Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Điều phi thường từ những người bình thường

Điều phi thường từ những người bình thường

06/01/2016
Mức trung cấp

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Điều phi thường từ những người bình thường

Extraordinary acts by ordinary people

Did you know there are real life superheroes in the world? Or at least, people who can perform superhuman acts of strength and bravery?

You may have heard some of these amazing stories in the news. Stories about ordinary people suddenly performing extraordinary acts.

One of the most famous examples happened in 1982. A young man, Tony, was working underneath his car that was lifted on jacks. The car suddenly slipped off and fell on Tony, crushing him underneath. His 50-year-old mother, Angela, found him unconscious, almost dead. Desperate, she lifted the 3,500 pound car high enough to put them back on the jacks and pull Tony to safety.

This incredible phenomenon is known as ‘hysterical strength’ or ‘superhuman’ strength. And it is believed to be caused by the powerful hormone: adrenaline.

Part of the theory behind ‘superhuman’ strength is that in our everyday lives, we use only a tiny percentage of what our muscles are capable of. But in stressful situations, adrenaline hormones create an emergency response in our bodies. Our hearts beat faster, our breathing speeds up, and our muscles suddenly contract, making them stronger. In life-and-death situations, adrenaline allows us to use our muscles to their full capacity, giving us superhuman strength.

However, this phenomenon of superhuman strength is extremely controversial because it’s so hard to test. After all, scientists can’t trap people under cars, or put people in harm’s way just to see what happens. Plus, all the case studies that report superhuman strength tend to involve a loved one in danger. So does the mind or our emotions play a role?

Think about the story of the mother in Quebec who singlehandedly fought a polar bear. The bear, who weighed 700 pounds, was threatening her son and his friend. The mother attacked the bear, fighting and kicking to distract it from her child. She wrestled with the bear until a neighbor was able to shoot it.

Neither Tony’s mother nor the mother in Quebec had a history of extreme strength. But when their loved ones were in danger and they had the right mental motivation, their bodies could do amazing things.

In the right circumstances, maybe we’re all superheroes.

Source: Deepenglish

 

 

Điều phi thường từ những người bình thường

Bạn có biết những siêu nhân đời thực trên thế giới? Hoặc ít nhất là những người có thể thực hiện hành vi siêu phàm nhờ sức mạnh và lòng dũng cảm?

Bạn có thể đã nghe nói một số câu chuyện đáng kinh ngạc trong các bản tin. Câu chuyện về những người bình thường bất ngờ thực hiện những hành vi khác thường.

Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất xảy ra vào năm 1982. Một người đàn ông trẻ, Tony, đang làm việc bên dưới chiếc xe đã được nâng lên trên giá đỡ. Đột nhiên chiếc xe trượt ra và rơi xuống, nghiền Tony bên dưới. Người mẹ 50 tuổi của anh, Angela, thấy anh bất tỉnh, gần như sắp chết. Tuyệt vọng, cô nhấc chiếc xe 3500 £ đủ cao để đưa chúng trở lại giá đỡ và kéo Tony ra nơi an toàn.

Hiện tượng lạ thường này được gọi là 'sức mạnh cuồng loạn' hay sức mạnh 'siêu nhân'. Nó được gây ra bởi các hormone mạnh mẽ: adranaline.

Một phần lý thuyết đằng sau sức mạnh 'siêu nhân' là trong cuộc sống thường ngày, chúng ta chỉ mới sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhỏ khả năng của cơ bắp. Nhưng trong tình huống căng thẳng, hocmones adrenaline tạo ra một phản ứng khẩn cấp trong cơ thể chúng ta. Tim đập nhanh hơn, hơi thở đồn dập và cơ bắp của chúng ta đột nhiên co lại khiến chúng mạnh mẽ hơn. Trong các tình huống giữa sự sống và cái chết, adrenaline cho phép chúng ta sử dụng cơ bắp ở công suất lớn nhất, cho chúng ta sức mạnh siêu phàm.

Tuy nhiên, hiện tượng sức mạnh siêu nhân này đã gây tranh cãi rất nhiều vì quá khó để kiểm tra nó. Sau cùng, các nhà khoa học không thể làm điều tương tự như bẫy một người nằm dưới xe chỉ để xem những gì sẽ xảy ra. Thêm vào đó, tất cả nghiên cứu về các trường hợp sức mạnh siêu nhân có xu hướng xảy ra khi một người thân rơi vào nguy hiểm. Vì vậy, tâm trí hay cảm xúc của chúng ta đóng vai trò chính?

Hãy suy nghĩ về câu chuyện của người mẹ ở Quebec người đơn thương độc mã chiến đấu với một con gấu bắc cực. Con gấu, nặng 700 £, đang đe dọa con trai cô và bạn bè của cậu ta. Người mẹ đã tấn công con gấu, chiến đấu và đấm đá để đánh lạc hướng nó khỏi con của cô. Cô vật lộn với con gấu cho đến khi một người hàng xóm bắn nó.

Cả mẹ của Tony lẫn người mẹ ở Quebec đều có một sức mạnh lịch sử phi thường. Khi những người thân yêu của họ gặp nguy hiểm, họ đã có ngay động lực tinh thần và cơ thể có thể làm những điều tuyệt vời.

Khi gặp những tình huống thích hợp, có lẽ tất cả chúng ta đều là những siêu anh hùng.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục