Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Đu hành đại dương theo dấu chỉ từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao

Đu hành đại dương theo dấu chỉ từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao

28/05/2015
Mức trung cấp

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Du hành đại dương theo dấu chỉ từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao

Sailing with the sun, moon and stars

Imagine crossing thousands of miles of wild seas without a single map or compass, destined for a tiny island you've never been to before. Courageous people called Wayfinders navigated the seas in their canoes, using little more than the stars and songs shared by elders.

Anthropologists say that Polynesian Wayfinding was a far cry from today's navigation. It was based on more than science. It was an art and a spiritual practice.

Wayfinders fell into a wordless meditative state so that they could detect even the subtlest of navigational clues. They watched the sun, the moon, and the stars very closely.

They had to memorize how the sky looked when they first set sail, and how it changed each day after, keeping continuous mental notes. They remembered the changing positions of over 200 stars, along with the locations of the sun and moon for the entire trip.

They used songs to help them remember the names of the stars. Without pens or paper, they tracked speed, direction, and time, storing it all in their heads. They had to clear their minds of all other distractions, and focus, focus, focus.

They slept less than two hours a night for weekson end. If you were looking for a boat's Wayfinder in a crowd of people, sleepless bloodshot eyes would give him away.

Now, Wayfinders have all but disappeared. In fact, the last grand master, Micronesian Mau Piailug, passed away in 2010. On one epic voyage, Mau awoke from the middle of a deep sleep to tell the steersman that the canoe was off course.

Wayfinders like Mau knew whether the canoe was on course or not by lying down in the hull of the canoe and "feeling" the movements of the water. Even in his sleep he could feel something was wrong. His skills were so fine-tuned, no living navigator claims to be able to do what he did.

Despite their amazing talents, until the late 18th century Wayfinders remained a hidden part of history. In 1778, Captain James Cook and a Tahitian priest sailed from Tahiti to a Hawaiian island, 2,500 miles away.

Cook was astounded when the priest began to communicate with Hawaiian locals in his native language. This linguistic connection spanned over 16 million square miles of ocean, including more than 1,000 islands.

Amazed, Cook asked the now-famous question, "How shall we account for this Nation spreading itself so far over this vast ocean?" Scholars now have an answer: Wayfinders.

It's obvious that due to modern technology, ancient arts like Wayfinding are dying out. As convenient and helpful as technology is, how many other such artistic and spiritual practices are becoming lost forever?

Source: Deep English

 

 

Du hành đại dương theo dấu chỉ từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao

Hãy tưởng tượng tới việc đi qua hàng ngàn dặm trong của vùng biển hoang dã mà không có một bản đồ hoặc la bàn, hướng về một hòn đảo nhỏ mà bạn chưa từng đến trước đây. Những người can đảm được biết đến là những người được gọi là Wayfinders họ đã định vị những vùng biển trên những chiếc suồng nhỏ của họ, hiểu biết về các vì sao cũng như áp dụng một số kinh nghiệm truyền lại từ người lớn tuổi.

Các nhà nhân học nói rằng cách mà các Wayfinder ở Polynesian đã làm khác xa với việc định vị hướng đi ngày nay. Người ta đã áp dụng khoa học nhiều hơn. Nó từng là một nghệ thuật về trải nghiệm tâm linh.

Những nhà định vị đã chìm vào một trạng thái thiền không lời để họ có thể phát hiện, hoặc có nhữngnhững điều chỉnh hướng đi chi li trong dòng tư tưởng của họ. Họ theo dõi mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao rất chặt chẽ.

Họ phải thuộc lòng bầu trời như thế nào ngay trong lần đầu họ ra khơi, và để hiểu nó thay thay đổi mỗi ngày sau đó như thế nào, họ luôn giữ liên tục việc chú tâm đó. Họ nhớ lại những thay đổi vị trí của hơn 200 ngôi sao, cùng với các vị trí của mặt trời và mặt trăng trong toàn bộ chuyến đi.

Họ đã sử dụng các bài hát để giúp họ nhớ tên của các ngôi sao. Nếu không có bút mực hoặc giấy, họ theo dõi tốc độ di chuyển, hướng, và thời gian sau đó lưu trữ mọi thứ trong đầu họ. Họ đã phải tránh làm phiền tâm trí trong tất cả những trò tiêu khiển để họ tập trung, tập trung và tập trung.

Họ ngủ ít hơn hai giờ vào ban đêm. Nếu bạn đang tìm kiếm một Wayfinder trong một chuyến thuyền trong đám đông người, họ là những người có đôi mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ không ngủ sẽ là cách nhận diện ra anh ấy.

Bây giờ, các Wayfinders có tất cả, nhưng những điều còn lại thì biến mất. Trong thực tế, các bậc thầy vĩ đại về định vị cuối cùng được biết đến, Micronesian Mau Piailug, đã qua đời vào năm 2010. Trên một chuyến hành trình lịch sử, Mau đã tỉnh dậy từ giữa một giấc ngủ sâu để nói cho người cầm lái để có thể điều chỉnh hướng đi.

Những Wayfinders giống như Mau đã nghĩ rằng liệu chiếc xuồng có theo một hướng đi đúng dự định khôngbằng cách nằm dài trên thân tàu của chiếc xuồng và cảm nhận chuyển động của nước. Ngay cả trong giấc ngủ của mình, ông có thể cảm thấy một cái gì đó đã sai. Ông đã điều chỉnh kỹ năng của mình một cách tỉ mỉ , cái ông có thể làm là khẳng định không tồn lại một người lái tàu thực sự.

Mặc dù tài năng tuyệt vời của mình, cho đến cuối thế kỷ 18 những Wayfinders vẫn là một phần ẩn của lịch sử. Trong năm 1778, thuyền trưởng James Cook và một linh mục Tahitian đi thuyền từ Tahiti đến một hòn đảo Hawaii với khoảng cách 2.500 dặm.

Cook đã rất kinh ngạc khi linh mục bắt đầu giao tiếp với người dân địa phương ở Hawaii với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Kết nối ngôn ngữ này kéo dài trên 16 triệu dặm vuông của đại dương, trong đó có hơn 1.000 hòn đảo.

Quá ngạc nhiên, Cook đã đặt ra những câu hỏi nổi danh lúc bấy giờ "Làm thế nào chúng ta hình dung về quốc gia trải rộng trên đại dương rộng lớn này" Các học giả bây giờ chỉ có một câu trả lời? Đó là các Wayfinders.

Rõ ràng là do công nghệ hiện đại, những nghiên cứu cổ xưa như Wayfinding đang chết dần. Cũng như sự thuận tiện và hữu ích của công nghệ, Sẽ như thế nào nếu những trải nghiệm nghệ thuật và tâm linh khác tương tự như vậy bị mất đi vĩnh viễn?

 

Dịch bởi: Ce Phan

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục