Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Du học sinh Việt Nam mở ra lớp học Tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Du học sinh Việt Nam mở ra lớp học Tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo

27/04/2015
Mức trung cấp

Overseas Vietnamese student runs free English class for poor children

A student who is studying in the UK has sponsored a class in which a number of poor children in northern Vietnam are taught English for free.

Half a year ago, Hoang Duc Huy together with Pham Thi Men, an instructor from the English Department of Hai Phong University, set up the class in a poor fishing village by the Lach Tray River in Ngoc Son Ward, Kien An District, Hai Phong City.

The classroom, which is run on a boat, is where 20 volunteers who are students from the English Department have taught the foreign language for children from 24 families in the village for free during the past six months.

Huy said he will donate VND16 million (US$746) every year to run the class.

"The class has received strong support from the English Department and volunteer students since it was established," Huy said.

The class often runs for two hours every Saturday and Sunday.

Students are always seen excitedly raising hands to participate in their lessons during class sessions.

"I want weekends to come fast so that I can go to this class with my friends," Kien, a student said. "The teachers make the lessons very easy to understand, and they often give us gifts so I love this place very much."

At the end of each class, students are often entertained with movies or activities related to English learning.

"Each volunteer receives only VND50,000 [US$2.33] a shift, but they usually spend money from their own pockets on buying school supplies and confectionery to give to high-achieving students," co-founder Men said.

"When the children first joined the class, they complained that it's hard and wanted to quit," Pham Thai Huy, 21, a volunteer teacher said. "We have patiently persuaded them to continue studying so now they learn fast and really love it."

Many families in the village desire to send their kids to school but they simply cannot afford it.

"No one in my family went to school. We wish he can learn English so that his life will be better," Tran Van Doan, 57, talked about his 6th grade grandchild studying in the free class. "Seeing him practice English on the weekend, I feel pleased even though I don't understand a single word."

Doan added that before the class was established, his grandchild often helped his grandparents with fishing or other jobs, but now the family is trying their best to let their kid go to school.

Those running the class is now seeking for more volunteers and nurturing a plan to open another class to help local adults improve literacy.

Source: tuoitrenews

 

 

Một du học sinh mở lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo

Một du học sinh mở ra một lớp học dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo ở miền Bắc Việt Nam.

Nửa năm trước, Hoàng Đức Huy cùng với Phạm Thị Mến, một trợ giảng của khoa tiếng Anh trường đại học Hải Phòng, đã thành lập 1 lớp học ở một làng đánh cá nghèo thuộc sông Lạch Tray, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Lớp học được vận hành trên 1 chiếc thuyền, là nơi 20 tình nguyện viên của khoa Anh dạy ngoại ngữ miễn phí cho trẻ em từ 24 gia đình trong làng trong suốt 6 tháng qua.

Huy cho biết, anh ấy sẽ dành ra 16 triệu đồng (746 đô la) mỗi năm để duy trì lớp học này.

"Lớp đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ khoa tiếng Anh và các sinh viên tình nguyện kể từ khi được thành lập", Huy cho biết thêm.

Lớp thường học 2 giờ vào mỗi thứ 7 và Chủ nhật.

Các em luôn phấn khích giơ tay tham gia xây dựng bài trong suốt các tiết học.

" Em muốn cuối tuần đến mau thật mau để em có để đến lớp với mọi người", Kiên, 1 học sinh cho biết. " Các thầy cô giảng bài rất dễ hiểu, và thường cho chúng em nhiều phần thưởng, nên em rất thích lớp học này."

Cuối mỗi buổi học, các em thường được giải trí với nhiều phim và các hoạt động liên qua đến học tiếng Anh

" Mỗi tình nguyện viên chỉ nhận được 50,000 đồng [2.33 đô la] cho mỗi lần dạy, nhưng thỉnh thoảng họ lại dùng tiền của mình để mua dụng cụ học tập và bánh kẹo để tặng cho học sinh đạt kết quả cao", một người đồng sáng lập cho biết.

"Lần đầu đến lớp, bọn trẻ cho biết rất khó để đi học và muốn từ bỏ" Phạm Thái Huy, 21 tuổi, một giáo viên tình nguyện nói. " Chúng tôi đã kiên nhẫn thuyết phục các em tiếp tục học và cho đến bây giờ, chúng học hỏi rất nhanh và thật sự yêu thich nó."

Nhiều gia đình trong làng mong muốn con mình được đi học nhưng đơn giản họ không đủ khả năng.

"Không ai trong nhà tôi được đi học hết. Ước gì nó có thể học tiếng Anh để cuộc sống sau này tốt hơn,"Trần văn Đoàn, 57 tuổi, nói về đứa cháu lớp 6 của mình đang theo học lớp học miễn phí. " Nhìn thấy nó luyện tập tiếng Anh vào cuối tuần, tôi thấy rất mừng dù cho tôi không hiểu từ nào hết."

Ông Đoàn nói thêm, trước khi lớp được thành lập, cháu của ông thường giúp ông câu cá hay một vài công việc khác, nhưng bây giờ, gia đình đang cố gắng hết sức để con cháu có thể đi học.

Lớp học này đang tìm kiếm nhiều tình nguyện viên và nuôi dưỡng 1 kế hoạch mở ra 1 lớp học khác giúp đỡ người lớn đọc và viết chữ.

 

Dịch bởi: ceptrang

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục