Bài viết liên quan:

UNITED WE STAND DIVIDED WE FALL

Once upon a time three sons were engaged in merchantile business under the supervision of their father. They were very rich. Each son was proficient in his own department.

If one was good in sales, the other one was competent in purchases and similarly the third one in finance.

Unluckily, one day the father got bed ridden and the sons decided to divide the business under the fallacy that each of them were experts in their own way and can handle their individual business solely.

The father was glum and grumpy with their decision but was helpless and unfortunately the separation took place.

As a result three of them became each other's competitors. With the passage of time, they started having huge losses in their respective businesses. They tried all possible ways to succeed but the situation became worse.

Then they came to their father for a piece of advice. The father said "when you all were doing the business jointly, the business ran successfully. But it was not any one of you responsible for the success of the business rather traits of all three of you put together made the business successful".

The sons realized their mistake & got reunited. So we conclude that disunity always ruins.

Source: Kids Front

 

 

 

Đoàn kết thì thành công- Chia rẽ sẽ thất bại

Ngày xửa ngày xưa, ba người con trai được tham gia vào công việc kinh doanh dưới sự giám sát của cha mình. Họ rất giàu có. Mỗi người con đã thành thạo công việc trong bộ phận của mình.

Nếu người thứ nhất rất giỏi bán hàng thì người thứ hai có khả năng trong việc mua hàng và tương tự, người còn lại thì giỏi về tài chính.

Thật không may, một ngày nọ, người cha bị liệt giường và những người con quyết đinh chia doanh nghiệp dưới sự ảo tưởng rằng mỗi người trong số họ đều là những chuyên gia và có thể một mình quản lý doanh nghiệp cá nhân của họ.

Người cha cau có và gắt gỏng với quyết định của con mình nhưng bất lực và tiếc nuối vì sự chia tách đã diễn ra.

Kết quả là ba người họ trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau. Thời gian trôi đi, doanh nghiệp riêng của họ bắt đầu có những tổn thất lớn. Họ cố gắng làm mọi cách có thể để thành công nhưng tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Sau đó, họ đến xin lời khuyên của cha mình. Người cha nói "Khi tất cả các con cùng nhau làm, doanh nghiệp thành công. Nhưng không phải bất kỳ một ai trong số ba con tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, ba con cùng nhau giúp cho việc kinh doanh thành công."

Các con trai nhận ra sai lầm và đã hợp nhất lại. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng sự mất đoàn kết luôn luôn phá hỏng mọi thứ.

 

Dịch bởi: cepnguyen