Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Diện tích đất canh tác tại Đà Lạt cho cà phê arabica bị thu hẹp

Diện tích đất canh tác tại Đà Lạt cho cà phê arabica bị thu hẹp

09/09/2015
Mức trung cấp

Da Lat’s cultivation area for arabica coffee shrinks

Da Lat’s arabica coffee is well-known for its quality, as recognised by Starbucks, which recently began selling it at its stores. But the size of the arabica-coffee growing area in Da Lat is shrinking. 

The price for one kilo of roasted Da Lat coffee at Starbucks stores is $50. Leslie Wolford, senior expert of Starbucks coffee, said the quality of Arabica coffee in Da Lat was high.

However, the bad news is that the annual output in Dalat is modest because the growing area has shrunk.

The French began growing arabica coffee trees in the Cau Dat area of Xuan Truong commune in Da Lat in Lam Dong Province in 1875 as the soil and climate was ideal for cultivation.

Le Van Tho, 85, in Xuan Truong commune, said he first heard about Cau Dat coffee 60 years ago. At that time, the French collected coffee beans and roasted and then packed them with the “Arabica du Tonkin” brand for export.

“The coffee was reserved for the upper class and export only. It was not for common people,” he said.

The coffee trees have existed in Cau Dat for 140 years, but the growing area has become much smaller. Arabica coffee is not found on the list of the crops the local authorities have encouraged to develop. 

There are about 3,400 hectares of Da Lat coffee growing area, mostly Arabica coffee, located in the communes of Xuan Truong, Tram Hanh and Ta Nung. And about 140,000 hectares of coffee growing area exist in the province of Lam Dong.

According to the Xuan Truong commune Farmers’ Association, local farmers chopped down arabica coffee trees to grow other crops because of the low economic benefits and a high risk of insects.

As a result, the arabica coffee growing area has decreased by 300 hectares over the last five years to 1,000 hectares.

In Da Lat City, farmers keep fresh coffee beans in storage before drying and peeling. Experts believe that coffee beans need to be dried immediately after harvesting to ensure quality.

An official of the Vietnam Coffee and Cocoa Association noted that the majority of farmers growing coffee in the area still process coffee according to traditional family formulas, and have not received professional training.

Source: VIETNAMNET

 

 

Diện tích đất canh tác tại Đà Lạt cho cà phê arabica bị thu hẹp

Cà phê arabica Đà Lạt nổi tiếng về chất lượng của nó và được công nhận bởi Starbucks, đơn vị gần đây đã bắt đầu bán nó tại các cửa hàng của mình. Nhưng kích thước của khu vực trồng cà phê arabica tại Đà Lạt đã bị thu hẹp lại.

Giá cho một kg cà phê Đà Lạt rang tại các cửa hàng Starbucks là 50 USD. Leslie Wolford, chuyên gia cao cấp về cà phê của Starbucks cho biết chất lượng của cà phê Arabica tại Đà Lạt là rất cao.

Tuy nhiên, tin xấu là sản lượng hàng năm tại Đà Lạt là rất nhỏ do diện tích trồng đã bị thu hẹp.

Người Pháp bắt đầu trồng cây cà phê arabica ở khu vực xã Cầu Đất, xã Xuân Trường tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào năm 1875 khi đất và khí hậu lý tưởng cho việc trồng trọt.

Ông Lê Văn Thọ, 85 tuổi, ở xã Xuân Trường, cho biết lần đầu tiên ông nghe nói về cà phê Cầu Đất cách đây 60 năm. Vào thời điểm đó, người Pháp đã thu hoạch hạt cà phê và rang, sau đó đóng gói chúng với tên "Arabica du Tonkin" một thương hiệu để xuất khẩu.

"Cà phê này được dành cho tầng lớp thượng lưu và chỉ để xuất khẩu. Nó không dành cho người dân thường" ông nói.

Các cây cà phê đã tồn tại ở Cầu Đất 140 năm, nhưng các khu vực trồng đã trở nên nhỏ hơn nhiều. Cà phê Arabica không có tên trên danh sách các loại cây trồng mà chính quyền địa phương khuyến khích phát triển.

Có khoảng 3.400 ha diện tích trồng cà phê tại Đà Lạt, cà phê Arabica phân bố ở các xã Xuân Trường, Trạm Hành và Tà Nung. Và có khoảng 140.000 ha diện tích trồng cà phê tồn tại ở tỉnh Lâm Đồng.

Theo Hiệp hội nông dân xã Trường Xuân, nông dân địa phương đã đốn cây cà phê arabica để trồng các loại cây khác vì lợi ích kinh tế thấp và nguy cơ sâu bệnh cao.

Kết quả là, diện tích trồng cà phê arabica đã giảm 300 ha so với năm năm trước.

Tại thành phố Đà Lạt, nông dân giữ hạt cà phê tươi trong lưu trữ trước khi sấy khô và bóc vỏ. Các chuyên gia tin rằng hạt cà phê cần phải được làm khô ngay lập tức sau khi thu hoạch để đảm bảo chất lượng.

Một quan chức của Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam đã lưu ý rằng phần lớn các hộ nông dân trồng cà phê tại khu vực này vẫn chế biến cà phê theo công thức truyền thống gia đình và không được đào tạo chuyên nghiệp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục