Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Điểm thi tiếng Anh trung học Phổ thông giảm mạnh

Điểm thi tiếng Anh trung học Phổ thông giảm mạnh

01/09/2015
Mức trung cấp

English high school exam scores fall dramatically

About 75,000 students attending the national high school finals received a 2.25 score on the English exam. Analysts said the education sector had failed to teach English at general school.

Phung Cong Anh, head of the school’s foreign language teaching team, said the majority of students live in rural and mountainous areas and they do not attach much importance to learning English. Though the students had learned English for three years at secondary school, their knowledge was poor when entering high school. 

“It is difficult to teach students who have knowledge with many gaps in it,” he said when asked if the students’ low scores should be blamed on teachers’ low capability.

Anh also thinks that many students failed the exam this year because the exam questions were more difficult than previous years.

Disagreeing with Anh, a lecturer of the Hanoi National University, said students must not be blamed for this.

The lecturer said that exam questions were not too difficult and that exam questions must not be blamed.

“We have to look at the situation realistically. The problem lies in the teachers’ low capability,” she said.

The lecturer, who once took part in the World Bank’s projects on teaching foreign languages in rural and remote areas, noted that the foreign language skills in the areas were very bad because of the low capability of teachers. 

“Those who are trained to become foreign language teachers will not work as teachers because of low salaries. Many of the existing teachers in provinces only finished in-service, not full-time training courses,” she noted. 

“I once came to Lai Chau province to conduct a survey. There was only one teacher of English in a village. As a result, a teacher of civics was sent to a short-term English training course and then came back to school to teach English to students,” she said.

“What does such a teacher teach to students then?” she asked.

Meanwhile, Thanh Nien newspaper commented that the low English scores show it is time to change the way English is taught.

Teachers focus on showing to students how to use verb tenses properly and ask to rewrite sentences in other ways or correct grammatical mistakes.  

Meanwhile, what high school graduates need to have is the ability of speaking communicating in daily life. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Điểm thi tiếng Anh trung học Phổ thông giảm mạnh

Khoảng 75.000 học sinh tham dự kì thi Quốc gia nhận về điểm 2.25 trong môn tiếng Anh. Các nhà phân tích cho biết, ngành giáo dục đã thất bại trong việc dạy tiếng Anh ở trường học nói chung.

Ông Phùng Công Anh, người đứng đầu nhóm nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ của trường cho biết, phần lớn các học sinh sống ở khu vực nông thôn và miền núi, họ không chú trọng nhiều đến việc học tiếng Anh. Mặc dù các học sinh đã được học tiếng Anh trong ba năm tại trường THCS, kiến thức của họ là rất kém khi vào THPT.

"Rất khó khăn để dạy cho các học sinh bị hổng kiến thức" ông nói khi được hỏi rằng liệu việc học sinh bị điểm thấp có nên đổ lỗi cho giáo viên thiếu khả năng.

Ông Anh cũng cho rằng nhiều học sinh trượt kỳ thi năm nay vì các câu hỏi thi có phần khó khăn hơn so với năm trước đó.

Không đồng ý với ông Anh, một giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết học sinh không nên bị đổ lỗi cho vấn đề này.

Giảng viên này cho rằng, đề thi không quá khó khăn và câu hỏi thi cũng không nên bị đổ lỗi.

"Chúng ta phải nhìn vào tình hình thực tế. Vấn đề nằm ở trình độ của giáo viên" cô nói.

Giảng viên, người đã từng tham gia vào các dự án của Ngân hàng Thế giới về giảng dạy ngoại ngữ ở các vùng sâu, vùng xa, lưu ý rằng các kỹ năng ngoại ngữ của giáo viên trong nước so với trong khu vực là không bằng.

"Những người được đào tạo để trở thành giáo viên ngoại ngữ sẽ không làm giáo viên vì lương thấp. Nhiều giáo viên hiện có trong tỉnh chỉ là giáo viên bổ túc, không phải được đào tạo toàn thời gian của khóa học" bà nhấn mạnh.

"Tôi đã từng đến tỉnh Lai Châu để tiến hành một cuộc khảo sát. Chỉ có một giáo viên tiếng Anh tại một ngôi làng. Kết quả là, một giáo viên môn công dân đã được gửi đến một khóa học đào tạo tiếng Anh ngắn hạn và sau đó trở lại trường học để dạy tiếng Anh cho học sinh" cô nói.

"Một giáo viên như vậy sẽ dạy gì cho học sinh sau đó?" bà đặt ra câu hỏi.

Trong khi đó, báo Thanh Niên đã nhận xét rằng điểm tiếng Anh thấp cho thấy đó là thời gian để thay đổi cách thức giảng dạy môn tiếng Anh.

Giáo viên tập trung vào trình bày cho học sinh cách sử dụng các thì của động từ một cách chính xác và yêu cầu phải viết lại câu bằng những cách khác hoặc sửa lỗi ngữ pháp chính xác.

Trong khi đó, những gì học sinh tốt nghiệp cấp ba cần phải có là khả năng giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục