s Committee should bear the responsibility for this,” said Nghiem.

According to analysis by the Urban Planning and Development Association, for each increase in the population of 1,000 people, there will be at least 50 extra students, leading to extra demand for schools.

VNS

Source: VIETNAMNET

 

 

Dân số gia tăng vượt xa xây dựng trường học

Trong khi nhiều quận nội thành Hà Nội thiếu đất để xây dựng trường học, hàng ngàn mảnh đất ở ngoại thành bị bỏ hoang hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

Theo như chính quyền địa phương, nhiều trường học ở nội thành Hà Nội như quận Hòa Kiếm và Ba Dình quá tải nghiêm trọng do không kiểm soát việc gia tăng dân số

Ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã phát biểu báo với Tiền Phong vào cuối năm ngoái, quận có 32,627 người. Tuy nhiên, con số bây giờ có thể lên tới 51,666 người.

Lý do gia tăng là một loạt của 1/4 nhà ở mới trong phường được mở rộng để sử dụng vào Tháng Mười năm ngoái.

"Giao thông và giáo dục gần đây đã là sức ép lớn do dân số tăng", Ông Hoàng nói

Một người phát biểu cho Ủy ban nhân dân Phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, nói rằng nếu tất cả xây dựng lên cao trong phường được mở rộng cho sử dụng, trong vài năm tới dân số của quận có thể đạt gần tối 80.000, hoặc cao hơn 4 lần so với một quận bình thường ở thủ đô.

Tất cả các quận trong nội thành Hà Nội, Cầu Giấy và Thanh Xuân có tỷ lệ tăng dân số cao nhất, được nói đến từ một thành viên nhân viên từ ngành giáo dục địa phương.

Bà Phạm Ngọc Anh, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Quận Cầu Giấy, phát biểu rằng dân số của quận tăng 10 % /năm

Nhà nước quy định mỗi trường tiểu học nên có 35 học sinh, nhưng trên thực tế nhiều trường học ở Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Đống Đa có 45-55 học sinh trong mỗi lớp.

Vùng đất bỏ hoang

Những quan sát của phóng viên báo Tiền Phong đã chỉ ra rằng hàng ngàn mảnh đất trong vùng đang phát triển ở Hà Nội đang bị bỏ hoang.

Đặc biệt, hai mảnh đất B9 và C4 nằm ở Khu dân cư Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, được sử dụng dành cho xây trường học, hiện nay được sử dụng cho công viên và rửa xe.

Một người phát ngôn Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy nói 23 mảnh đất trong quận thuộc diện xây dựng trường học từ mẫu giáo đến trung học, nhưng không một dự án nào được khởi công.

"Rõ ràng nhu cầu trường học trong quận được gia tăng, nhưng xây trường học quá chậm". Anh nói.

Những quy định xây trường học trong nội thành thành phố cũng vô lý, anh chia sẻ.

Nhà nước quy định những trường mầu non không được xây hơn 2 tầng, và những trường tiểu học không được xây hơn 3 tầng. Những quy định không phản ánh đúng tình hình thực tế của đất sử dụng trong nội thành.

Trường hợp tương tự đang xảy ra ở những khu dân cư khác như Việt Hung, Pháp Vân- Tứ Hiệp, Văn Phú và Dịch Vong.

Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội, phát biểu rằng dân số trong những quận nội thành của thủ đô tăng nhanh chóng bởi vì chính quyền thành phố chưa quan tâm đến sự phân bổ dân cư.

Tỷ lệ những dự án trường học đã hoàn tất chậm bởi vì những chính quyền đã lỏng lẻo trong khâu quản lý của những dự án.

"Ủy ban nhân dân thuộc thành phố nên chịu trách nhiệm cho vấn đề này", Anh Nghiêm nói.

Theo như phân tích của Hội quy hoạch và Phát triển đô thị, dành cho mỗi sự tăng trưởng dân số 1.000 người, sẽ có thêm ít nhất 50 học sinh, dẫn đến tăng nhu cầu trường học.

 

Dịch bởi: GiangLe, duyennguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục