Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Du khách nói nên cảnh giác với wifi miễn phí tại các khách sạn sang trọng

Du khách nói nên cảnh giác với wifi miễn phí tại các khách sạn sang trọng

03/02/2016
Mức trung cấp

Travellers told to be wary of free wi-fi at luxury hotels

Vietnamese have been warned about potential risks of free wi-fi at high-end hotels after the Hyatt hotel in HCM City in Da Nang was attacked by malware.

The luxury hotel chain Hyatt has announced nearly half of its hotels worldwide were infected with malware last year and guests’ data might have been stolen. 

Of the 318 hotels attacked by malware, two are in Vietnam – Park Hyatt Saigon in HCM City and Hyatt Regency Da Nang Resort & Spa in Da Nang City.

The malware was designed to steal information from clients’ payment cards, including cardholders’ names, card numbers, expiry dates and CVV (card verification value). The information was stolen directly from Hyatt’s payment system.

Hyatt’s President Chuck Floyd said that Hyatt has solutions to ensure guests’ information security and that he regretted the inconvenience.

A representative of the Hyatt chain said though guests can feel secure to continue using cards for making payment at Hyatt, any payment in card at the hotel chain during the time might have information stolen. 

He promised the hotel chain was working with involved parties to settle the problem to the every root.

Nguyen Hong Son from Bach Khoa Antivirus (BKAV), the Vietnamese leading internet security firm, said users should be wary of free wi-fi provided at luxury hotels. 

According to Son, some hotels equip their wi-fi systems with login pages where the service providers’ names or wi-fi systems’ names are displayed. When accessing the hotels’ free wi-fi systems, users are provided IP addresses to use the services.

For the first use, internet services will be directed to the login pages. After several operations, users will be granted the right to access internet for their devices.

The systems support hotels’ network operators, allowing them to control and regulate the use of wi-fi. Some measures can also be applied to ensure information security for wi-fi users. 

However, Son said that most of the hotels in Vietnam only provide free wi-fi to satisfy the users’ demand and do not pay appropriate attention to the solutions to protect guests’ information. 

Mikhail Volkov, a security expert from Kaspersky, said that the risk of information insecurity at the hotels in Asia Pacific, including Vietnam, was relatively high.

He said through forged sign-up pages, hackers can steal personal information and install malware on users’ devices. 

This allows them to know about their action plans, from the hotel room numbers to conference rooms and the details of working sessions at hotels.

Source: VIETNAMNET

 

 

Du khách nói nên cảnh giác với wifi miễn phí tại các khách sạn sang trọng

Nhiều người Việt đã được cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của wi-fi tại các khách sạn cao cấp sau khi khách sạn Hyatt ở Thành phố Hồ Chí Minh và ở Đà Nẵng bị tấn công bởi phần mềm độc hại.

Chuỗi khách sạn sang trọng Hyatt đã công bố gần một nửa số khách sạn của mình trên toàn thế giới đã bị nhiễm phần mềm độc hại vào năm ngoái và dữ liệu của khách có thể đã bị đánh cắp.

Trong số 318 khách sạn bị tấn công bởi phần mềm độc hại, có 2 khách sạn nằm ở Việt Nam là Park Hyatt Saigon tại thành phố Hồ Chí Minh và Hyatt Regency Đà Nẵng Resort & Spa ở thành phố Đà Nẵng.

Phần mềm độc hại này được thiết kế để đánh cắp thông tin từ thẻ thanh toán của khách hàng, bao gồm cả tên, số thẻ, ngày hết hạn và CVV (thẻ có giá trị xác minh). Các thông tin đã bị đánh cắp trực tiếp từ hệ thống thanh toán của Hyatt.

Tổng giám đốc của Chuck Floyd của Hyatt nói rằng Hyatt đã có giải pháp đảm bảo an ninh thông tin cho du khách và ông rất lấy làm tiếc vì sự bất tiện.

Một đại diện của chuỗi khách sạn Hyatt cho biết mặc dù khách có thể cảm thấy an toàn để tiếp tục sử dụng thẻ để thanh toán tại Hyatt, bất kỳ thanh toán bằng thẻ nào tại chuỗi khách sạn trong thời gian này có thể bị đánh cắp thông tin.

Ông hứa rằng chuỗi khách sạn đã làm việc với các bên liên quan để giải quyết vấn đề tận gốc.

Ông Nguyễn Hồng Sơn từ đơn vị Bách Khoa Antivirus (BKAV), hãng bảo mật hàng đầu Việt Nam cho biết người dùng nên cảnh giác với wi-fi được cung cấp tại các khách sạn sang trọng.

Theo Ông Sơn, một số khách sạn được trang bị hệ thống wi-fi của họ với các trang đăng nhập có 'tên hoặc hệ thống wi-fi' của các nhà cung cấp dịch vụ được hiển thị. Khi truy cập vào hệ thống wi-fi miễn phí của khách sạn, người sử dụng được cung cấp địa chỉ IP để sử dụng các dịch vụ.

Đối với việc sử dụng lần đầu tiên, dịch vụ internet sẽ được dẫn đến trang đăng nhập. Sau một số hoạt động, người sử dụng sẽ được cấp quyền truy cập internet cho các thiết bị của họ.

Các hệ thống hỗ trợ các nhà khai thác mạng của khách sạn, cho phép họ kiểm soát và điều chỉnh việc sử dụng wi-fi. Một số biện pháp này cũng có thể được áp dụng để đảm bảo an ninh thông tin cho người sử dụng wi-fi.

Tuy nhiên, ông Sơn nói rằng hầu hết các khách sạn ở Việt Nam chỉ cung cấp wi-fi miễn phí để đáp ứng yêu cầu của người sử dụng và không dành sự chú ý thích hợp cho các giải pháp để bảo vệ thông tin du khách.

Mikhail Volkov, một chuyên gia bảo mật của Kaspersky cho biết, nguy cơ mất an ninh thông tin tại các khách sạn ở châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, là tương đối cao.

Ông cho biết thông qua các trang đăng ký giả mạo, tin tặc có thể ăn cắp thông tin cá nhân và cài đặt phần mềm độc hại trên thiết bị của người dùng.

Điều này cho phép họ biết về kế hoạch hành động, từ số phòng khách sạn và các chi tiết của buổi làm việc tại khách sạn.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục