Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Điều gì xảy ra nếu các siêu anh hùng Avengers là người Việt Nam?

Điều gì xảy ra nếu các siêu anh hùng Avengers là người Việt Nam?

22/06/2015
Mức căn bản

What if the Avengers were Vietnamese?

A young artist envisions daily objects as Marvel superheroes

Nguyen Quang Huy, a 25-year-old artist, is clearly a fanboy. 

Combining his unique sense of humor and his obsession with superheroes, Huy has created a series of drawings, showing what the Avengers would look like if they were Vietnamese. 

The Marvel Comics team of superheroes, including Captain America, Iron Man, Black Widow, Spider-Man and Thor, have become much friendlier, and cooler, when their body parts are made from objects easily found in Vietnam. 

Spidey, for instance, now has a lychee head while Captain Vietnam is given a tin of the famous aromatic balm Cao Sao Vang instead of a shield. 

The artist has had three art exhibitions in Hanoi since 2012. 

When in Vietnam: Captain Vietnam with his famous shield - a tin of balm

Iron Man is made from a lighter. 

This bottle of medicated oil perfectly fits with the Hulk's green skin.

Wolverine is given a strange Vietnamese name

With that matche box, Thor's hammer is upgraded with more fire power

Spiderman with his lychee head  

Black Widow with a black fountain pen. 

Source: Thanhnien News

 

 

Điều gì xảy ra nếu các siêu anh hùng Avengers là người Việt Nam?

Một nghệ sĩ trẻ đã hình dung các vật dụng hàng ngày như là các siêu anh hùng Marvel

Nguyễn Quang Huy - nghệ sĩ 25 tuổi này, rõ ràng là một fanboy của các siêu anh hùng Marvel.

Kết hợp ý tưởng độc đáo, tính hài hước và nỗi ám ảnh của mình với các siêu anh hùng, Huy đã tạo ra một loạt các bản vẽ, cho thấy các Avengers sẽ như thế nào nếu họ là người Việt Nam.

Đội siêu anh hùng Marvel, bao gồm Captain America (Đội trưởng Mỹ), Iron Man (Người Sắt), Black Widow (Góa phụ đen), Spider - Man (Người Nhện) và Thor, đã trở nên thân thiện và dễ thương hơn nhiều, khi các bộ phận cơ thể của họ được làm từ các vật dụng dễ dàng tìm thấy ở Việt Nam.

Ví dụ, Người Nhện có cái đầu là một quả vải trong khi Captain Việt Nam có một cái khiên là lọ Cao Sao Vàng.

Nghệ sĩ đã có ba triển lãm nghệ thuật ở Hà Nội từ năm 2012.

Khi ở Việt Nam: Captain Việt Nam với lá chắn nổi tiếng - một hộp cao sao vàng

Iron Man được làm từ một chiếc bật lửa.

Chai dầu gió hoàn toàn phù hợp với làn da màu xanh lá cây của Hulk.

Wolverine (Người Sói) được có một cái tên Việt rất lạ

Với hộp diêm, búa của Thor được nâng cấp với hỏa lực mạnh mẽ hơn

Spiderman với cái đầu là một quả vải thiều của mình

Black Widow với một cây bút bi màu đen.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục