Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Xây dựng - Kiến trúc
  4. Dự toán sai trong các dự án vốn nhà nước dẫn đến lãng phí, tham nhũng

Dự toán sai trong các dự án vốn nhà nước dẫn đến lãng phí, tham nhũng

23/09/2015
Mức trung cấp

Wrong cost estimates in state-funded projects lead to waste, corruption: experts

Lax policy creates opportunities for contractors and managers to work together and pocket the extra money, experts warn

Experts have warned that construction costs estimated by the government are often much higher than market prices, creating opportunities for contractors and managers to work together and pocket the extra money.

Nguyen Thanh Liem, a veteran construction engineer, said cost studies by government agencies are usually based on outdated pricing frameworks and technologies.

As a result, the cost estimates for many government-funded projects are not realistic and the government ends up paying more than it should.

Nguyen Van Duc, director of Ho Chi Minh City-based New Construction Consultant Company, agreed. 

Duc said while the labor cost for a construction project is typically equal to around 40 percent of the cost for materials, the government is willing to pay the same amount for both. 

"For example the government pegs the average labor cost at VND2.96 million ($131) per square meter. The actual labor cost is just VND1.18 million ($52),” he said.

"Wrong estimates will lead to waste and corruption."

A director of a construction company, who spoke on the condition of anonymity, said his firm prefers building and upgrading roads and bridges. Such projects certainly bring in big profits after cooperating with the local authorities to magnify construction costs, he said. 

“For instance, a small road costs only VND1 billion ($44,480) to build. But as the expense estimated by the government is VND2 billion, we can raise the bill to VND1.5 billion,” he said.

To curb such practices, Duc urged the Ministry of Construction to re-study construction costs and seek advice from consultants, investors and contractors.

Meanwhile, construction engineer Liem suggested that the government should let prestigious construction consultant organizations to set cost estimates, like in developed countries.

Source: Thanhnien News

 

 

Chuyên gia cảnh cáo: Dự toán sai trong các dự án vốn nhà nước dẫn đến lãng phí, tham nhũng

Chính sách lỏng lẻo tạo cơ hội cho các nhà thầu và các nhà quản lý móc nối với nhau và bỏ túi riêng, chuyên gia cảnh báo.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng chi phí xây dựng ước tính của chính phủ thường cao hơn nhiều so với giá thị trường, tạo cơ hội cho các nhà thầu và các nhà quản lý làm việc với nhau và bỏ túi riêng.

Nguyễn Thanh Liêm, một kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu, các nghiên cứu cho biết chi phí của các cơ quan chính phủ thường được dựa trên khung giá và công nghệ cũ.

Kết quả là, dự toán chi phí cho các dự án do chính phủ tài trợ là không thực tế và kết quả là Chính Phủ phải chi trả nhiều hơn cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Đức, giám đốc của Công ty Tư vấn Xây dựng cũng đồng ý.

Ông Đức cho biết, trong khi chi phí lao động cho một dự án xây dựng thường bằng khoảng 40% chi phí vật liệu, chính phủ sẵn sàng trả số tiền như nhau cho cả hai.

"Ví dụ chính phủ chốt chi phí lao động trung bình ở giá 2.96 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Chi phí lao động thực tế chỉ là 1,18 triệu đồng" ông nói.

"Các dự toán sai sẽ dẫn đến lãng phí và tham nhũng."

Giám đốc của một công ty xây dựng, người đã nói với điều kiện được giấu tên cho biết công ty của ông thích mảng xây dựng và nâng cấp cầu đường. Các dự án này chắc chắn mang lại lợi nhuận lớn sau khi hợp tác với chính quyền địa phương để phóng đạicác chi phí xây dựng, ông nói.

"Ví dụ, một con đường nhỏ chỉ cần 1 tỷ đồng chi phí xây dựng. Tuy nhiên, theo các chi phí ước tính của chính phủ là 2 tỷ đồng, chúng tôi có thể nâng cao các hóa đơn đến 1,5 tỷ đồng" ông nói.

Để kiềm chế những hoạt động như vậy, ông Đức thúc giục Bộ Xây dựng học lại chi phí xây dựng và tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia tư vấn, các nhà đầu tư và nhà thầu.

Trong khi đó, kỹ sư xây dựng tên Liêm cho rằng chính phủ nên cho phép các tổ chức tư vấn xây dựng có uy tín thiết lập dự toán chi phí, giống như ở các nước đang phát triển.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục