Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Đâu là nơi tốt nhất để sống ở nước Anh và xứ Wales

Đâu là nơi tốt nhất để sống ở nước Anh và xứ Wales

02/06/2015
Mức căn bản

Where is the best place to live in England and Wales?

A village in Devon is the best place to bring up children in England and Wales, new research claims. How does your city, town or village compare?

Where is the best place to live in England and Wales? (Getty)

Winkleigh, a village between Dartmoor and Exmoor, has topped a list of 2,400 postcodes as the best location for young families to set up home.

The ranking was drawn up based on a range of factors including crime rates, earnings, house prices and access to good schools.

Winkleigh - postcode EX19 - has low crime figures, salaries well above the national average (£37,566 compared to a national average of £24,170), a successful local primary school and cheap housing. The average value of a two-bedroom home is £150,837, compared to £167,659.

Analysts examined more than 60 sets of data to build up a detailed picture of each postcode in England and Wales using police figures, Land Registry information, Ofsted reports and ONS population data.

They also took into account other factors like access to green spaces, harking back to the rural idyll of England as a "green and pleasant land".

Local facilities were also considered, such as access to post offices, shops including butchers or fishmongers, and cultural facilities like theatres or museums. The results were aggregated and weighted to generate scores for each postcode.

South Petherton in Somerset and Galgate in Lancashire took second and third place in the survey, compiled by savings provider Family Investments. City centre locations, with high property prices and crime rates, did not score well in the rankings.

Catherine Kenny, a 37-year-old research consultant and mother of three, said: "Winkleigh is a lovely place to live. My husband and I moved to the village five years ago to bring up our children and now we plan to grow old here.

"There is a fantastic community spirit and within a stone's throw of our house there are so many friends and neighbours we could call on at a moment's notice."

Source: Channel4

 

Đâu là nơi tốt nhất để sống ở nước Anh và xứ Wales?

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng ngôi làng ở Devon là nơi tốt nhất để có thể nuôi dưỡng trẻ em ở Anh và xứ Wales. Vậy làm thế nào để có thể so sánh thành phố của bạn, thị trấn hoặc ngôi làng?

Winkleigh, một ngôi làng nằm giữa Dartmoor và Exmoor, đã đứng đầu danh sách của 2.400 số hiệu bưu chính về vị trí tốt nhất cho những gia đình trẻ đến lập gia đình.

Bảng xếp hạng được soạn thảo dựa trên sự xếp hạng dựa các yếu tố như tỷ lệ phạm tội, giá nhà quyền được đi học tại các ngồi trường tốt.

Winkleigh - mã bưu điện là EX19 có con số phạm tội thấp, mức lương cao hơn mức lương trung bình toàn quốc (37,566 bảng Anh so sánh với mức lương trung bình toàn quốc là 24,170 bảng Anh), một ngôi trường tiểu học thành công và những căn nhà giá rẻ. Trung bình 1 căn nhà với 2 phòng ngủ là 150,837 bảng Anh so với số tiền trung bình cho nhà ở trên toàn quốc là 167,659 bảng Anh.

Các nhà phân tích đã nghiên hơn 60 bộ dữ liệu để dựng lên hình ảnh chi tiết của mỗi mã bưu chính ở Anh và xứ Wales (những loại mã sử dụng các số liệu của cảnh sát, thông tin đăng ký đất, báo cáo của Ofsted và dữ liệu dân số của ONS

Họ cũng đã tính đến các yếu tố khác như truy cập vào không gian xanh, làm gợi nhớ đến cảnh đồng quê thôn dã như là một "vùng đất xanh và dễ chịu"

Các cơ sở địa phương cũng được xem xét, ví dụ như là truy cập vào các bưu điện, các cửa hàng bao gồm những người bán thịt và những người bán cá, và các cơ sở văn hóa như nhà hát, bảo tàng. Kết quả được tổng hợp lại và được cân nhắc để tạo ra mã số riêng cho mỗi bưu điện

Miền Nam Petherton ở Somerset và Galgate ở Lancashire đạt được vị trí số 2 và vị trí số 3 của bảng khảo sát được tiến hành bởi những nhà đầu tư cung cấp tiết kiệm gia đình. Những vị trí ở trung tâm thành phố với giá bất động sản và tỷ lệ phạm tội cao thì không được đánh giá cao trong bảng xếp hạng,

Catherine Kenhy, một tư vấn viên 37 tuổi, đồng thời là một bà mẹ 3 con nói rằng: " Winkleigh là một nơi đáng sống, Vợ chồng chúng tôi chuyển đến ngôi làng này 5 năm trước để nuôi dạy tụi trẻ và bây giờ, chúng tôi đang lên kế hoạch để tận hưởng tuổi già của chúng tôi ở đây.

Nơi đây có hiện diện một tinh thần cộng đồng tuyệt vời và trong vòng 1 quãng xung quanh nơi chúng tôi sống, chúng tôi có rất nhiều bạn bè và hàng xóm. những người mà chúng tôi có thể liên hệ vào bất kỳ lúc nào

 

Dịch bởi: hatranthanh7

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục