Bài viết liên quan:

ONE IN-HAND IS WORTH TWO IN-BUSH

One day a fisherman went for fishing to a river as usual. He casted his net into the river and sat waiting for the fish to get into it.

After some time, he drew up the net and saw a tiny fish in it. He took the fish out and put it into his basket. He was about to cast his net again into the river when the tiny fish begged him, "Sir, please put me back into the river otherwise I shall die. I am very small and of little use for you and if you put me back in water then, after a few days, I shall grow big and then, you can catch me again and I shall be more useful to you then."

The fisherman said, "Oh no! Once I have caught you, how can I let you go like this because later I may never catch you again. I am not that foolish."

So, the fisherman was wise enough and didn't give up the certain for something uncertain.

Source: Kids Front

 

 

Nắm chắc 1 điều nhỏ có giá trị hơn là một điều gì đó lớn lao.

Một ngày nọ, có một người ngư dân đi câu cá trên một dòng sông như thường lệ. Ông ta đã thả lưới xuống dòng sông và bắt đầu ngồi đợi cá sa vào lưới.

Một lúc sau, ông ta phát hiện và nhìn thấy một chú cá nhỏ ở trong lưới. Ông ta bắt chú cá ra ngoài và đặt nó vào một cái túi. Ông ta tiếp tục quăng lưới xuống sông một lần nữa khi đó chú cá nhỏ đã năn nỉ ông ta: " Ông ơi, làm ơn hãy thả tôi về với dòng sông nếu không tôi sẽ chết mất. Tôi vẫn còn rất nhỏ và không có nhiều lợi ích cho ôngi, nếu ông thả tôi trở lại dòng sông , thì vài ngày sau, tôi sẽ lớn lên và khi đó hãy bắt tôi và lúc đó tôi sẽ có ích hơn.

Người dân trả lời: " Oh không, Một khi ta đã bắt ngươi, làm sao ta có thể để ngươi đi như vậy,vì ta biết chẳng bao giờ sẽ bắt được ngươi một lần nữa. Ta không phải là kẻ ngu si, khờ dại.

Vì vậy, người đàn ông đủ khôn ngoan và không từ bỏ quyết định mà ông ta cho rằng điều đó không chắc chắn.

 

Dịch bởi: havestbaking