Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Xây dựng - Kiến trúc
  4. Di dời 15.000 cư dân để làm đường cho sân bay Long Thành

Di dời 15.000 cư dân để làm đường cho sân bay Long Thành

05/09/2015
Mức trung cấp

15,000 residents to make way for Long Thanh Airport

Nearly 15,000 residents in the southern province of Dong Nai will be re-settled to other areas to allow construction of Long Thanh Airport in Dong Nai Province.

Site clearance compensation for the airport, to be located in Long Thanh District, will amount to a total of VND13.1 trillion (about US$580 million), the Dong Nai People's Committee has said.

Total land used by individuals and families in the project's area amounts to 1,970 ha, accounting for 59 per cent of the land revoked for the project, according to the Dong Nai Department of Mineral Resources and Environment.

A spokesman for the department said some 30 households who previously rejected the resettlement plan had agreed to move.

More than 1,920 ha of land used by enterprises, religious works and offices of Government agencies will also be revoked for implementation of the project.

The Prime Minister has given final approval to the Airports Corporation of Viet Nam (ACV) to invest in the airport, which was initially approved by the Government in 2011.

Covering a total of 5,000 hectares, the international airport will be built as a category 4F airport in line with standard codes of the International Civil Aviation Organisation (ICAO).

It is expected to handle 25 million passengers and 1.2 million tonnes of cargo by 2025 in the first phase, which will include the construction of a runway, a terminal and auxiliary facilities.

In the second and third phases, more runways and terminals will be built to bring the total capacity to 100 million passengers and five million tonnes of cargo a year.

Total investment capital for the project is estimated at more than $16 billion, with $5.45 billion of the p spent in the first phase.

Project resources will be sourced from the State budget, the aviation sector's equitisation capital, official development assistance (ODA), public-private partnership capital and other sources in line with the law.

The price of land near the airport project in Dong Nai Province began to rise after the project was approved by the National Assembly in June.

Brokers for the Dat Xanh Dong Nam Bo Trading Floor said prices of plots of land at Victoria City, a housing project near the intersection of Provincial Road No 25B and National Highway No 51 in Long Thanh District, could rise by 20 per cent this month.

For housing projects far from the airport, prices have remained stable.

Farmland in Long Thanh District's communes such as Long An, Suoi Trau and Bau Can is being offered for sale as well.

According to a local broker, farmers in Suoi Trau and Bau Can are selling farmland totalling 10,000 sq metres for a total of just VND700 million to VND800 million. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Di dời 15.000 cư dân để làm đường cho sân bay Long Thành

Gần 15.000 người dân ở tỉnh Đồng Nai sẽ được tái định cư đến các khu vực khác để cho phép xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho sân bay được dự kiến đặt tại huyện Long Thành, tổng cộng sẽ lên tới 13.1 nghìn tỷ đồng (khoảng 580 triệu USD), Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã cho biết.

Tổng diện tích đất được sử dụng bởi các cá nhân và hộ gia đình trong khu vực của dự án lên tới 1.970 ha, chiếm 59% diện tích đất bị thu hồi cho dự án, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai.

Một phát ngôn viên của sở cho biết khoảng 30 hộ gia đình trước đó từ chối kế hoạch tái định cư nay đã đồng ý di dời.

Hơn 1.920 ha đất được sử dụng bởi các doanh nghiệp, các công trình tôn giáo, trụ sở các cơ quan Chính phủ cũng sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án.

Thủ tướng Chính phủ đã có phê chuẩn chính thức đến Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để đầu tư vào sân bay, mà bước đầu đã được Chính phủ phê duyệt trong năm 2011.

Bao gồm tổng cộng 5.000 ha, sân bay quốc tế này sẽ được xây dựng như là một loại sân bay 4F phù hợp với mã số tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Sân bay được dự kiến sẽ tiếp nhận 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa vào năm 2025 trong giai đoạn đầu tiên, trong đó sẽ bao gồm việc xây dựng một đường băng, nhà chờ và các thiết bị phụ trợ.

Trong giai đoạn thứ hai và thứ ba, nhiều đường băng và nhà chờ sẽ được xây dựng để đưa tổng công suất lên mức 100 triệu hành khách và năm triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Tổng vốn đầu tư cho dự án này ước tính là hơn 16 tỷ đồng, trong đó 5,45 triệu USD sẽ dành cho giai đoạn đầu tiên.

Nguồn lực của dự án sẽ được lấy từ ngân sách nhà nước, vốn cổ phần hóa cảu ngành hàng không, vốn hỗ trợ phát triển ( ODA ), vốn quan hệ đối tác công-tư và các nguồn khác phù hợp với pháp luật.

Giá đất gần dự án sân bay ở tỉnh Đồng Nai bắt đầu tăng lên sau khi dự án đã được Quốc hội thông qua vào tháng Sáu.

Công ty môi giới Đất xanh cho biết giá của một lô đất tại thành phố Victoria, một dự án nhà ở gần ngã tư tỉnh lộ 25B và quốc lộ 51 tại huyện Long Thành, có thể tăng lên 20% trong tháng này.

Đối với các lô đất ở xa sân bay, giá cả vẫn ổn định.

Đất nông nghiệp ở các xã huyện Long Thành như Long An, Suối Trầu, Bàu Can đang được chào bán với giá tốt.

Theo một nhà môi giới địa phương, nông dân ở xã Suối Trầu, Bàu Can đang bán đất nông nghiệp với tổng cộng 10.000 mét vuông với giá 700 triệu đồng đến 800 triệu đồng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục