Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Điều gì thu hút các đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam?

Điều gì thu hút các đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam?

04/01/2016
Mức trung cấp

What attracts Korean investors to Vietnam?

With a total investment of $25 billion, South Korea has surpassed Japan to become the largest investor in Vietnam.

A Korean-invested supermarket in HCM City.

According to the latest statistics from the General Statistics Office, 56 countries and territories had investment projects licensed in Vietnam in January-November 2015.

South Korea is the largest investor with $25 billion, accounting for 18.6% of total newly registered capital; followed by Malaysia with $24 billion; the UK with $12.69 billion; and Japan with $12.67 billion.

After a period of significant reduction of investment in Vietnam (down from $56 billion in 2012 to $23 billion in 2014), in 2015 Japan was outstripped by South Korea for the amount of capital invested in Vietnam.

South Korea also has a larger number of projects in Vietnam compared to Japan, with 653 projects compared to 281 projects.

The rise of the Korean wave of investment in Vietnam is thanks to the arrival of two technology giants - Samsung and LG, accompanied by many spare part suppliers with large-scale projects.

Specifically, the two projects of Samsung in Bac Ninh Province attracted more than 40 Korean spare part providers.

In May, LG also launched a $1.5 billion factory producing appliances in Trang Due Industrial Zone in Hai Phong. This plant is the largest manufacturing base of LG in Southeast Asia.

Many other big projects of Korean investors were implemented in Vietnam in 2015, not only in the fields of electronics and manufacturing but also in commerce and services.

So, what is the attraction of the Vietnamese market to Korean investors?

The reason for choosing Vietnam are the opportunities opening up from free trade area agreements that Vietnam joins.

In particular, Korean firms have awaited tariff reduction commitments, market expansion, and investment opportunities from Vietnam-Korea Free Trade Agreement (FTA).

According to Martin Tricaud, President and CEO of HSBC in South Korea, Vietnam's attractiveness as an investment destination of Korean companies is its young and skilled labor force, low labor costs and stable political environment.

The FTAs that are connecting Vietnam with 55 countries around the world with the support of the Government of Vietnam s are also appreciated by Korean investors.

"The flow of trade and investment will continue, especially with the Vietnam – South Korea FTA," said Martin Tricaud.

Source: VIETNAMNET

 

 

Điều gì thu hút các đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam?

Với tổng vốn đầu tư 25 tỷ USD, Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Một siêu thị do Hàn Quốc đầu tư tại TP HCM.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê, 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép tại Việt Nam trong tháng Một đến tháng 11 năm 2015.

Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 25 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp theo là Malaysia với 24 tỷ USD; Vương quốc Anh với 12.69 TỶ usd; và Nhật Bản với 12.67 tỷ USD.

Sau một thời gian giảm đáng kể đầu tư tại Việt Nam (giảm từ 56 tỷ USD năm 2012 xuống 23 tỉ USD năm 2014), đến năm 2015 Nhật Bản đã bị Hàn Quốc vượt số lượng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Hàn Quốc cũng có một số lượng lớn các dự án tại Việt Nam so với Nhật Bản, với 653 dự án so với 281 dự án.

Sự gia tăng của làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam là nhờ sự xuất hiện của hai gã khổng lồ công nghệ - Samsung và LG, kèm theo nhiều nhà cung cấp phụ tùng thay thế với các dự án quy mô lớn.

Cụ thể là hai dự án của Samsung tại tỉnh Bắc Ninh đã thu hút hơn 40 nhà cung cấp phụ tùng thay thế của Hàn Quốc.

Trong tháng, LG cũng tung ra một nhà máy sản xuất thiết bị trị giá 1,5 triệu USD tại khu công nghiệp Tràng Duệ ở Hải Phòng. Nhà máy này là cơ sở sản xuất lớn nhất của LG trong khu vực Đông Nam Á.

Nhiều dự án lớn khác của Hàn Quốc đã được các nhà đầu tư thực hiện tại Việt Nam vào năm 2015, không chỉ trong lĩnh vực điện tử và sản xuất mà còn trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Như vậy, sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc là gì?

Lý do cho việc lựa chọn Việt Nam là những cơ hội mở ra từ các hiệp định thương mại tự do trong khu vực mà Việt Nam tham gia.

Đặc biệt, doanh nghiệp Hàn Quốc đã chờ đợi các cam kết cắt giảm thuế quan, mở rộng thị trường và cơ hội đầu tư từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (FTA).

Theo ông Martin Tricaud, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của HSBC tại Hàn Quốc, sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đầu tư của các công ty Hàn Quốc vì lực lượng lao động trẻ và có kỹ năng, chi phí lao động thấp và môi trường chính trị ổn định.

Các FTA kết nối Việt Nam với 55 quốc gia trên thế giới với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cũng được đánh giá cao bởi các nhà đầu tư Hàn Quốc.

"Các dòng chảy thương mại và đầu tư sẽ tiếp tục, đặc biệt là với FTA giữa Việt Nam - Hàn Quốc" Martin Tricaud nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục