Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Đào tạo y tế ở Việt Nam đang ở trong tình trạng hỗn loạn

Đào tạo y tế ở Việt Nam đang ở trong tình trạng hỗn loạn

14/12/2015
Mức căn bản

Medical training in Vietnam is in chaos

Many schools are not capable of providing quality medical training, but they still received licenses from the Ministry of Education and Training (MOET).

The Ha Nam Medical and Pharmaceutical Intermediate School (2-year training) is reportedly one of the most disreputable schools. 

After obtaining a license to open a branch in Dak Lak province in January 2013, the school began enrolling students to train physicians and nurses. It planned to 250 students in 2012-2013 and 1,200 students in 2015-2016.

However, despite the lack of teachers and the poor facilities, in May 2014, the school reported to the Dak Lak provincial Education and Training Department that in 2012-2013, it had enrolled 1,300 students. 

It also asked for permission to enroll 60 students for full-time university training (6-year training), including 50 general practitioners (GP) and 10 pharmacists.

The Dak Lak provincial Education and Training Department, provincial People’s Committee and MOET then granted the Tay Nguyen University an additional ‘quota’ of training 15 GPs, including five students from the Ha Nam Medical Intermediate School.

Later, the provincial People’s Committee allowed the Ha Nam Medical School to join forces with the Ha Thai Intermediate School to enroll 300 students for training to become preschool teachers. However, the joint training program failed as it could not enroll students. 

In October 2015, the brother of a student who was studying pharmacy at the Ha Nam Medical School’s branch in Dak Lak lodged a complaint to the provincial authorities reporting that the training quality of Ha Nam was too bad. He said teachers did not go to class, while students just copied the lesson plans given to them.

The Ha Nam Medical School’s branch in Ninh Thuan province was also found by the local authorities as making a lot of violations in training in the province, for which it has been told to stop enrollment since the 2015-2016 academic year.

The Buon Ma Thuot University was just upgraded from an intermediate school not a long time ago but has received a license to provide medical training.

A pharmacist in Buon Ma Thuot City, who has 30 years of experience in his work, said he could not imagine why the school has the right to train GPs and pharmacists.

“I don’t believe the school can produce good GPs and pharmacists,” he said. “It sets up very easy conditions on students, while these are difficult branches.” 

Professor Hoang Tu Hung, former vice president of the HCM City Medical and Pharmaceutical University, said a university in the Central Highlands recently invited him to work for the school.

“I was told that I would not have to work as lecturer, I just could ‘lend’ my name to the school,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Đào tạo y tế ở Việt Nam đang ở trong tình trạng hỗn loạn

Nhiều trường không có khả năng đào tạo y tế có chất lượng, nhưng vẫn nhận được giấy phép từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT).

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam được báo cáo là một trong những trường tai tiếng nhất.

Sau khi có được giấy phép để mở một chi nhánh tại tỉnh Đắk Lắk vào tháng Giêng năm 2013, trường bắt đầu tuyển sinh để đào tạo bác sĩ và y tá. Trường lên kế hoạch tuyển 250 sinh viên trong năm học 2012-2013 và 1.200 sinh viên trong năm học 2015-2016.

Tuy nhiên, bất chấp việc thiếu giáo viên và cơ sở vật chất nghèo nàn, tháng 5 năm 2014, trường đã báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk rằng trong năm 2012-2013, họ đã tuyển 1.300 sinh viên.

Đồng thời đề nghị cho phép để tuyển 60 sinh viên cho đào tạo hệ đại học (đào tạo 6 năm), trong đó có 50 bác sĩ đa khoa (GP) và 10 dược sĩ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ GD & ĐT, đã cấp cho Trường Đại học Y Tây Nguyên "hạn ngạch" đào tạo 15 bác sĩ ngoại khoa, trong đó có năm sinh viên của Trường Trung cấp Y tế Hà Nam.

Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép Trường Đại học Y Hà Nam hợp tác lực lượng với Trường Trung cấp Hà Thái tuyển sinh 300 sinh viên cho ngành giáo viên mầm non. Tuy nhiên, chương trình liên kết đào tạo không thành công vì không thể tuyển đủ học sinh.

Trong tháng 10 năm 2015, em trai của một sinh viên đang học ngành dược tại chi nhánh của Trường Y dược Hà Nam ở Dak Lak nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan cấp tỉnh báo cáo rằng chất lượng đào tạo của trường này là quá tệ. Anh cho biết các giáo viên đã không đến lớp và học sinh chỉ cần chép bài học để đưa cho các giảng viên.

Chi nhánh Trường trung cấp y tế Hà Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũng đã bị các nhà chức trách địa phương phát hiện rất nhiều vi phạm về đào tạo trong tỉnh và đã được yêu cầu ngừng tuyển sinh từ năm học 2015-2016.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã được nâng cấp từ một trường trung cấp không lâu trước đây nhưng đã nhận được giấy phép để đào tạo y tế.

Một dược sĩ tại thành phố Buôn Ma Thuột, người đã có 30 năm kinh nghiệm trong công việc của mình cho biết ông không thể tưởng tượng được tại sao trường lại có quyền đào tạo bác sĩ và dược sĩ.

"Tôi không tin trường có thể đào tạo được các bác sĩ ngoại khoa và dược sĩ tốt" ông nói. "Trường đưa ra các điều kiện tuyển sinh rất dễ dàng, trong khi đây là những ngành khó khăn."

Giáo sư Hoàng Tử Hùng, nguyên phó hiệu trưởng của Đại học Y Dược TP HCM cho biết một trường đại học ở Tây Nguyên gần đây đã mời ông làm việc cho trường.

"Tôi đã nói rằng tôi sẽ không phải làm việc cho trường, tôi chỉ có thể cho trường "mượn" tên của tôi" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục